ALT 3 ( -0.02 -0.71% )

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

BIG LOT “ ALT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
ALT149,7003236.5013 กันยายน 2560
ALT12,500187.2022 มิถุนายน 2560
ALT1100,0008808.8028 ธันวาคม 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3