AP 7 ( 0.05 0.78% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

BIG LOT “ AP “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
AP1384,3003,4979.1011 พฤษภาคม 2561
AP1397,6003,2218.1019 เมษายน 2561
AP13,000,00024,3008.1018 เมษายน 2561
AP1427,7003,4648.1017 เมษายน 2561
AP11,922,20015,8588.2527 มีนาคม 2561
AP16,500,00054,2758.3523 มีนาคม 2561
AP14,000,00032,8008.209 มีนาคม 2561
AP11,465,80012,5338.559 กุมภาพันธ์ 2561
AP1530,9004,5848.636 กุมภาพันธ์ 2561
AP135,6003198.9522 พฤศจิกายน 2560
AP11,042,7008,8138.4516 ตุลาคม 2560
AP-F158,0004547.843 ตุลาคม 2560
AP1680,0005,3727.9028 เมษายน 2560
AP14,712,90035,4747.5319 เมษายน 2560
AP-F132,0002357.356 มกราคม 2560
AP147,700,000343,4407.2028 ธันวาคม 2559
AP178,9005527.0030 พฤศจิกายน 2559
AP1224,8001,5066.7018 พฤศจิกายน 2559
AP1193,7001,3176.8016 พฤศจิกายน 2559
AP-F190066.959 พฤศจิกายน 2559
AP1193,7001,3466.951 พฤศจิกายน 2559
AP11,000,0006,2326.232 มิถุนายน 2559
AP26,800,00038,7605.7026 กุมภาพันธ์ 2559
AP11,650,6329,1615.5517 กุมภาพันธ์ 2559
AP11,875,16810,2695.4825 มกราคม 2559
AP130,0001645.4522 มกราคม 2559
AP11,258,0007,1085.6514 มกราคม 2559
AP11,193,3006,5935.525 มกราคม 2559
AP125,267,000136,4425.4024 ธันวาคม 2558
AP1896,6004,8235.3822 ธันวาคม 2558
AP11,850,60010,0305.4211 ธันวาคม 2558
AP1750,0004,5756.1019 ตุลาคม 2558
AP1159,4009175.758 ตุลาคม 2558
AP-F4410,5002,4736.0217 สิงหาคม 2558
AP-F12,900,00017,6516.0911 สิงหาคม 2558
AP-F12,000,00011,8005.906 สิงหาคม 2558
AP-F17305.8531 กรกฏาคม 2558
AP-F130,0001806.0028 กรกฏาคม 2558
AP-F18516.5524 กรกฏาคม 2558
AP-F1138,0009016.5323 กรกฏาคม 2558
AP11,718,60411,3846.6222 กรกฏาคม 2558
AP113,400886.6020 กรกฏาคม 2558
AP-F144,0002996.7915 กรกฏาคม 2558
AP-F1216,9001,4696.7713 กรกฏาคม 2558
AP-F1704,5004,8496.886 กรกฏาคม 2558
AP1427,8003,0937.2311 มิถุนายน 2558
AP-F13,963,40027,1786.8613 พฤษภาคม 2558
AP-F145,0003247.197 พฤษภาคม 2558
AP-F3300,0002,1757.256 พฤษภาคม 2558
AP140,0002907.256 พฤษภาคม 2558
AP1960,0007,4227.7324 เมษายน 2558
AP22,000,00015,4257.7123 เมษายน 2558
AP-F11,279,0009,8447.7023 เมษายน 2558
AP16,300477.458 เมษายน 2558
AP1122,2008867.2520 มีนาคม 2558
AP1300,1002,1317.1018 มีนาคม 2558
AP111,379,40072,8286.4030 มกราคม 2558
AP-F112,046,20077,0966.4030 มกราคม 2558
AP13,300,00020,6426.2628 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3