BBL 116 ( 2.50 2.21% )

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

BIG LOT “ BBL “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BBL141,1004,989121.391 ธันวาคม 2564
BBL1707,10079,902113.0030 พฤศจิกายน 2564
BBL1100,70012,841127.525 พฤศจิกายน 2564
BBL152,2006,629127.004 พฤศจิกายน 2564
BBL1652,90079,980122.5029 ตุลาคม 2564
BBL-F19612121.5028 ตุลาคม 2564
BBL1800,00097,600122.0022 ตุลาคม 2564
BBL1800,00097,600122.0021 ตุลาคม 2564
BBL136,1004,314119.5020 ตุลาคม 2564
BBL25,800,000632,200109.0011 ตุลาคม 2564
BBL21,843,300199,509108.237 ตุลาคม 2564
BBL1220,00023,540107.006 ตุลาคม 2564
BBL3261,20030,430116.5030 กันยายน 2564
BBL1220,00025,630116.5029 กันยายน 2564
BBL14,000,000474,000118.5027 กันยายน 2564
BBL143,3004,936114.0021 กันยายน 2564
BBL126,5002,955111.5020 กันยายน 2564
BBL1466,00052,891113.5017 กันยายน 2564
BBL18,700992114.0016 กันยายน 2564
BBL18,700979112.5015 กันยายน 2564
BBL18,600972113.0014 กันยายน 2564
BBL18,600968112.5013 กันยายน 2564
BBL12,000227113.573 กันยายน 2564
BBL1261,90029,857114.0031 สิงหาคม 2564
BBL-F1282,40033,187117.5230 สิงหาคม 2564
BBL-F1577115.0026 สิงหาคม 2564
BBL-F11,721,000176,779102.7219 สิงหาคม 2564
BBL11,000,000102,122102.123 สิงหาคม 2564
BBL1362,50037,156102.5030 กรกฏาคม 2564
BBL-F1354101.5030 กรกฏาคม 2564
BBL1373,00039,072104.7522 กรกฏาคม 2564
BBL-F150053105.5014 กรกฏาคม 2564
BBL1200,00022,400112.006 กรกฏาคม 2564
BBL1211,10023,854113.0030 มิถุนายน 2564
BBL294,30010,703113.5029 มิถุนายน 2564
BBL18,300946114.0028 มิถุนายน 2564
BBL31,760,000206,800117.5022 มิถุนายน 2564
BBL161,6007,361119.5018 มิถุนายน 2564
BBL288,90010,801121.5015 มิถุนายน 2564
BBL175,0009,325124.338 มิถุนายน 2564
BBL1138,20016,031116.003 มิถุนายน 2564
BBL1138,20016,031116.002 มิถุนายน 2564
BBL2300,50034,558115.0031 พฤษภาคม 2564
BBL110011114.5026 พฤษภาคม 2564
BBL110011114.5025 พฤษภาคม 2564
BBL185,9009,836114.5024 พฤษภาคม 2564
BBL1148,20017,043115.0021 พฤษภาคม 2564
BBL1130,30015,115116.0020 พฤษภาคม 2564
BBL-F163,3007,279114.9917 พฤษภาคม 2564
BBL140,6004,771117.5013 พฤษภาคม 2564
BBL11,191,000141,134118.507 พฤษภาคม 2564
BBL14,200496118.006 พฤษภาคม 2564
BBL1400,00051,400128.502 เมษายน 2564
BBL2954,500120,615126.3631 มีนาคม 2564
BBL1190,00024,035126.5030 มีนาคม 2564
BBL12,500,000315,000126.0025 มีนาคม 2564
BBL-F1532,60067,178126.1319 มีนาคม 2564
BBL1523,30065,413125.0016 มีนาคม 2564
BBL216,0001,984124.0015 มีนาคม 2564
BBL137,8004,734125.259 มีนาคม 2564
BBL1440,80053,778122.0026 กุมภาพันธ์ 2564
BBL1440,80053,778122.0025 กุมภาพันธ์ 2564
BBL-F1759121.5024 กุมภาพันธ์ 2564
BBL3521,90065,724125.9312 กุมภาพันธ์ 2564
BBL3521,90065,724125.9311 กุมภาพันธ์ 2564
BBL180,00010,275128.449 กุมภาพันธ์ 2564
BBL284,40010,335122.465 กุมภาพันธ์ 2564
BBL3513,00061,389119.674 กุมภาพันธ์ 2564
BBL143,0004,945115.003 กุมภาพันธ์ 2564
BBL-F216119115.003 กุมภาพันธ์ 2564
BBL1762,40086,821113.882 กุมภาพันธ์ 2564
BBL-F1128,10014,577113.792 กุมภาพันธ์ 2564
BBL1741,20084,126113.5029 มกราคม 2564
BBL1912,100106,716117.0028 มกราคม 2564
BBL1600,00072,000120.0026 มกราคม 2564
BBL-F1100,00011,900119.0026 มกราคม 2564
BBL-F1138,80016,899121.7525 มกราคม 2564
BBL120,0002,440122.0022 มกราคม 2564
BBL-F156,3006,967123.7521 มกราคม 2564
BBL-F2133,00016,210121.8820 มกราคม 2564
BBL-F1100,00012,400124.0015 มกราคม 2564
BBL179,0009,915125.5013 มกราคม 2564
BBL-F279,0309,918125.5013 มกราคม 2564
BBL-F2157,15019,655125.0712 มกราคม 2564
BBL-F18010125.508 มกราคม 2564
BBL-F6803,300100,842125.537 มกราคม 2564
BBL14,100496121.005 มกราคม 2564
BBL-F120121.004 มกราคม 2564
BBL-F1100,00012,150121.5029 ธันวาคม 2563
BBL131,5003,717118.0028 ธันวาคม 2563
BBL-F1100,00011,900119.0028 ธันวาคม 2563
BBL116,3001,989122.0024 ธันวาคม 2563
BBL-F1100,00011,900119.0023 ธันวาคม 2563
BBL-F214418126.5018 ธันวาคม 2563
BBL-F140,7475,155126.5015 ธันวาคม 2563
BBL-F2200,00026,400132.0014 ธันวาคม 2563
BBL-F3117,34115,602132.9611 ธันวาคม 2563
BBL-F3117,34115,602132.9610 ธันวาคม 2563
BBL-F3117,34115,602132.969 ธันวาคม 2563
BBL140,0004,800120.008 ธันวาคม 2563
BBL-F51,236,200158,895128.538 ธันวาคม 2563
BBL-F2484,26360,300124.523 ธันวาคม 2563
BBL-F162,4007,800125.002 ธันวาคม 2563
BBL1637,60075,237118.0030 พฤศจิกายน 2563
BBL-F230,0673,593119.5030 พฤศจิกายน 2563
BBL-F1435123.5027 พฤศจิกายน 2563
BBL-F18010124.0026 พฤศจิกายน 2563
BBL1200,00025,000125.0025 พฤศจิกายน 2563
BBL-F1405126.5025 พฤศจิกายน 2563
BBL2500,10061,512123.0024 พฤศจิกายน 2563
BBL-F2827,075101,810123.1024 พฤศจิกายน 2563
BBL1178,00021,716122.0023 พฤศจิกายน 2563
BBL2950,000112,825118.7619 พฤศจิกายน 2563
BBL-F1100,00011,950119.5019 พฤศจิกายน 2563
BBL21,298,000152,167117.2318 พฤศจิกายน 2563
BBL-F149,1005,855119.2517 พฤศจิกายน 2563
BBL1400,00047,200118.0016 พฤศจิกายน 2563
BBL-F162,9007,249115.2513 พฤศจิกายน 2563
BBL13,000,000337,500112.5012 พฤศจิกายน 2563
BBL-F2502,00056,375112.3012 พฤศจิกายน 2563
BBL120,0002,130106.506 พฤศจิกายน 2563
BBL2745,70074,04999.305 พฤศจิกายน 2563
BBL12,447,300241,67198.753 พฤศจิกายน 2563
BBL1480,00046,44096.7530 ตุลาคม 2563
BBL-F2320,00031,20097.5029 ตุลาคม 2563
BBL110,10097096.0028 ตุลาคม 2563
BBL-F15,60053295.0027 ตุลาคม 2563
BBL2206,00019,86096.4126 ตุลาคม 2563
BBL270,0006,65195.0222 ตุลาคม 2563
BBL-F1406,80038,65995.0322 ตุลาคม 2563
BBL1486,80046,00394.5021 ตุลาคม 2563
BBL6483,90046,88996.9020 ตุลาคม 2563
BBL150,0004,50090.0019 ตุลาคม 2563
BBL-F235,0003,18490.9619 ตุลาคม 2563
BBL-F116,5001,55494.1616 ตุลาคม 2563
BBL120,2001,90994.5015 ตุลาคม 2563
BBL179,6007,52294.5014 ตุลาคม 2563
BBL12,679,800257,26196.0013 ตุลาคม 2563
BBL12,679,800257,26196.0012 ตุลาคม 2563
BBL130,0002,85095.009 ตุลาคม 2563
BBL216,4001,56695.508 ตุลาคม 2563
BBL-F130,8002,94995.758 ตุลาคม 2563
BBL19,70091994.757 ตุลาคม 2563
BBL-F1327,80031,01394.617 ตุลาคม 2563
BBL2130,40012,36894.856 ตุลาคม 2563
BBL-F150,0004,73194.626 ตุลาคม 2563
BBL1101,0009,97998.805 ตุลาคม 2563
BBL2935,30089,78996.0030 กันยายน 2563
BBL-F19,80094196.0030 กันยายน 2563
BBL-F32,323,138229,40698.7529 กันยายน 2563
BBL132,0003,07296.0025 กันยายน 2563
BBL295,0009,595101.0021 กันยายน 2563
BBL-F1344,8004,546101.4721 กันยายน 2563
BBL3931,10094,011100.9718 กันยายน 2563
BBL21,142,700113,90699.6817 กันยายน 2563
BBL-F1290,30028,81299.2517 กันยายน 2563
BBL-F1111,80011,264100.7516 กันยายน 2563
BBL1118,90012,243102.9714 กันยายน 2563
BBL130,0003,090103.0011 กันยายน 2563
BBL-F1717105.008 กันยายน 2563
BBL135,0003,658104.507 กันยายน 2563
BBL-F126,8002,808104.777 กันยายน 2563
BBL135,0003,658104.504 กันยายน 2563
BBL-F126,8002,808104.774 กันยายน 2563
BBL135,0003,658104.503 กันยายน 2563
BBL-F126,8002,808104.773 กันยายน 2563
BBL1690,90073,581106.5031 สิงหาคม 2563
BBL-F2282,00030,069106.6331 สิงหาคม 2563
BBL-F3486,19652,137107.2328 สิงหาคม 2563
BBL-F1253106.5026 สิงหาคม 2563
BBL130,0003,120104.0024 สิงหาคม 2563
BBL-F1354105.0024 สิงหาคม 2563
BBL186,5009,126105.5019 สิงหาคม 2563
BBL-F2100,00010,683106.8319 สิงหาคม 2563
BBL17,400777105.0017 สิงหาคม 2563
BBL-F1576106.0017 สิงหาคม 2563
BBL5716,00076,791107.2514 สิงหาคม 2563
BBL2500,00054,050108.1013 สิงหาคม 2563
BBL-F210111107.7513 สิงหาคม 2563
BBL-F3380,56138,453101.046 สิงหาคม 2563
BBL12,000,000202,000101.005 สิงหาคม 2563
BBL21,497,200149,720100.004 สิงหาคม 2563
BBL-F1505100.004 สิงหาคม 2563
BBL1538,00053,53199.5031 กรกฏาคม 2563
BBL-F127,9002,804100.5030 กรกฏาคม 2563
BBL1215,20022,381104.0029 กรกฏาคม 2563
BBL-F26,430669104.0023 กรกฏาคม 2563
BBL130,0003,210107.0020 กรกฏาคม 2563
BBL-F1475107.5020 กรกฏาคม 2563
BBL-F175,3008,189108.7517 กรกฏาคม 2563
BBL130,0003,240108.0016 กรกฏาคม 2563
BBL2644,68469,314107.5215 กรกฏาคม 2563
BBL-F1232107.5014 กรกฏาคม 2563
BBL11,697,900185,920109.509 กรกฏาคม 2563
BBL-F2715,91778,393109.509 กรกฏาคม 2563
BBL-F211613108.437 กรกฏาคม 2563
BBL1700,00075,950108.506 กรกฏาคม 2563
BBL1700,00075,950108.503 กรกฏาคม 2563
BBL132,0003,504109.502 กรกฏาคม 2563
BBL2549,30058,775107.0030 มิถุนายน 2563
BBL-F19,6001,027107.0030 มิถุนายน 2563
BBL-F211412108.0029 มิถุนายน 2563
BBL1110,00011,825107.5026 มิถุนายน 2563
BBL-F213515108.3326 มิถุนายน 2563
BBL-F3349,30037,835108.3224 มิถุนายน 2563
BBL123,1002,449106.0023 มิถุนายน 2563
BBL-F29610106.4122 มิถุนายน 2563
BBL-F252,1806,079116.5019 มิถุนายน 2563
BBL-F1627116.0018 มิถุนายน 2563
BBL-F1283117.5017 มิถุนายน 2563
BBL-F1809114.0015 มิถุนายน 2563
BBL1300,00037,350124.5011 มิถุนายน 2563
BBL-F1709126.5010 มิถุนายน 2563
BBL48,404,8001,026,301122.119 มิถุนายน 2563
BBL-F13,948,800481,754122.009 มิถุนายน 2563
BBL3900,000113,250125.834 มิถุนายน 2563
BBL-F1022,5382,824125.314 มิถุนายน 2563
BBL1281,00030,629109.0029 พฤษภาคม 2563
BBL32,600,000280,800108.0028 พฤษภาคม 2563
BBL-F8134,33914,576108.5028 พฤษภาคม 2563
BBL-F120296.0025 พฤษภาคม 2563
BBL-F1405,80038,87795.8020 พฤษภาคม 2563
BBL-F1514,50049,80496.8019 พฤษภาคม 2563
BBL-F1153,60014,59295.0018 พฤษภาคม 2563
BBL2948,20089,52794.4215 พฤษภาคม 2563
BBL-F171794.5015 พฤษภาคม 2563
BBL-F3406,70039,76597.7812 พฤษภาคม 2563
BBL1200,00019,60098.0011 พฤษภาคม 2563
BBL-F2109,10010,52396.458 พฤษภาคม 2563
BBL1487,70047,51897.437 พฤษภาคม 2563
BBL-F1110,40010,72197.117 พฤษภาคม 2563
BBL110010100.506 พฤษภาคม 2563
BBL-F3278,06328,129101.166 พฤษภาคม 2563
BBL110010100.505 พฤษภาคม 2563
BBL-F3278,06328,129101.165 พฤษภาคม 2563
BBL2870,70090,528103.974 พฤษภาคม 2563
BBL-F1241,90025,055103.574 พฤษภาคม 2563
BBL2870,70090,528103.9730 เมษายน 2563
BBL-F1241,90025,055103.5730 เมษายน 2563
BBL-F1564,90058,185103.0027 เมษายน 2563
BBL-F<XD>175,0008,513113.5021 เมษายน 2563
BBL153,3006,343119.0020 เมษายน 2563
BBL-F1200,00023,600118.0020 เมษายน 2563
BBL126,8003,082115.0017 เมษายน 2563
BBL2843,40094,149111.6316 เมษายน 2563
BBL-F19611112.0016 เมษายน 2563
BBL11,000114113.9214 เมษายน 2563
BBL1163,00016,21299.468 เมษายน 2563
BBL-F1455104.008 เมษายน 2563
BBL-F1100,0009,60096.006 เมษายน 2563
BBL-F1100,0009,60096.003 เมษายน 2563
BBL1233,40023,457100.5031 มีนาคม 2563
BBL-F120,6002,101102.0031 มีนาคม 2563
BBL-F176798.0027 มีนาคม 2563
BBL1100,4009,38793.5026 มีนาคม 2563
BBL-F21091091.7526 มีนาคม 2563
BBL1930,20085,62492.0525 มีนาคม 2563
BBL-F3272,50025,17392.3825 มีนาคม 2563
BBL-F134,4003,16592.0020 มีนาคม 2563
BBL32,019,500184,92391.5718 มีนาคม 2563
BBL-F81,945,300180,48092.7818 มีนาคม 2563
BBL1380,00035,19792.6217 มีนาคม 2563
BBL-F2100,0989,40994.0017 มีนาคม 2563
BBL-F2684,10066,92197.8216 มีนาคม 2563
BBL-F1666,20064,12296.2513 มีนาคม 2563
BBL2787,00089,691113.9712 มีนาคม 2563
BBL-F120,0002,210110.5012 มีนาคม 2563
BBL170083118.5011 มีนาคม 2563
BBL13,750,000448,125119.509 มีนาคม 2563
BBL-F1274,20032,973120.259 มีนาคม 2563
BBL1282,70036,398128.756 มีนาคม 2563
BBL-F11,000,000129,562129.566 มีนาคม 2563
BBL-F17711136.504 มีนาคม 2563
BBL2466,80063,260135.523 มีนาคม 2563
BBL-F1689136.503 มีนาคม 2563
BBL177,60010,296132.682 มีนาคม 2563
BBL-F1125,40016,754133.602 มีนาคม 2563
BBL1890,200117,061131.5028 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1121,10015,652129.2528 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F198,10012,895131.4527 กุมภาพันธ์ 2563
BBL127,2003,985146.5126 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F2198,10026,226132.3926 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F2260,00035,953138.2825 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1385141.0024 กุมภาพันธ์ 2563
BBL122,0003,113141.5021 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F7461,20065,677142.4121 กุมภาพันธ์ 2563
BBL31,089,500153,017140.4520 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F3490,00069,404141.6420 กุมภาพันธ์ 2563
BBL124,3003,414140.5019 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1196,20028,106143.2519 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F2296,20043,912148.2517 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1325148.5013 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1100,00014,900149.0012 กุมภาพันธ์ 2563
BBL47,001,0001,021,615145.9210 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1100,00014,850148.5010 กุมภาพันธ์ 2563
BBL47,001,0001,021,615145.927 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1100,00014,850148.507 กุมภาพันธ์ 2563
BBL141,112,200159,476143.396 กุมภาพันธ์ 2563
BBL81,063,900152,537143.375 กุมภาพันธ์ 2563
BBL-F1660,60095,022143.845 กุมภาพันธ์ 2563
BBL3744,400107,008143.754 กุมภาพันธ์ 2563
BBL4933,700134,107143.633 กุมภาพันธ์ 2563
BBL2198,20028,541144.0031 มกราคม 2563
BBL-F330,6874,450145.0131 มกราคม 2563
BBL169,9009,996143.0030 มกราคม 2563
BBL2107,00015,087141.0029 มกราคม 2563
BBL-F480,00611,361142.0029 มกราคม 2563
BBL125,0003,588143.5028 มกราคม 2563
BBL1325,00046,800144.0027 มกราคม 2563
BBL-F1360,00052,200145.0027 มกราคม 2563
BBL135,0005,163147.5024 มกราคม 2563
BBL-F2200,00029,800149.0024 มกราคม 2563
BBL2768,200115,015149.7223 มกราคม 2563
BBL-F1750,000112,688150.2523 มกราคม 2563
BBL2196,00029,554150.7822 มกราคม 2563
BBL12,000300150.0020 มกราคม 2563
BBL7327,00050,658154.9217 มกราคม 2563
BBL1475,50072,705152.9016 มกราคม 2563
BBL-F2150,05522,996153.2516 มกราคม 2563
BBL391,80013,986152.3615 มกราคม 2563
BBL-F1100,00015,325153.2515 มกราคม 2563
BBL118,2002,776152.5014 มกราคม 2563
BBL4993,800152,738153.6913 มกราคม 2563
BBL-F1150,00023,288155.2513 มกราคม 2563
BBL21,582,300244,876154.7610 มกราคม 2563
BBL-F3595,40092,216154.8810 มกราคม 2563
BBL170,00011,200160.0026 ธันวาคม 2562
BBL152,5008,453161.0025 ธันวาคม 2562
BBL2132,00021,186160.5024 ธันวาคม 2562
BBL2650,300102,747158.0020 ธันวาคม 2562
BBL-F1100,00015,900159.0020 ธันวาคม 2562
BBL-F1334,30053,026158.6219 ธันวาคม 2562
BBL297,50015,219156.0918 ธันวาคม 2562
BBL-F1120,00018,930157.7518 ธันวาคม 2562
BBL236,0005,616156.0017 ธันวาคม 2562
BBL2826,800128,295155.1713 ธันวาคม 2562
BBL31,292,300208,710161.5012 ธันวาคม 2562
BBL3517,50087,570169.2211 ธันวาคม 2562
BBL-F1498170.0011 ธันวาคม 2562
BBL177,50013,291171.509 ธันวาคม 2562
BBL117,5002,966169.506 ธันวาคม 2562
BBL120,0003,400170.005 ธันวาคม 2562
BBL120,0003,400170.004 ธันวาคม 2562
BBL1193,20034,100176.5029 พฤศจิกายน 2562
BBL-F15,000896179.2529 พฤศจิกายน 2562
BBL-F2100,00017,900179.0028 พฤศจิกายน 2562
BBL-F2100,00017,850178.5027 พฤศจิกายน 2562
BBL-F2114,20020,338178.0926 พฤศจิกายน 2562
BBL2521,30092,937178.2825 พฤศจิกายน 2562
BBL-F1501,30090,109179.7525 พฤศจิกายน 2562
BBL5135,00025,929192.0722 พฤศจิกายน 2562
BBL2260,00045,758175.9921 พฤศจิกายน 2562
BBL-F7460,03081,577177.3321 พฤศจิกายน 2562
BBL118,2003,203176.0020 พฤศจิกายน 2562
BBL2425,60073,629173.0019 พฤศจิกายน 2562
BBL1454,40079,293174.5014 พฤศจิกายน 2562
BBL-F2149,18526,182175.5014 พฤศจิกายน 2562
BBL-F2286,10050,289175.7713 พฤศจิกายน 2562
BBL1968,800171,575177.1012 พฤศจิกายน 2562
BBL21,792,800316,877176.754 พฤศจิกายน 2562
BBL-F1250,00044,250177.004 พฤศจิกายน 2562
BBL41,616,400284,656176.1031 ตุลาคม 2562
BBL-F1305177.0031 ตุลาคม 2562
BBL1300,00049,200164.0025 ตุลาคม 2562
BBL-F126,7004,392164.5025 ตุลาคม 2562
BBL2800,000134,900168.6223 ตุลาคม 2562
BBL-F81,110,000187,018168.4823 ตุลาคม 2562
BBL2800,000134,900168.6222 ตุลาคม 2562
BBL-F81,110,000187,018168.4822 ตุลาคม 2562
BBL172,20012,130168.0021 ตุลาคม 2562
BBL-F2425,00071,681168.6621 ตุลาคม 2562
BBL1164,70027,499166.9617 ตุลาคม 2562
BBL2737,300122,637166.3316 ตุลาคม 2562
BBL110017169.5014 ตุลาคม 2562
BBL-F1152,50025,845169.4714 ตุลาคม 2562
BBL110017169.5014 ตุลาคม 2562
BBL-F1152,50025,845169.4714 ตุลาคม 2562
BBL110017169.5011 ตุลาคม 2562
BBL-F1152,50025,845169.4711 ตุลาคม 2562
BBL-F17012167.509 ตุลาคม 2562
BBL3988,000165,296167.308 ตุลาคม 2562
BBL-F3938,000157,046167.438 ตุลาคม 2562
BBL2118,00019,624166.317 ตุลาคม 2562
BBL-F1122,60020,536167.507 ตุลาคม 2562
BBL-F3340,70060,999179.0426 กันยายน 2562
BBL1260,00046,280178.0025 กันยายน 2562
BBL-F1260,00046,540179.0025 กันยายน 2562
BBL-F2369,00067,076181.7823 กันยายน 2562
BBL2965,100173,793180.0820 กันยายน 2562
BBL-F7499,29390,920182.1020 กันยายน 2562
BBL117,0003,026178.0019 กันยายน 2562
BBL-F2374,00067,489180.4519 กันยายน 2562
BBL1345,00061,151177.2518 กันยายน 2562
BBL-F2355,00063,434178.6918 กันยายน 2562
BBL-F2116,80020,457175.1417 กันยายน 2562
BBL2100,10017,217172.0016 กันยายน 2562
BBL-F3160,00027,845174.0316 กันยายน 2562
BBL-F278,11813,866177.5013 กันยายน 2562
BBL-F140072181.0012 กันยายน 2562
BBL-F1173,00030,566176.6811 กันยายน 2562
BBL-F189,90015,434171.6810 กันยายน 2562
BBL120,7003,501169.159 กันยายน 2562
BBL-F<XD>1508166.505 กันยายน 2562
BBL-F17,1001,214171.002 กันยายน 2562
BBL2402,30068,393170.0130 สิงหาคม 2562
BBL2641,800107,714167.8328 สิงหาคม 2562
BBL-F182,00013,769167.9128 สิงหาคม 2562
BBL-F1417170.0027 สิงหาคม 2562
BBL1150,00025,425169.5026 สิงหาคม 2562
BBL-F1107,80018,461171.2523 สิงหาคม 2562
BBL3600,000102,350170.5822 สิงหาคม 2562
BBL-F5837,300142,849170.6122 สิงหาคม 2562
BBL1757,800126,553167.0021 สิงหาคม 2562
BBL-F1544,60092,174169.2521 สิงหาคม 2562
BBL-F3261,59144,622170.5820 สิงหาคม 2562
BBL-F1200,00033,850169.2516 สิงหาคม 2562
BBL130,0004,980166.0015 สิงหาคม 2562
BBL-F3502,56282,987165.1315 สิงหาคม 2562
BBL4771,900135,279175.2512 สิงหาคม 2562
BBL-F213,6542,328170.5012 สิงหาคม 2562
BBL4771,900135,279175.259 สิงหาคม 2562
BBL-F213,6542,328170.509 สิงหาคม 2562
BBL1100,00017,100171.008 สิงหาคม 2562
BBL-F192171.008 สิงหาคม 2562
BBL5602,800107,399178.175 สิงหาคม 2562
BBL2114,30020,745181.5031 กรกฏาคม 2562
BBL-F134,7006,428185.2529 กรกฏาคม 2562
BBL-F134,7006,428185.2526 กรกฏาคม 2562
BBL-F21600,000112,185186.9825 กรกฏาคม 2562
BBL-F10500,00092,925185.8524 กรกฏาคม 2562
BBL3585,000109,988188.0123 กรกฏาคม 2562
BBL-F11480,04989,579186.6023 กรกฏาคม 2562
BBL1100,00019,400194.0019 กรกฏาคม 2562
BBL-F14910194.5019 กรกฏาคม 2562
BBL1100,00020,400204.0018 กรกฏาคม 2562
BBL-F1400,00077,289193.2218 กรกฏาคม 2562
BBL-F4140,00027,135193.8217 กรกฏาคม 2562
BBL-F4225,20044,533197.7516 กรกฏาคม 2562
BBL-F4225,20044,533197.7515 กรกฏาคม 2562
BBL-F141,3008,177198.0012 กรกฏาคม 2562
BBL-F2367,30072,949198.6110 กรกฏาคม 2562
BBL-F3232,67546,128198.259 กรกฏาคม 2562
BBL1385,00075,845197.008 กรกฏาคม 2562
BBL1100,00019,700197.005 กรกฏาคม 2562
BBL140,0007,880197.004 กรกฏาคม 2562
BBL-F1762,200152,249199.752 กรกฏาคม 2562
BBL2272,40053,663197.0028 มิถุนายน 2562
BBL-F2507,000100,893199.0028 มิถุนายน 2562
BBL1125,00024,906199.2527 มิถุนายน 2562
BBL2650,000129,513199.2526 มิถุนายน 2562
BBL-F3400,00080,200200.5026 มิถุนายน 2562
BBL1250,00049,938199.7525 มิถุนายน 2562
BBL-F141,0008,241201.0024 มิถุนายน 2562
BBL1100,00020,100201.0021 มิถุนายน 2562
BBL-F1434,90088,545203.6019 มิถุนายน 2562
BBL3322,70064,458199.7518 มิถุนายน 2562
BBL141,0008,187199.6917 มิถุนายน 2562
BBL-F120201.0017 มิถุนายน 2562
BBL-F1214200.0014 มิถุนายน 2562
BBL-F2200,02140,504202.5011 มิถุนายน 2562
BBL-F1245202.0010 มิถุนายน 2562
BBL1300,00060,150200.506 มิถุนายน 2562
BBL-F3850,000171,950202.296 มิถุนายน 2562
BBL-F1337201.005 มิถุนายน 2562
BBL254,00010,634196.924 มิถุนายน 2562
BBL-F2659,200131,465199.434 มิถุนายน 2562
BBL8539,500105,512195.573 มิถุนายน 2562
BBL-F7244,80047,901195.673 มิถุนายน 2562
BBL8539,500105,512195.5731 พฤษภาคม 2562
BBL-F7244,80047,901195.6731 พฤษภาคม 2562
BBL-F1408195.0030 พฤษภาคม 2562
BBL2150,00029,283195.2229 พฤษภาคม 2562
BBL112,206,800437,085198.0628 พฤษภาคม 2562
BBL-F119,731,4061,908,514196.1228 พฤษภาคม 2562
BBL3190,00038,030200.1627 พฤษภาคม 2562
BBL-F113,1002,666203.5027 พฤษภาคม 2562
BBL2240,00048,000200.0024 พฤษภาคม 2562
BBL-F6140,00028,590204.2123 พฤษภาคม 2562
BBL4234,60047,155201.0022 พฤษภาคม 2562
BBL-F2110,00022,540204.9122 พฤษภาคม 2562
BBL-F215,9193,271205.5021 พฤษภาคม 2562
BBL-F220,0004,100205.0020 พฤษภาคม 2562
BBL-F220,0004,100205.0017 พฤษภาคม 2562
BBL-F3160,20032,821204.8816 พฤษภาคม 2562
BBL-F6181,70037,602206.9415 พฤษภาคม 2562
BBL1495,700100,054201.8414 พฤษภาคม 2562
BBL2160,00032,310201.9410 พฤษภาคม 2562
BBL-F698,50020,579208.9210 พฤษภาคม 2562
BBL2786,700159,754203.079 พฤษภาคม 2562
BBL-F253,60011,310211.009 พฤษภาคม 2562
BBL1500,000102,500205.008 พฤษภาคม 2562
BBL-F1500,000105,000210.008 พฤษภาคม 2562
BBL126,0005,343205.507 พฤษภาคม 2562
BBL-F16213208.007 พฤษภาคม 2562
BBL-F12,000418209.006 พฤษภาคม 2562
BBL-F12,000418209.003 พฤษภาคม 2562
BBL123,0004,692204.002 พฤษภาคม 2562
BBL-F4110,00023,100210.002 พฤษภาคม 2562
BBL1164,20033,333203.0030 เมษายน 2562
BBL-F225,7005,386209.5830 เมษายน 2562
BBL1787,000159,929203.2129 เมษายน 2562
BBL-F3242,25051,105210.9626 เมษายน 2562
BBL1100,00020,400204.0025 เมษายน 2562
BBL-F1123211.0025 เมษายน 2562
BBL-F<XD>360,00012,760212.6724 เมษายน 2562
BBL-F<XD>1204216.0023 เมษายน 2562
BBL1732,200154,128210.5022 เมษายน 2562
BBL-F1129,80028,686221.0022 เมษายน 2562
BBL-F1100,00022,150221.5018 เมษายน 2562
BBL3393,40082,941210.8317 เมษายน 2562
BBL-F211,6032,570221.5117 เมษายน 2562
BBL-F3538,121119,775222.5810 เมษายน 2562
BBL121,3004,462209.509 เมษายน 2562
BBL-F17015220.004 เมษายน 2562
BBL1758,700158,189208.503 เมษายน 2562
BBL-F181,80018,119221.503 เมษายน 2562
BBL1759,800158,798209.002 เมษายน 2562
BBL-F4145,10932,137221.472 เมษายน 2562
BBL2407,60084,373207.0029 มีนาคม 2562
BBL-F3642,900139,882217.5829 มีนาคม 2562
BBL1150,00030,825205.5028 มีนาคม 2562
BBL-F5740,500160,104216.2128 มีนาคม 2562
BBL-F22,000,063430,014215.0027 มีนาคม 2562
BBL-F31,100,079237,617216.0026 มีนาคม 2562
BBL-F24,000864216.0025 มีนาคม 2562
BBL3104,50021,736208.0022 มีนาคม 2562
BBL-F21,100,000237,900216.2722 มีนาคม 2562
BBL1290,40060,666208.9021 มีนาคม 2562
BBL-F2200,08543,618218.0021 มีนาคม 2562
BBL-F11,274,300274,612215.5018 มีนาคม 2562
BBL-F15412218.0015 มีนาคม 2562
BBL-F2204,60044,862219.2713 มีนาคม 2562
BBL-F175,00016,262216.8312 มีนาคม 2562
BBL-F731,6006,833216.2211 มีนาคม 2562
BBL1150,00031,050207.008 มีนาคม 2562
BBL-F120,0004,290214.508 มีนาคม 2562
BBL-F2118,42825,344214.005 มีนาคม 2562
BBL2127,70026,686208.9828 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F3131,08328,380216.5028 กุมภาพันธ์ 2562
BBL3328,00066,624203.1227 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F5938,400203,608216.9727 กุมภาพันธ์ 2562
BBL2228,20046,654204.4426 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F7434,50095,554219.9226 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F3310,20068,260220.0525 กุมภาพันธ์ 2562
BBL1417,90087,759210.0022 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F4134,13229,174217.5022 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F2178,40038,545216.0621 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F5509,681109,327214.5020 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F5742,900158,931213.9319 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F5742,900158,931213.9318 กุมภาพันธ์ 2562
BBL150,00010,350207.0015 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F81,699,700365,889215.2715 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F1558,400121,173217.0014 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F4598,200130,300217.8213 กุมภาพันธ์ 2562
BBL3756,500159,832211.2812 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F2150,03032,632217.5011 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F11,000220220.008 กุมภาพันธ์ 2562
BBL1100,00021,200212.007 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F1100,00022,200222.007 กุมภาพันธ์ 2562
BBL1100,00021,300213.006 กุมภาพันธ์ 2562
BBL-F2150,00033,150221.006 กุมภาพันธ์ 2562
BBL81,683,000363,663216.088 พฤศจิกายน 2561
BBL-F5470,000104,810223.008 พฤศจิกายน 2561
BBL1100,00021,500215.007 พฤศจิกายน 2561
BBL-F71,770,900391,452221.057 พฤศจิกายน 2561
BBL595,40020,514215.036 พฤศจิกายน 2561
BBL4216,90046,199213.005 พฤศจิกายน 2561
BBL-F1146,70031,981218.005 พฤศจิกายน 2561
BBL2830,400176,460212.502 พฤศจิกายน 2561
BBL-F2520,000112,720216.772 พฤศจิกายน 2561
BBL3569,000118,214207.7631 ตุลาคม 2561
BBL-F1306,10064,740211.5031 ตุลาคม 2561
BBL3888,900184,135207.1530 ตุลาคม 2561
BBL-F1374,90079,104211.0030 ตุลาคม 2561
BBL2743,600154,134207.2829 ตุลาคม 2561
BBL-F2593,600125,004210.5929 ตุลาคม 2561
BBL-F3174,28336,600210.0026 ตุลาคม 2561
BBL132,6006,748207.0025 ตุลาคม 2561
BBL-F2124,80026,066208.8625 ตุลาคม 2561
BBL3342,30071,519208.9424 ตุลาคม 2561
BBL-F3699,300150,000214.5024 ตุลาคม 2561
BBL1370,50077,990210.5023 ตุลาคม 2561
BBL-F31,126,200241,478214.4223 ตุลาคม 2561
BBL1370,50077,990210.5022 ตุลาคม 2561
BBL-F31,126,200241,478214.4222 ตุลาคม 2561
BBL81,729,500365,296211.2219 ตุลาคม 2561
BBL-F2250,00053,575214.3019 ตุลาคม 2561
BBL3947,000201,807213.1018 ตุลาคม 2561
BBL-F41,035,900224,142216.3718 ตุลาคม 2561
BBL32,968,900632,563213.0617 ตุลาคม 2561
BBL-F2525,000113,915216.9817 ตุลาคม 2561
BBL51,244,400261,414210.0716 ตุลาคม 2561
BBL-F81,337,584283,600212.0216 ตุลาคม 2561
BBL2341,50071,392209.0515 ตุลาคม 2561
BBL-F4422,92589,449211.5015 ตุลาคม 2561
BBL2341,50071,392209.0512 ตุลาคม 2561
BBL-F4422,92589,449211.5012 ตุลาคม 2561
BBL21,725,600360,536208.9311 ตุลาคม 2561
BBL-F41,827,034386,934211.7811 ตุลาคม 2561
BBL-F138,7008,328215.2010 ตุลาคม 2561
BBL2103,00021,447208.229 ตุลาคม 2561
BBL-F535,0007,460213.149 ตุลาคม 2561
BBL21,142,300239,225209.428 ตุลาคม 2561
BBL71,085,300227,242209.385 ตุลาคม 2561
BBL-F2458,20098,102214.105 ตุลาคม 2561
BBL4677,200141,401208.804 ตุลาคม 2561
BBL-F2340,00072,362212.834 ตุลาคม 2561
BBL2423,80088,484208.793 ตุลาคม 2561
BBL-F141212.003 ตุลาคม 2561
BBL52,415,100502,580208.102 ตุลาคม 2561
BBL-F31,647,500349,223211.972 ตุลาคม 2561
BBL31,129,500238,669211.3128 กันยายน 2561
BBL-F51,832,400398,165217.2928 กันยายน 2561
BBL150,00010,450209.0027 กันยายน 2561
BBL-F2100,00021,350213.5027 กันยายน 2561
BBL91,895,300398,702210.3626 กันยายน 2561
BBL51,503,700316,987210.8025 กันยายน 2561
BBL-F1438,80094,466215.2825 กันยายน 2561
BBL150,00010,500210.0024 กันยายน 2561
BBL-F150,00010,750215.0024 กันยายน 2561
BBL-F224,4755,262215.0020 กันยายน 2561
BBL136,6007,723211.0019 กันยายน 2561
BBL-F236,6507,990218.0019 กันยายน 2561
BBL2120,00025,200210.0018 กันยายน 2561
BBL-F17516218.0018 กันยายน 2561
BBL-F6210,00045,460216.4817 กันยายน 2561
BBL-F199,70021,494215.5914 กันยายน 2561
BBL-F<XD>4170,05435,685209.8513 กันยายน 2561
BBL-F<XD>3355,00072,706204.8012 กันยายน 2561
BBL12,000,000404,000202.0011 กันยายน 2561
BBL-F9498,400102,865206.3911 กันยายน 2561
BBL15,0001,010202.0010 กันยายน 2561
BBL-F3512,120106,022207.0310 กันยายน 2561
BBL168,00013,844203.597 กันยายน 2561
BBL-F1449208.007 กันยายน 2561
BBL-F150,00010,450209.005 กันยายน 2561
BBL192,10018,881205.004 กันยายน 2561
BBL-F2280,05358,586209.204 กันยายน 2561
BBL150,00010,300206.003 กันยายน 2561
BBL-F150,00010,450209.003 กันยายน 2561
BBL163,30012,977205.0031 สิงหาคม 2561
BBL-F210121210.6131 สิงหาคม 2561
BBL2255,60053,260208.3729 สิงหาคม 2561
BBL-F150,00010,600212.0029 สิงหาคม 2561
BBL167,50014,167209.8828 สิงหาคม 2561
BBL-F1276214.0027 สิงหาคม 2561
BBL-F1174212.0023 สิงหาคม 2561
BBL1100,00020,500205.0021 สิงหาคม 2561
BBL-F17516216.0021 สิงหาคม 2561
BBL-F15812209.0020 สิงหาคม 2561
BBL-F15812209.0020 สิงหาคม 2561
BBL121,0003,875184.5017 สิงหาคม 2561
BBL-F1232,20048,762210.0016 สิงหาคม 2561
BBL137,0007,473201.9815 สิงหาคม 2561
BBL-F2218,30345,337207.6815 สิงหาคม 2561
BBL-F3100,01721,454214.5013 สิงหาคม 2561
BBL-F3100,01721,454214.5010 สิงหาคม 2561
BBL-F2168,50036,154214.569 สิงหาคม 2561
BBL150,00010,350207.008 สิงหาคม 2561
BBL-F1204213.008 สิงหาคม 2561
BBL-F15612211.007 สิงหาคม 2561
BBL-F1112210.006 สิงหาคม 2561
BBL-F1100,00020,800208.002 สิงหาคม 2561
BBL3718,800147,514205.221 สิงหาคม 2561
BBL3713,800146,943205.8631 กรกฏาคม 2561
BBL-F6585,672122,191208.6331 กรกฏาคม 2561
BBL-F2344,20072,817211.5630 กรกฏาคม 2561
BBL-F2344,20072,817211.5627 กรกฏาคม 2561
BBL-F2344,20072,817211.5626 กรกฏาคม 2561
BBL5250,00051,100204.4025 กรกฏาคม 2561
BBL-F3100,19121,241212.0025 กรกฏาคม 2561
BBL-F173,00015,294209.5024 กรกฏาคม 2561
BBL119,4003,938203.0023 กรกฏาคม 2561
BBL-F6994,300205,823207.0023 กรกฏาคม 2561
BBL-F3210,00042,517202.4620 กรกฏาคม 2561
BBL271,00013,774194.0019 กรกฏาคม 2561
BBL-F1295,06018,612195.8019 กรกฏาคม 2561
BBL42,082,900405,506194.6818 กรกฏาคม 2561
BBL-F61,345,198264,642196.7318 กรกฏาคม 2561
BBL290,00017,510194.5617 กรกฏาคม 2561
BBL-F4900,198177,114196.7517 กรกฏาคม 2561
BBL240,0007,700192.5016 กรกฏาคม 2561
BBL-F4100,09819,738197.1916 กรกฏาคม 2561
BBL-F111,257,881249,852198.6313 กรกฏาคม 2561
BBL-F587,20017,296198.3512 กรกฏาคม 2561
BBL-F16012201.0011 กรกฏาคม 2561
BBL1100,00019,700197.009 กรกฏาคม 2561
BBL150,0009,850197.006 กรกฏาคม 2561
BBL-F140,0008,000200.006 กรกฏาคม 2561
BBL1258,00050,660196.365 กรกฏาคม 2561
BBL127,2005,364197.194 กรกฏาคม 2561
BBL-F5574,281115,126200.474 กรกฏาคม 2561
BBL150098196.003 กรกฏาคม 2561
BBL233,6006,897205.282 กรกฏาคม 2561
BBL-F2285,00056,840199.442 กรกฏาคม 2561
BBL186,10016,833195.5029 มิถุนายน 2561
BBL-F5610,600121,504198.9929 มิถุนายน 2561
BBL150,0009,800196.0028 มิถุนายน 2561
BBL-F235,0006,965199.0028 มิถุนายน 2561
BBL-F350,0869,967199.0027 มิถุนายน 2561
BBL4585,200113,090193.2526 มิถุนายน 2561
BBL-F1250,00049,750199.0026 มิถุนายน 2561
BBL-F19819198.5025 มิถุนายน 2561
BBL-F3311,48062,577200.9022 มิถุนายน 2561
BBL3158,90031,392197.5621 มิถุนายน 2561
BBL-F3685,469137,779201.0021 มิถุนายน 2561
BBL2397,30077,858195.9720 มิถุนายน 2561
BBL-F61,155,237234,512203.0020 มิถุนายน 2561
BBL-F46,0001,244207.3318 มิถุนายน 2561
BBL-F253,77611,182207.9415 มิถุนายน 2561
BBL-F250,02510,180203.5014 มิถุนายน 2561
BBL1122,30024,194197.8213 มิถุนายน 2561
BBL-F173,50015,031204.5013 มิถุนายน 2561
BBL150,0009,900198.0012 มิถุนายน 2561
BBL-F2100,04820,610206.0012 มิถุนายน 2561
BBL-F2180,70536,366201.257 มิถุนายน 2561
BBL150,0009,725194.506 มิถุนายน 2561
BBL-F1100,00020,050200.506 มิถุนายน 2561
BBL1300,00058,500195.005 มิถุนายน 2561
BBL-F23,441705204.915 มิถุนายน 2561
BBL-F4130,02025,289194.504 มิถุนายน 2561
BBL1227,20042,941189.0031 พฤษภาคม 2561
BBL-F4250,16948,908195.5031 พฤษภาคม 2561
BBL-F31,200,004240,001200.0029 พฤษภาคม 2561
BBL-F31,200,004240,001200.0028 พฤษภาคม 2561
BBL-F115,0002,978198.5125 พฤษภาคม 2561
BBL1627,600120,768192.4324 พฤษภาคม 2561
BBL-F2400,05279,007197.4924 พฤษภาคม 2561
BBL11340,90066,067193.8023 พฤษภาคม 2561
BBL-F4302,00060,022198.7523 พฤษภาคม 2561
BBL150,0009,700194.0022 พฤษภาคม 2561
BBL-F1100,00019,800198.0022 พฤษภาคม 2561
BBL-F1100,00019,600196.0021 พฤษภาคม 2561
BBL1529,70099,742188.3018 พฤษภาคม 2561
BBL-F1300,00058,800196.0018 พฤษภาคม 2561
BBL1360,00068,400190.0017 พฤษภาคม 2561
BBL-F277,66815,241196.2417 พฤษภาคม 2561
BBL-F2122,70024,483199.5316 พฤษภาคม 2561
BBL118,1003,460191.1815 พฤษภาคม 2561
BBL118,1003,460191.1815 พฤษภาคม 2561
BBL-F6573,420113,767198.4014 พฤษภาคม 2561
BBL1150,00028,455189.7011 พฤษภาคม 2561
BBL-F2366,70072,069196.5311 พฤษภาคม 2561
BBL110019187.0010 พฤษภาคม 2561
BBL-F8360,00070,157194.8810 พฤษภาคม 2561
BBL41,828,600343,196187.689 พฤษภาคม 2561
BBL-F2180,07035,900199.379 พฤษภาคม 2561
BBL31,033,800197,342190.898 พฤษภาคม 2561
BBL-F2218,00043,801200.928 พฤษภาคม 2561
BBL1510,90097,582191.007 พฤษภาคม 2561
BBL-F5410,92482,724201.317 พฤษภาคม 2561
BBL-F1206,00041,924203.514 พฤษภาคม 2561
BBL-F1206,00042,034204.053 พฤษภาคม 2561
BBL1120,00023,100192.5026 เมษายน 2561
BBL-F26613204.0026 เมษายน 2561
BBL-F1173202.0025 เมษายน 2561
BBL-F<XD>185,00018,020212.0023 เมษายน 2561
BBL-F3305,00065,575215.0020 เมษายน 2561
BBL225,0005,105204.2019 เมษายน 2561
BBL-F292,30220,076217.5019 เมษายน 2561
BBL31,200,000243,954203.3018 เมษายน 2561
BBL-F37215213.2918 เมษายน 2561
BBL3845,600168,469199.2317 เมษายน 2561
BBL-F32,566531206.8817 เมษายน 2561
BBL-F1398209.0011 เมษายน 2561
BBL-F5387,80079,524205.0610 เมษายน 2561
BBL2423,90081,642192.609 เมษายน 2561
BBL-F2136,36827,689203.059 เมษายน 2561
BBL160,00011,340189.005 เมษายน 2561
BBL-F112,0002,409200.735 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL2185,00035,210190.324 เมษายน 2561
BBL-F39,0001,856206.174 เมษายน 2561
BBL22,485,500494,615199.003 เมษายน 2561
BBL-F2202,10042,969212.613 เมษายน 2561
BBL179,74415,710197.002 เมษายน 2561
BBL-F180,21017,245215.002 เมษายน 2561
BBL1130,00025,610197.0030 มีนาคม 2561
BBL51,323,700263,860199.3429 มีนาคม 2561
BBL-F1129,40027,814214.9429 มีนาคม 2561
BBL62,729,200554,150203.0428 มีนาคม 2561
BBL-F17616214.0028 มีนาคม 2561
BBL1711,549,8002,316,810200.5927 มีนาคม 2561
BBL-F3300,00064,950216.5027 มีนาคม 2561
BBL1126,30025,421201.2826 มีนาคม 2561
BBL-F120,0004,280214.0026 มีนาคม 2561
BBL-F3625,000136,427218.2822 มีนาคม 2561
BBL1220,00044,660203.0021 มีนาคม 2561
BBL-F1123224.0021 มีนาคม 2561
BBL11,000,000206,997207.0020 มีนาคม 2561
BBL-F2332,97375,119225.6020 มีนาคม 2561
BBL11,000,000206,997207.0020 มีนาคม 2561
BBL-F2332,97375,119225.6020 มีนาคม 2561
BBL-F1297229.0019 มีนาคม 2561
BBL-F412,9092,815218.0716 มีนาคม 2561
BBL-F1123,07027,937227.0015 มีนาคม 2561
BBL-F230,0656,915230.0014 มีนาคม 2561
BBL-F2209,41448,283230.5613 มีนาคม 2561
BBL-F460,00013,960232.6712 มีนาคม 2561
BBL-F2780177227.458 มีนาคม 2561
BBL1100,00020,600206.007 มีนาคม 2561
BBL-F2103,50023,556227.607 มีนาคม 2561
BBL-F2979,500225,538230.266 มีนาคม 2561
BBL1100,00021,000210.002 มีนาคม 2561
BBL-F1194231.0027 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F150,00011,300226.0026 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1231,00052,437227.0023 กุมภาพันธ์ 2561
BBL4150,00030,860205.7322 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F4200,13145,030225.0022 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F5345,47777,867225.3921 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F71,309,331291,918222.9520 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F3108,30024,595227.1019 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F5925,900209,620226.4015 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1100,00022,500225.0014 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F51,018,800228,488224.2713 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F2570,600127,452223.3612 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F13,400762224.009 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F19770,813171,530222.537 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F18565,611124,990220.986 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F4196,12744,074224.725 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F19020227.002 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F3529,207118,278223.501 กุมภาพันธ์ 2561
BBL-F1419225.0031 มกราคม 2561
BBL-F1256235.0030 มกราคม 2561
BBL132,1006,714209.1626 มกราคม 2561
BBL-F2100,00022,950229.5026 มกราคม 2561
BBL-F4765,400180,519235.8524 มกราคม 2561
BBL-F1300,00069,695232.3223 มกราคม 2561
BBL-F312,8922,960229.6122 มกราคม 2561
BBL-F2310,00771,086229.3117 มกราคม 2561
BBL-F1215,40049,380229.2516 มกราคม 2561
BBL120,0004,140207.0012 มกราคม 2561
BBL-F227,1436,216229.0012 มกราคม 2561
BBL125,4005,232206.0010 มกราคม 2561
BBL-F61,086,998236,665217.7210 มกราคม 2561
BBL-F61,005,065218,404217.309 มกราคม 2561
BBL-F2438,10095,989219.108 มกราคม 2561
BBL-F3400,04087,121217.785 มกราคม 2561
BBL154,20011,148205.694 มกราคม 2561
BBL-F51,488,400327,977220.364 มกราคม 2561
BBL-F12990,457217,652219.753 มกราคม 2561
BBL18,8001,778202.0029 ธันวาคม 2560
BBL-F3825,700179,531217.4329 ธันวาคม 2560
BBL-F6885,000190,651215.4227 ธันวาคม 2560
BBL1420,00086,100205.0025 ธันวาคม 2560
BBL-F1320,00068,543214.2022 ธันวาคม 2560
BBL-F4533,300114,571214.8321 ธันวาคม 2560
BBL-F61,022,200219,778215.0020 ธันวาคม 2560
BBL-F31,250,000266,486213.1919 ธันวาคม 2560
BBL-F3590,000125,860213.3218 ธันวาคม 2560
BBL-F91,108,898236,702213.4615 ธันวาคม 2560
BBL-F3440,03293,977213.5714 ธันวาคม 2560
BBL-F6675,914144,384213.6113 ธันวาคม 2560
BBL-F51,198,513260,083217.0012 ธันวาคม 2560
BBL-F29922219.008 ธันวาคม 2560
BBL-F2235,40051,172217.387 ธันวาคม 2560
BBL-F16414213.006 ธันวาคม 2560
BBL-F1327218.004 ธันวาคม 2560
BBL172,80014,665201.441 ธันวาคม 2560
BBL-F420,1224,346215.9930 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3100,07021,265212.5029 พฤศจิกายน 2560
BBL-F1170,40035,699209.5023 พฤศจิกายน 2560
BBL-F1180,00037,838210.2122 พฤศจิกายน 2560
BBL124,0004,823200.9417 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3586,400121,991208.0317 พฤศจิกายน 2560
BBL-F12,700543201.0015 พฤศจิกายน 2560
BBL-F3164,77832,585197.7510 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2297,10059,388199.899 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2100,06320,013200.007 พฤศจิกายน 2560
BBL1100,00019,300193.001 พฤศจิกายน 2560
BBL-F18317204.001 พฤศจิกายน 2560
BBL-F2514,700102,415198.9831 ตุลาคม 2560
BBL7169,20031,852188.2527 ตุลาคม 2560
BBL-F11703,766134,724191.4327 ตุลาคม 2560
BBL-F3197,88338,156192.8225 ตุลาคม 2560
BBL-F11,000,000198,250198.2524 ตุลาคม 2560
BBL5210,00040,530193.0016 ตุลาคม 2560
BBL-F278,60515,328195.0016 ตุลาคม 2560
BBL-F1800155194.0013 ตุลาคม 2560
BBL-F1800155194.0012 ตุลาคม 2560
BBL-F2100,05019,402193.9211 ตุลาคม 2560
BBL-F1129,70025,080193.3710 ตุลาคม 2560
BBL-F215731197.059 ตุลาคม 2560
BBL-F2200,00039,467197.346 ตุลาคม 2560
BBL-F3200,09839,481197.315 ตุลาคม 2560
BBL-F1221,90043,603196.504 ตุลาคม 2560
BBL-F1141,60027,826196.513 ตุลาคม 2560
BBL-F1175,00034,300196.002 ตุลาคม 2560
BBL192,70017,289186.5029 กันยายน 2560
BBL-F3134,68126,262194.9929 กันยายน 2560
BBL-F436,3086,818187.7928 กันยายน 2560
BBL-F15010190.5027 กันยายน 2560
BBL-F110,3001,957190.0025 กันยายน 2560
BBL-F214928189.8322 กันยายน 2560
BBL150,0009,575191.5020 กันยายน 2560
BBL-F4465,86289,968193.1220 กันยายน 2560
BBL-F3253,50949,135193.8219 กันยายน 2560
BBL-F1153193.0015 กันยายน 2560
BBL-F2466,30089,771192.5214 กันยายน 2560
BBL-F1150,10028,746191.5112 กันยายน 2560
BBL-F2230,05343,945191.0211 กันยายน 2560
BBL-F<XD>3750,529143,857191.678 กันยายน 2560
BBL-F<XD>3704,900134,123190.277 กันยายน 2560
BBL-F<XD>2316,90059,197186.806 กันยายน 2560
BBL-F<XD>19618187.505 กันยายน 2560
BBL-F1100,00018,975189.754 กันยายน 2560
BBL-F45,150979190.101 กันยายน 2560
BBL3554,300102,459184.8431 สิงหาคม 2560
BBL-F3186,81635,075187.7531 สิงหาคม 2560
BBL-F21,383,784263,265190.2530 สิงหาคม 2560
BBL-F1200,00037,369186.8528 สิงหาคม 2560
BBL-F114,5002,695185.8425 สิงหาคม 2560
BBL-F4381,80071,740187.9024 สิงหาคม 2560
BBL126,0004,771183.5023 สิงหาคม 2560
BBL146,0008,325180.9821 สิงหาคม 2560
BBL-F164,40012,172189.0021 สิงหาคม 2560
BBL145,0008,055179.0018 สิงหาคม 2560
BBL-F121,1003,946187.0018 สิงหาคม 2560
BBL-F1367,40068,833187.3516 สิงหาคม 2560
BBL1100,00018,050180.5015 สิงหาคม 2560
BBL-F7529,988101,130190.8215 สิงหาคม 2560
BBL-F1265185.5011 สิงหาคม 2560
BBL-F325447184.509 สิงหาคม 2560
BBL-F2132183.008 สิงหาคม 2560
BBL1348,40062,886180.507 สิงหาคม 2560
BBL-F6315,20058,442185.414 สิงหาคม 2560
BBL-F211021186.423 สิงหาคม 2560
BBL-F16913185.002 สิงหาคม 2560
BBL1145,90026,189179.5031 กรกฏาคม 2560
BBL-F54,857,399889,725183.1731 กรกฏาคม 2560
BBL120,5003,690180.0027 กรกฏาคม 2560
BBL-F2588,200109,208185.6627 กรกฏาคม 2560
BBL-F2866,000162,107187.1926 กรกฏาคม 2560
BBL-F2500,05894,529189.0425 กรกฏาคม 2560
BBL2224,10040,444180.4724 กรกฏาคม 2560
BBL-F3750,057142,098189.4524 กรกฏาคม 2560
BBL-F2663,800126,105189.9721 กรกฏาคม 2560
BBL-F350,1319,793195.3418 กรกฏาคม 2560
BBL-F1402,00079,903198.7614 กรกฏาคม 2560
BBL1700133189.5013 กรกฏาคม 2560
BBL-F3522,996104,076199.0013 กรกฏาคม 2560
BBL-F117,7003,487197.0012 กรกฏาคม 2560
BBL-F1275196.007 กรกฏาคม 2560
BBL-F3405,50079,262195.476 กรกฏาคม 2560
BBL-F2451,70087,950194.715 กรกฏาคม 2560
BBL-F150,0009,726194.523 กรกฏาคม 2560
BBL259,50011,008185.0030 มิถุนายน 2560
BBL1135,50025,068185.0029 มิถุนายน 2560
BBL-F23,125,300602,409192.7529 มิถุนายน 2560
BBL-F1180,00034,020189.0027 มิถุนายน 2560
BBL-F2110,064,7081,902,230189.0026 มิถุนายน 2560
BBL51,450,300262,565181.0423 มิถุนายน 2560
BBL-F5626,541118,829189.6623 มิถุนายน 2560
BBL2350,00063,350181.0022 มิถุนายน 2560
BBL-F2513,50097,056189.0122 มิถุนายน 2560
BBL31,130,400204,602181.0021 มิถุนายน 2560
BBL-F1100,00018,900189.0021 มิถุนายน 2560
BBL-F11,000190190.0020 มิถุนายน 2560
BBL33,941,300709,359179.9819 มิถุนายน 2560
BBL-F3300,15356,504188.2519 มิถุนายน 2560
BBL21,226,200220,339179.6916 มิถุนายน 2560
BBL-F41,032,820194,371188.1916 มิถุนายน 2560
BBL42,006,640359,690179.2515 มิถุนายน 2560
BBL-F3318,90059,953188.0015 มิถุนายน 2560
BBL-F4911171188.0314 มิถุนายน 2560
BBL11,000,000179,750179.7513 มิถุนายน 2560
BBL-F6550,850104,061188.9113 มิถุนายน 2560
BBL1152,30027,337179.5012 มิถุนายน 2560
BBL-F1438188.009 มิถุนายน 2560
BBL-F361,01611,491188.338 มิถุนายน 2560
BBL1297,10053,478180.007 มิถุนายน 2560
BBL-F2916,105172,774188.607 มิถุนายน 2560
BBL-F1265190.005 มิถุนายน 2560
BBL-F2354,96066,136186.321 มิถุนายน 2560
BBL253,3009,594180.0031 พฤษภาคม 2560
BBL126,0004,901188.4925 พฤษภาคม 2560
BBL-F3210,00040,280191.8125 พฤษภาคม 2560
BBL-F1395,00017,855187.9524 พฤษภาคม 2560
BBL-F4200,14437,677188.2523 พฤษภาคม 2560
BBL-F210520187.5222 พฤษภาคม 2560
BBL-F3262,82649,019186.5118 พฤษภาคม 2560
BBL1150,00026,700178.0016 พฤษภาคม 2560
BBL-F1486,00089,988185.1616 พฤษภาคม 2560
BBL1800,000143,200179.0015 พฤษภาคม 2560
BBL-F3121,18122,654186.9415 พฤษภาคม 2560
BBL1500,00089,750179.5012 พฤษภาคม 2560
BBL-F3717,200133,482186.1212 พฤษภาคม 2560
BBL-F492,88817,598189.4611 พฤษภาคม 2560
BBL1150,00027,075180.509 พฤษภาคม 2560
BBL-F2147,46927,600187.169 พฤษภาคม 2560
BBL2500,00091,063182.128 พฤษภาคม 2560
BBL-F3200,06338,015190.018 พฤษภาคม 2560
BBL-F3416,08678,802189.395 พฤษภาคม 2560
BBL2640,000116,320181.754 พฤษภาคม 2560
BBL-F7880,000166,980189.754 พฤษภาคม 2560
BBL2170,10030,533179.5028 เมษายน 2560
BBL-F21,250,000233,438186.7528 เมษายน 2560
BBL-F61,304,500243,697186.8127 เมษายน 2560
BBL-F340,0007,448186.1926 เมษายน 2560
BBL-F<XD>1239,50044,607186.2525 เมษายน 2560
BBL-F<XD>4217,20040,487186.4124 เมษายน 2560
BBL-F<XD>2397187.5820 เมษายน 2560
BBL130,4005,594184.0019 เมษายน 2560
BBL-F3145,06527,580190.1219 เมษายน 2560
BBL1361,30067,382186.5018 เมษายน 2560
BBL-F2250,09548,081192.2518 เมษายน 2560
BBL2800,400150,075187.5012 เมษายน 2560
BBL-F2300,03857,682192.2512 เมษายน 2560
BBL2040,782,8607,485,490183.5411 เมษายน 2560
BBL-F2178,00033,820190.0011 เมษายน 2560
BBL-F134,247,700788,661185.677 เมษายน 2560
BBL-F1781,900146,215187.005 เมษายน 2560
BBL-F6220,71041,286187.063 เมษายน 2560
BBL12,300417181.5031 มีนาคม 2560
BBL-F3195,60036,382186.0031 มีนาคม 2560
BBL-F2321,20061,009189.9430 มีนาคม 2560
BBL-F4229,26443,623190.2729 มีนาคม 2560
BBL120,0003,640182.0028 มีนาคม 2560
BBL-F4678,100130,269192.1128 มีนาคม 2560
BBL-F2589,000113,658192.9727 มีนาคม 2560
BBL-F3707,365136,475192.9324 มีนาคม 2560
BBL-F4595,700114,752192.6323 มีนาคม 2560
BBL-F2290,05555,696192.0222 มีนาคม 2560
BBL-F3157,97330,873195.4321 มีนาคม 2560
BBL-F218737195.2417 มีนาคม 2560
BBL-F69,489,5001,774,869187.0417 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F120,0003,710185.5015 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F19818188.0014 กุมภาพันธ์ 2560
BBL120,0003,640182.0013 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F51,275,400246,338193.1513 กุมภาพันธ์ 2560
BBL120,0003,640182.0010 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F51,275,400246,338193.1510 กุมภาพันธ์ 2560
BBL190,00016,335181.509 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F71,381,300263,407190.699 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F550,0009,425188.507 กุมภาพันธ์ 2560
BBL1600108180.506 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F11,800335186.006 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F5398,50873,379184.143 กุมภาพันธ์ 2560
BBL-F6208,00037,757181.5226 มกราคม 2560
BBL-F2655,500117,854179.7925 มกราคม 2560
BBL11,500257171.0024 มกราคม 2560
BBL-F11,200211176.0024 มกราคม 2560
BBL-F17012172.0023 มกราคม 2560
BBL110,0001,660166.0019 มกราคม 2560
BBL-F3583,02899,644170.9117 มกราคม 2560
BBL-F41,000,397172,068172.0013 มกราคม 2560
BBL-F212321170.5012 มกราคม 2560
BBL-F17212171.0011 มกราคม 2560
BBL-F2134,16622,826170.1310 มกราคม 2560
BBL-F2906,100150,766166.399 มกราคม 2560
BBL5418,00068,147163.036 มกราคม 2560
BBL-F2148,20024,483165.206 มกราคม 2560
BBL-F18113165.505 มกราคม 2560
BBL-F269,70011,366163.074 มกราคม 2560
BBL16,000957159.5030 ธันวาคม 2559
BBL160,0009,540159.0029 ธันวาคม 2559
BBL-F1345159.0029 ธันวาคม 2559
BBL-F275,08911,902158.5028 ธันวาคม 2559
BBL-F12,400381158.8522 ธันวาคม 2559
BBL-F1132,90020,946157.6120 ธันวาคม 2559
BBL-F3455,90172,064158.0719 ธันวาคม 2559
BBL-F1258,90041,040158.5216 ธันวาคม 2559
BBL-F2498,80079,440159.2614 ธันวาคม 2559
BBL-F372,08811,569160.4913 ธันวาคม 2559
BBL-F1244159.009 ธันวาคม 2559
BBL-F134,8005,472157.257 ธันวาคม 2559
BBL110016155.502 ธันวาคม 2559
BBL-F1396157.501 ธันวาคม 2559
BBL212,9002,012156.0030 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1900142158.0030 พฤศจิกายน 2559
BBL1169,80026,344155.1529 พฤศจิกายน 2559
BBL120,0003,140157.0025 พฤศจิกายน 2559
BBL-F3885,429138,176156.0625 พฤศจิกายน 2559
BBL1687,400107,234156.0023 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1180,70028,325156.7523 พฤศจิกายน 2559
BBL-F18,4001,318156.9521 พฤศจิกายน 2559
BBL-F19615156.5018 พฤศจิกายน 2559
BBL1200,00031,200156.0017 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1488160.5011 พฤศจิกายน 2559
BBL-F16110162.0010 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1295159.508 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1300,00046,805156.027 พฤศจิกายน 2559
BBL2124,50019,361155.514 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1300,00046,272154.244 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1451,40070,867156.993 พฤศจิกายน 2559
BBL-F121,120,200176,334157.412 พฤศจิกายน 2559
BBL-F1572,10091,479159.901 พฤศจิกายน 2559
BBL3343,70055,326160.9731 ตุลาคม 2559
BBL-F31,275,585204,377160.2231 ตุลาคม 2559
BBL1145,70023,458161.0027 ตุลาคม 2559
BBL-F1589160.0027 ตุลาคม 2559
BBL52,605,700417,348160.1720 ตุลาคม 2559
BBL-F19114157.5020 ตุลาคม 2559
BBL17,0001,091155.7919 ตุลาคม 2559
BBL1113,80017,582154.5018 ตุลาคม 2559
BBL3708,800108,381152.9113 ตุลาคม 2559
BBL-F23413,90063,505153.4313 ตุลาคม 2559
BBL1470,00072,615154.5012 ตุลาคม 2559
BBL4436,20068,824157.7811 ตุลาคม 2559
BBL2721,300119,148165.187 ตุลาคม 2559
BBL-F216828167.007 ตุลาคม 2559
BBL-F1285168.006 ตุลาคม 2559
BBL130,0005,010167.005 ตุลาคม 2559
BBL-F3200,11433,619168.005 ตุลาคม 2559
BBL-F19015167.504 ตุลาคม 2559
BBL362,50010,279164.4730 กันยายน 2559
BBL-F1285163.0030 กันยายน 2559
BBL-F16411166.0029 กันยายน 2559
BBL-F1100,00016,296162.9628 กันยายน 2559
BBL1125,10020,560164.3526 กันยายน 2559
BBL-F2300,10049,342164.4226 กันยายน 2559
BBL122,5003,735166.0023 กันยายน 2559
BBL-F11,800300166.4723 กันยายน 2559
BBL-F16511169.0022 กันยายน 2559
BBL-F1952,400160,129168.1321 กันยายน 2559
BBL-F9344,00058,297169.4714 กันยายน 2559
BBL-F21,184,900197,448166.6413 กันยายน 2559
BBL-F3962,700158,016164.1412 กันยายน 2559
BBL-F<XD>5152,50025,406166.608 กันยายน 2559
BBL-F<XD>520,0683,389168.877 กันยายน 2559
BBL-F<XD>558,3319,741167.006 กันยายน 2559
BBL2900151167.505 กันยายน 2559
BBL-F2386169.422 กันยายน 2559
BBL-F153,5009,015168.501 กันยายน 2559
BBL18,8001,492169.5031 สิงหาคม 2559
BBL-F4343,80058,320169.6331 สิงหาคม 2559
BBL-F244,3337,647172.5030 สิงหาคม 2559
BBL-F2253,30043,821173.0029 สิงหาคม 2559
BBL-F115,7002,748175.0025 สิงหาคม 2559
BBL-F1350,00061,446175.5624 สิงหาคม 2559
BBL2100,00017,650176.5023 สิงหาคม 2559
BBL-F2415,40072,785175.2223 สิงหาคม 2559
BBL-F219835177.2519 สิงหาคม 2559
BBL3999,400177,149177.2618 สิงหาคม 2559
BBL-F160,00010,560176.0018 สิงหาคม 2559
BBL-F9549,29895,707174.2317 สิงหาคม 2559
BBL31,651,600289,346175.1916 สิงหาคม 2559
BBL2980,000172,366175.8815 สิงหาคม 2559
BBL-F1142,90025,402177.7615 สิงหาคม 2559
BBL-F1100,00017,950179.5010 สิงหาคม 2559
BBL150087174.508 สิงหาคม 2559
BBL-F19917174.008 สิงหาคม 2559
BBL-F15,600954170.401 สิงหาคม 2559
BBL110,2001,739170.5029 กรกฏาคม 2559
BBL-F524,0004,151172.9429 กรกฏาคม 2559
BBL1112,20018,401164.0025 กรกฏาคม 2559
BBL-F2962,200160,428166.7325 กรกฏาคม 2559
BBL1329,60054,664165.8522 กรกฏาคม 2559
BBL154,9009,402171.2621 กรกฏาคม 2559
BBL21,153,100197,927171.6520 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8819 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5019 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8818 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5018 กรกฏาคม 2559
BBL150,0008,944178.8815 กรกฏาคม 2559
BBL-F19817172.5015 กรกฏาคม 2559
BBL379,80013,923174.4814 กรกฏาคม 2559
BBL-F740,0806,734168.0013 กรกฏาคม 2559
BBL-F1101,00016,758165.9311 กรกฏาคม 2559
BBL-F84,566747163.568 กรกฏาคม 2559
BBL-F41,096,900180,243164.326 กรกฏาคม 2559
BBL1101,00016,665165.005 กรกฏาคม 2559
BBL-F121,572,100261,131166.105 กรกฏาคม 2559
BBL31,388,400221,059159.221 กรกฏาคม 2559
BBL31,388,400221,059159.2230 มิถุนายน 2559
BBL1335,00052,930158.0028 มิถุนายน 2559
BBL-F19815158.0023 มิถุนายน 2559
BBL-F318,3142,872156.8220 มิถุนายน 2559
BBL4207,50032,785158.0017 มิถุนายน 2559
BBL-F17512157.5017 มิถุนายน 2559
BBL136,3005,717157.5016 มิถุนายน 2559
BBL-F150,0008,150163.0016 มิถุนายน 2559
BBL31,595,000261,646164.0415 มิถุนายน 2559
BBL-F3228,40037,530164.3215 มิถุนายน 2559
BBL31,275,000209,235164.1114 มิถุนายน 2559
BBL41,377,600222,403161.4413 มิถุนายน 2559
BBL-F4620,094100,488162.0513 มิถุนายน 2559
BBL-F1136,80022,560164.919 มิถุนายน 2559
BBL196,00015,792164.508 มิถุนายน 2559
BBL-F3233,30038,525165.138 มิถุนายน 2559
BBL1115,00019,205167.007 มิถุนายน 2559
BBL-F2320,00053,520167.257 มิถุนายน 2559
BBL-F4570,00094,687166.126 มิถุนายน 2559
BBL51,072,800175,108163.233 มิถุนายน 2559
BBL189,90014,586162.252 มิถุนายน 2559
BBL42,600,100425,350163.591 มิถุนายน 2559
BBL17,2001,177163.5031 พฤษภาคม 2559
BBL13,200525164.0030 พฤษภาคม 2559
BBL195,60015,269159.7127 พฤษภาคม 2559
BBL-F169,30011,140160.7527 พฤษภาคม 2559
BBL220032158.5026 พฤษภาคม 2559
BBL-F1614,50098,016159.5126 พฤษภาคม 2559
BBL-F1100,00015,775157.7525 พฤษภาคม 2559
BBL-F1234155.5024 พฤษภาคม 2559
BBL-F10171,02026,500154.9523 พฤษภาคม 2559
BBL253,2008,246155.0019 พฤษภาคม 2559
BBL-F14,505,700698,384155.0018 พฤษภาคม 2559
BBL-F71,149,100178,899155.6917 พฤษภาคม 2559
BBL3100,00015,300153.0016 พฤษภาคม 2559
BBL-F2950,000146,734154.4616 พฤษภาคม 2559
BBL-F5631,89999,454157.3913 พฤษภาคม 2559
BBL128,0004,396157.0012 พฤษภาคม 2559
BBL1100,00015,650156.5011 พฤษภาคม 2559
BBL-F1100,00015,850158.5011 พฤษภาคม 2559
BBL-F83,088,650500,835162.1510 พฤษภาคม 2559
BBL62,604,400430,289165.229 พฤษภาคม 2559
BBL-F92,646,048443,907167.769 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.866 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.756 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.865 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.755 พฤษภาคม 2559
BBL2633,000104,987165.864 พฤษภาคม 2559
BBL-F1250,00042,188168.754 พฤษภาคม 2559
BBL1513,50085,247166.013 พฤษภาคม 2559
BBL2502,80082,084163.2529 เมษายน 2559
BBL-F1112165.0029 เมษายน 2559
BBL-F<XD>29816166.5026 เมษายน 2559
BBL-F<XD>1696,800116,488167.1825 เมษายน 2559
BBL-F<XD>11,504,643252,274167.6622 เมษายน 2559
BBL3105,00017,667168.2620 เมษายน 2559
BBL52,151,800369,172171.5619 เมษายน 2559
BBL2371,60062,336167.7518 เมษายน 2559
BBL-F167,00011,357169.5018 เมษายน 2559
BBL-F21395,00065,218165.1112 เมษายน 2559
BBL5465,50076,074163.4211 เมษายน 2559
BBL-F4380,70062,585164.3911 เมษายน 2559
BBL-F274,00813,155177.755 เมษายน 2559
BBL-F21,687,400303,324179.761 เมษายน 2559
BBL26,9001,242180.0031 มีนาคม 2559
BBL-F3193,78435,477183.0831 มีนาคม 2559
BBL1340,50061,302180.0430 มีนาคม 2559
BBL3842,800150,343178.3924 มีนาคม 2559
BBL-F111,0001,990180.9124 มีนาคม 2559
BBL11,200216180.0023 มีนาคม 2559
BBL-F105,074,600879,296173.2721 มีนาคม 2559
BBL-F1264172.5018 มีนาคม 2559
BBL-F26010172.2017 มีนาคม 2559
BBL16,4001,114174.0015 มีนาคม 2559
BBL-F191,50016,481180.1114 มีนาคม 2559
BBL1800139174.0011 มีนาคม 2559
BBL210,137,1001,705,929168.299 มีนาคม 2559
BBL2596,500101,136169.558 มีนาคม 2559
BBL-F293,70016,506176.158 มีนาคม 2559
BBL369,90011,933170.714 มีนาคม 2559
BBL-F225,8984,527174.814 มีนาคม 2559
BBL32,334,300392,512168.153 มีนาคม 2559
BBL105,228,900856,986163.892 มีนาคม 2559
BBL-F1250,00042,040168.162 มีนาคม 2559
BBL-F1250,00041,095164.381 มีนาคม 2559
BBL12,000323161.5029 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F2279,60047,308169.2029 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F13131,10022,693173.1025 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F12232,22939,096168.3523 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F12232,22939,096168.3523 กุมภาพันธ์ 2559
BBL1372,90057,800155.0018 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F3300,07647,987159.9218 กุมภาพันธ์ 2559
BBL162,0009,455152.5017 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1239,10037,204155.6017 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F9951,400147,818155.3716 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F2751,200114,939153.0115 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1254151.5010 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F17011152.508 กุมภาพันธ์ 2559
BBL162,0009,362151.004 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F16710149.504 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F213920147.193 กุมภาพันธ์ 2559
BBL12,000297148.502 กุมภาพันธ์ 2559
BBL21,350,000204,438151.441 กุมภาพันธ์ 2559
BBL-F1894,000135,465151.531 กุมภาพันธ์ 2559
BBL12,000305152.5029 มกราคม 2559
BBL-F1629152.0029 มกราคม 2559
BBL164,0009,696151.5028 มกราคม 2559
BBL-F420,0003,000150.0028 มกราคม 2559
BBL1500,00073,500147.0027 มกราคม 2559
BBL-F1157,50023,168147.1027 มกราคม 2559
BBL-F19414145.5026 มกราคม 2559
BBL-F2400,00059,300148.2525 มกราคม 2559
BBL-F3167,00024,399146.1022 มกราคม 2559
BBL128,7004,147144.5021 มกราคม 2559
BBL-F18112145.0021 มกราคม 2559
BBL-F2200,00029,700148.5020 มกราคม 2559
BBL-F2481,30072,464150.5619 มกราคม 2559
BBL-F3556,00085,247153.3215 มกราคม 2559
BBL-F61,070,000166,141155.2714 มกราคม 2559
BBL-F161,985,800309,615155.9113 มกราคม 2559
BBL-F227,4004,161151.8712 มกราคม 2559
BBL-F1254146.008 มกราคม 2559
BBL-F5100,09114,727147.147 มกราคม 2559
BBL-F250,0007,650153.006 มกราคม 2559
BBL-F2110,04517,082155.235 มกราคม 2559
BBL-F16410152.504 มกราคม 2559
BBL12,000305152.5030 ธันวาคม 2558
BBL-F11100,00015,637156.3630 ธันวาคม 2558
BBL1928,800143,035154.0029 ธันวาคม 2558
BBL-F4158,05024,814157.0029 ธันวาคม 2558
BBL-F150,0007,827156.5428 ธันวาคม 2558
BBL162,0009,424152.0024 ธันวาคม 2558
BBL-F4873,801137,189157.0023 ธันวาคม 2558
BBL-F4873,801137,189157.0023 ธันวาคม 2558
BBL158,0009,048156.0022 ธันวาคม 2558
BBL-F210,0701,591157.9922 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,187157.0018 ธันวาคม 2558
BBL1725,300105,894146.0014 ธันวาคม 2558
BBL-F882,17612,145147.7914 ธันวาคม 2558
BBL-F42,000,000305,600152.8011 ธันวาคม 2558
BBL-F42,000,000318,828159.419 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,248160.008 ธันวาคม 2558
BBL-F52,400,000385,739160.728 ธันวาคม 2558
BBL-F102,815,990462,804164.352 ธันวาคม 2558
BBL120,3003,380166.501 ธันวาคม 2558
BBL-F91,887,997317,104167.961 ธันวาคม 2558
BBL12,100352167.5030 พฤศจิกายน 2558
BBL-F191,981,800336,531169.8130 พฤศจิกายน 2558
BBL128,0004,760170.0027 พฤศจิกายน 2558
BBL-F120034169.5026 พฤศจิกายน 2558
BBL1500,00084,341168.6825 พฤศจิกายน 2558
BBL290,50015,159167.5024 พฤศจิกายน 2558
BBL181,10013,529166.8123 พฤศจิกายน 2558
BBL-F117,0002,837166.8623 พฤศจิกายน 2558
BBL-F114,6002,372162.5020 พฤศจิกายน 2558
BBL129,0004,698162.0018 พฤศจิกายน 2558
BBL-F134,0005,538162.8818 พฤศจิกายน 2558
BBL-F18915165.0013 พฤศจิกายน 2558
BBL1125,00020,594164.7511 พฤศจิกายน 2558
BBL-F1125,00020,625165.0011 พฤศจิกายน 2558
BBL-F16411165.5010 พฤศจิกายน 2558
BBL-F9201,90033,798167.405 พฤศจิกายน 2558
BBL-F760,30010,103167.544 พฤศจิกายน 2558
BBL-F1213,50035,868168.003 พฤศจิกายน 2558
BBL-F13,595,300599,053166.622 พฤศจิกายน 2558
BBL12,100352167.5030 ตุลาคม 2558
BBL-F16,3001,065169.0027 ตุลาคม 2558
BBL11,228,000209,830170.8726 ตุลาคม 2558
BBL13,000510170.0022 ตุลาคม 2558
BBL-F230050167.5021 ตุลาคม 2558
BBL-F163,70010,662167.3812 ตุลาคม 2558
BBL11,000166166.509 ตุลาคม 2558
BBL187,00014,312164.508 ตุลาคม 2558
BBL-F2179,20029,299163.507 ตุลาคม 2558
BBL-F7100,00016,142161.425 ตุลาคม 2558
BBL-F1056,0008,904159.012 ตุลาคม 2558
BBL15,100816160.0030 กันยายน 2558
BBL-F15,600897160.1930 กันยายน 2558
BBL191,49014,686160.5229 กันยายน 2558
BBL1174,00028,014161.0028 กันยายน 2558
BBL2203,00033,253163.8124 กันยายน 2558
BBL-F11,500244162.6124 กันยายน 2558
BBL-F126,5004,327163.2723 กันยายน 2558
BBL-F19,0001,485165.0021 กันยายน 2558
BBL1154,90025,752166.2518 กันยายน 2558
BBL262,30010,259164.6717 กันยายน 2558
BBL-F113,3002,191164.7517 กันยายน 2558
BBL17,2001,179163.7515 กันยายน 2558
BBL-F16,000987164.4315 กันยายน 2558
BBL-F<XD>12,000323161.508 กันยายน 2558
BBL399,50016,004160.857 กันยายน 2558
BBL-F110,0001,612161.257 กันยายน 2558
BBL220,4003,284161.004 กันยายน 2558
BBL-F1300,00048,486161.624 กันยายน 2558
BBL11,100,000180,566164.153 กันยายน 2558
BBL21,119,600183,430163.842 กันยายน 2558
BBL-F148,1007,912164.502 กันยายน 2558
BBL-F175,70012,415164.001 กันยายน 2558
BBL-F1366169.0028 สิงหาคม 2558
BBL1361,00058,474161.9826 สิงหาคม 2558
BBL11,400227162.0025 สิงหาคม 2558
BBL-F11,800292162.0025 สิงหาคม 2558
BBL120,0003,190159.5024 สิงหาคม 2558
BBL-F41,467,500242,257165.0819 สิงหาคม 2558
BBL184,00013,818164.5018 สิงหาคม 2558
BBL129,8014,887164.0014 สิงหาคม 2558
BBL172,10012,041167.007 สิงหาคม 2558
BBL-F26,1701,024166.007 สิงหาคม 2558
BBL231,5005,153163.6031 กรกฏาคม 2558
BBL-F4230,40038,179165.7131 กรกฏาคม 2558
BBL1570,90094,459165.4628 กรกฏาคม 2558
BBL-F31,110,066183,484165.2928 กรกฏาคม 2558
BBL3700,000119,250170.3623 กรกฏาคม 2558
BBL-F2614,800105,163171.0523 กรกฏาคม 2558
BBL150,0008,450169.0022 กรกฏาคม 2558
BBL-F150,0008,475169.5022 กรกฏาคม 2558
BBL2125,60021,687172.6721 กรกฏาคม 2558
BBL-F2177,35330,804173.6920 กรกฏาคม 2558
BBL13,800661173.9715 กรกฏาคม 2558
BBL-F251,363,600237,062173.8515 กรกฏาคม 2558
BBL1150,00026,326175.5114 กรกฏาคม 2558
BBL-F2282,40049,570175.5314 กรกฏาคม 2558
BBL190,00016,025178.0613 กรกฏาคม 2558
BBL1100,00017,150171.509 กรกฏาคม 2558
BBL118,9003,298174.507 กรกฏาคม 2558
BBL262,80010,858172.906 กรกฏาคม 2558
BBL2100,00017,675176.753 กรกฏาคม 2558
BBL3744,000129,462174.012 กรกฏาคม 2558
BBL228,0004,983177.9730 มิถุนายน 2558
BBL-F17,2001,284178.3130 มิถุนายน 2558
BBL125,0004,488179.5026 มิถุนายน 2558
BBL16,1001,092179.0024 มิถุนายน 2558
BBL-F1193179.0023 มิถุนายน 2558
BBL-F7720,500128,938178.9621 มิถุนายน 2558
BBL-F6920,700166,300180.6217 มิถุนายน 2558
BBL1160,00028,787179.9216 มิถุนายน 2558
BBL-F2300,00054,300181.0016 มิถุนายน 2558
BBL21,033,300185,983179.9915 มิถุนายน 2558
BBL-F7499,80090,214180.5015 มิถุนายน 2558
BBL-F5991,000178,696180.3212 มิถุนายน 2558
BBL117,5003,159180.5011 มิถุนายน 2558
BBL-F3163,00029,503181.0011 มิถุนายน 2558
BBL-F361,00010,996180.2710 มิถุนายน 2558
BBL3211,30037,863179.199 มิถุนายน 2558
BBL-F9340,40061,046179.339 มิถุนายน 2558
BBL-F160,00010,830180.508 มิถุนายน 2558
BBL-F2100,00018,012180.125 มิถุนายน 2558
BBL11,021,000184,754180.954 มิถุนายน 2558
BBL-F3500,00091,138182.283 มิถุนายน 2558
BBL-F6600,000109,275182.122 มิถุนายน 2558
BBL4357,40065,047182.0029 พฤษภาคม 2558
BBL154,6009,866180.7028 พฤษภาคม 2558
BBL-F41,290,500234,287181.5528 พฤษภาคม 2558
BBL-F31,025,200185,319180.7625 พฤษภาคม 2558
BBL373,90013,566183.5822 พฤษภาคม 2558
BBL-F102,125,500389,371183.1922 พฤษภาคม 2558
BBL-F4500,00092,575185.1520 พฤษภาคม 2558
BBL3989,400183,582185.5519 พฤษภาคม 2558
BBL-F4500,00093,625187.2519 พฤษภาคม 2558
BBL1200,00037,320186.6018 พฤษภาคม 2558
BBL-F31,320,000248,983188.6218 พฤษภาคม 2558
BBL174,40013,856186.2315 พฤษภาคม 2558
BBL-F126,8005,025187.5015 พฤษภาคม 2558
BBL2160,00029,440184.0014 พฤษภาคม 2558
BBL-F373,40013,656186.0514 พฤษภาคม 2558
BBL-F6591,600111,260188.0713 พฤษภาคม 2558
BBL-F1361,80067,920187.7312 พฤษภาคม 2558
BBL9469,00087,527186.6211 พฤษภาคม 2558
BBL-F1121,00022,785188.3111 พฤษภาคม 2558
BBL-F1100,00018,551185.518 พฤษภาคม 2558
BBL-F1163179.507 พฤษภาคม 2558
BBL-F21,263,293230,957182.826 พฤษภาคม 2558
BBL-F21,267,800235,284185.5830 เมษายน 2558
BBL-F21,066,500200,382187.8929 เมษายน 2558
BBL-F2141,40026,974190.7627 เมษายน 2558
BBL-F7165,00031,602191.5324 เมษายน 2558
BBL-F6489,10093,503191.1723 เมษายน 2558
BBL21,404,200265,490189.0722 เมษายน 2558
BBL-F1137,70026,335191.2522 เมษายน 2558
BBL1200,00037,500187.5020 เมษายน 2558
BBL-F1819,000154,805189.0220 เมษายน 2558
BBL-F9894,084168,651188.6317 เมษายน 2558
BBL-F171,60013,747192.0016 เมษายน 2558
BBL-F220,0033,811190.509 เมษายน 2558
BBL11,000188187.618 เมษายน 2558
BBL11,705,900313,886184.003 เมษายน 2558
BBL11,339,200246,413184.002 เมษายน 2558
BBL-F152,381,000438,897184.332 เมษายน 2558
BBL-F42,450,000452,200184.571 เมษายน 2558
BBL-F43,268,500601,615184.0631 มีนาคม 2558
BBL154,5009,990183.3030 มีนาคม 2558
BBL-F3187,60034,024181.3730 มีนาคม 2558
BBL5225,50040,510179.6529 มีนาคม 2558
BBL-F281,410,400253,865179.9929 มีนาคม 2558
BBL-F3500,00089,550179.1026 มีนาคม 2558
BBL1498,00089,345179.4125 มีนาคม 2558
BBL-F1200,00036,300181.5025 มีนาคม 2558
BBL1264,40047,902181.1724 มีนาคม 2558
BBL11,000,000182,006182.0123 มีนาคม 2558
BBL-F15,100937183.6623 มีนาคม 2558
BBL124,0004,392183.0020 มีนาคม 2558
BBL126,5004,810181.5018 มีนาคม 2558
BBL-F1509186.0018 มีนาคม 2558
BBL-F1165,80030,401183.3616 มีนาคม 2558
BBL-F1400,00074,447186.1213 มีนาคม 2558
BBL-F9101,90018,786184.3512 มีนาคม 2558
BBL-F1306,90057,260186.5810 มีนาคม 2558
BBL126,0004,862187.006 มีนาคม 2558
BBL-F220,0003,762188.106 มีนาคม 2558
BBL117,5003,445196.886 มีนาคม 2558
BBL-F3248,40045,612183.623 มีนาคม 2558
BBL-F1100,00018,282182.822 มีนาคม 2558
BBL131,8005,766181.312 มีนาคม 2558
BBL-F4417,60076,841184.0127 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F2180,20033,383185.2526 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1667,800122,755183.8226 กุมภาพันธ์ 2558
BBL117,5003,272187.0025 กุมภาพันธ์ 2558
BBL116,1003,035188.5024 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1100,00018,900189.0023 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1231,50044,043190.2520 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1399,00075,363188.8818 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F5510,91098,170192.1516 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1600115192.0113 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F368,70013,216192.3713 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F26,7011,294193.1712 กุมภาพันธ์ 2558
BBL1177,20033,136187.0010 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F1215,00040,885190.1610 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F1144,20027,687192.009 กุมภาพันธ์ 2558
BBL231,0005,875189.525 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F8317,76061,550193.704 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F3386,70073,312189.582 กุมภาพันธ์ 2558
BBL-F119,2003,686192.0030 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3