BEM 8 ( -0.15 -1.83% )

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

BIG LOT “ BEM “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BEM1368,4003,99710.8514 ตุลาคม 2562
BEM1531,2004,0377.6023 เมษายน 2561
BEM159,4004437.4518 เมษายน 2561
BEM1914,0006,5357.1521 มีนาคม 2561
BEM1479,4003,4767.2512 มีนาคม 2561
BEM1130,8009617.3523 กุมภาพันธ์ 2561
BEM280,900,000622,9307.7019 กุมภาพันธ์ 2561
BEM1130,8009887.5516 กุมภาพันธ์ 2561
BEM2914,0007,0147.6714 กุมภาพันธ์ 2561
BEM117,558,20057,8347.6513 กุมภาพันธ์ 2561
BEM1458,1003,4137.459 กุมภาพันธ์ 2561
BEM1445,2003,2947.407 กุมภาพันธ์ 2561
BEM172,0005547.7024 มกราคม 2561
BEM13,000237.7029 ธันวาคม 2560
BEM1127,5009957.8026 ธันวาคม 2560
BEM11,000,0007,1007.1019 ธันวาคม 2560
BEM1444,7003,3807.6014 ธันวาคม 2560
BEM1500,0004,0508.101 พฤศจิกายน 2560
BEM3488,1003,8327.8518 ตุลาคม 2560
BEM13,000,00023,4007.8017 ตุลาคม 2560
BEM-F130,0002397.9813 ตุลาคม 2560
BEM-F130,0002397.9812 ตุลาคม 2560
BEM132,4002628.1027 กันยายน 2560
BEM127,3002218.1014 กันยายน 2560
BEM17,800607.704 กันยายน 2560
BEM-F18,100637.744 กันยายน 2560
BEM185,8006697.8031 สิงหาคม 2560
BEM22,000,00015,4967.7530 สิงหาคม 2560
BEM4102,000,000725,2447.1128 สิงหาคม 2560
BEM-F11007.7025 สิงหาคม 2560
BEM273,0005627.7024 สิงหาคม 2560
BEM1135,2009947.354 สิงหาคม 2560
BEM1158,0001,1857.5031 กรกฏาคม 2560
BEM11,229,3609,2207.5014 กรกฏาคม 2560
BEM1173,8001,2957.4530 มิถุนายน 2560
BEM11,000,0007,1507.1514 มิถุนายน 2560
BEM1158,0001,1467.2531 พฤษภาคม 2560
BEM-F186,7006207.1522 พฤษภาคม 2560
BEM-F2548,9004,0197.322 พฤษภาคม 2560
BEM2199,3001,4357.2028 เมษายน 2560
BEM162,9004657.4018 เมษายน 2560
BEM2952,0005,0985.355 เมษายน 2560
BEM179,8006067.6028 มีนาคม 2560
BEM12,000,00014,9007.4527 มีนาคม 2560
BEM1210,5001,4957.1015 กุมภาพันธ์ 2560
BEM12,000,00014,1007.052 กุมภาพันธ์ 2560
BEM1500,0003,7507.5010 มกราคม 2560
BEM1133,4009947.4530 ธันวาคม 2559
BEM1133,4009877.4028 ธันวาคม 2559
BEM110,000757.4516 ธันวาคม 2559
BEM31,956,60014,9127.6213 ธันวาคม 2559
BEM11,800,00013,6807.609 ธันวาคม 2559
BEM2637,9004,9997.848 ธันวาคม 2559
BEM1612,8004,7497.7530 พฤศจิกายน 2559
BEM25,093,20038,1957.5022 พฤศจิกายน 2559
BEM11,000,0007,5007.5017 พฤศจิกายน 2559
BEM34,659,50037,2848.008 พฤศจิกายน 2559
BEM15,000,00039,5007.907 พฤศจิกายน 2559
BEM26,000,00045,6007.604 พฤศจิกายน 2559
BEM1281,7001,9446.9018 ตุลาคม 2559
BEM1133,6009226.9030 กันยายน 2559
BEM614,411,700110,6337.6820 กันยายน 2559
BEM1130,7009807.5019 กันยายน 2559
BEM11,400,00010,4307.4516 กันยายน 2559
BEM1126,0009147.257 กันยายน 2559
BEM22,613,20019,9447.636 กันยายน 2559
BEM3240,000,0001,920,0008.002 กันยายน 2559
BEM139,0003107.9526 สิงหาคม 2559
BEM120,0001628.1024 สิงหาคม 2559
BEM140,1003197.9522 สิงหาคม 2559
BEM1100,0007807.8017 สิงหาคม 2559
BEM1150,0001,1917.9416 สิงหาคม 2559
BEM110,000838.258 สิงหาคม 2559
BEM2335,6002,8968.631 สิงหาคม 2559
BEM-F122,7001436.323 มิถุนายน 2559
BEM150,0003156.303 มิถุนายน 2559
BEM-F1500,0003,2006.4031 พฤษภาคม 2559
BEM22,600,00015,9906.1519 พฤษภาคม 2559
BEM11,647,1199,5535.8010 พฤษภาคม 2559
BEM1142,0008526.0026 เมษายน 2559
BEM11,000,0005,6005.6025 เมษายน 2559
BEM1435,0002,3405.3829 มีนาคม 2559
BEM157,2002965.177 มีนาคม 2559
BEM11,816,7009,3975.172 มีนาคม 2559
BEM11,754,4009,2115.2529 กุมภาพันธ์ 2559
BEM1200,0001,0605.3026 กุมภาพันธ์ 2559
BEM155,7002985.3511 กุมภาพันธ์ 2559
BEM114,014,70076,3915.4527 มกราคม 2559
BEM11,00065.8512 มกราคม 2559
BEM11,731,0769,0885.258 มกราคม 2559
BEM110,000525.207 มกราคม 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3