BGRIM 50 ( 0.50 1.02% )

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 สิงหาคม 2563

BIG LOT “ BGRIM “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BGRIM11,200,00032,70027.258 มีนาคม 2561
BGRIM11,000,00030,75030.7513 กุมภาพันธ์ 2561
BGRIM12,000,00058,00029.009 กุมภาพันธ์ 2561
BGRIM110,00026826.7519 ธันวาคม 2560
BGRIM11,250,00032,81326.2518 ธันวาคม 2560
BGRIM-F14,000,000102,00025.5028 พฤศจิกายน 2560
BGRIM16,250,000156,25025.0028 พฤศจิกายน 2560
BGRIM64100,200,0002,505,00025.0027 พฤศจิกายน 2560
BGRIM15,00013126.2524 พฤศจิกายน 2560
BGRIM-F1159,1004,41527.751 พฤศจิกายน 2560
BGRIM-F11,581,60040,72625.7517 ตุลาคม 2560
BGRIM13,5008524.309 ตุลาคม 2560
BGRIM11,1002421.902 ตุลาคม 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3