BH 132 ( -0.50 -0.38% )

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

BIG LOT “ BH “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
BH-F2611,000114,099186.7410 พฤษภาคม 2561
BH-F1248,00048,715196.4327 เมษายน 2561
BH14,100906221.0010 เมษายน 2561
BH113,3002,939221.009 เมษายน 2561
BH1238,00049,385207.5020 มีนาคม 2561
BH1238,00049,385207.5020 มีนาคม 2561
BH1221,80046,024207.5019 มีนาคม 2561
BH120,0004,240212.0012 มีนาคม 2561
BH121,9004,709215.009 มีนาคม 2561
BH-F1250,00053,375213.509 มีนาคม 2561
BH-F<XD>2480,000103,849216.358 มีนาคม 2561
BH120,0004,240212.006 มีนาคม 2561
BH113,3002,613196.5012 กุมภาพันธ์ 2561
BH1478,00093,878196.407 กุมภาพันธ์ 2561
BH115,0003,045203.0030 มกราคม 2561
BH2103,60020,565198.5024 มกราคม 2561
BH21,200,000236,610197.1823 มกราคม 2561
BH15,000,000975,000195.0018 มกราคม 2561
BH-F16112190.5020 ธันวาคม 2560
BH154,70010,667195.0014 ธันวาคม 2560
BH-F19418195.0013 ธันวาคม 2560
BH-F1235200.0012 ธันวาคม 2560
BH-F111,6002,320200.027 ธันวาคม 2560
BH-F14,300858199.5030 พฤศจิกายน 2560
BH118,8003,953210.2421 พฤศจิกายน 2560
BH3310,000,0002,000,000200.0020 พฤศจิกายน 2560
BH118,9004,045214.009 พฤศจิกายน 2560
BH14,7001,015216.006 พฤศจิกายน 2560
BH1160,00034,480215.503 พฤศจิกายน 2560
BH148,40010,712221.3324 ตุลาคม 2560
BH-F1223,20047,988215.002 ตุลาคม 2560
BH1271,80057,840212.8027 กันยายน 2560
BH1154,80032,818212.0021 กันยายน 2560
BH1129,20027,067209.5019 กันยายน 2560
BH148,90010,562216.0012 กันยายน 2560
BH137,9008,145214.9211 กันยายน 2560
BH-F<XD>16414211.0025 สิงหาคม 2560
BH-F2253,20051,526203.5018 สิงหาคม 2560
BH110,0001,963196.2516 สิงหาคม 2560
BH235,0006,990199.7115 สิงหาคม 2560
BH1184,70035,344191.368 สิงหาคม 2560
BH2200,00037,300186.507 สิงหาคม 2560
BH3650,000121,450186.854 สิงหาคม 2560
BH-F685,00014,418169.6217 กรกฏาคม 2560
BH130,0005,130171.0019 มิถุนายน 2560
BH1149,60025,979173.655 มิถุนายน 2560
BH-F16712174.001 มิถุนายน 2560
BH181,50014,629179.5023 พฤษภาคม 2560
BH-F2700123175.132 พฤษภาคม 2560
BH125,189,4944,508,919179.0028 เมษายน 2560
BH-F13,200555173.5021 เมษายน 2560
BH-F128,9005,101176.5120 เมษายน 2560
BH-F153,9009,443175.2019 เมษายน 2560
BH-F278,60014,177180.3712 เมษายน 2560
BH176,00013,908183.0031 มีนาคม 2560
BH116,5003,037184.0415 กุมภาพันธ์ 2560
BH2121,00022,018181.9625 มกราคม 2560
BH117,5003,176181.5024 มกราคม 2560
BH-F16,0001,098183.0017 มกราคม 2560
BH116,8003,074183.0017 มกราคม 2560
BH-F134,0006,137180.504 มกราคม 2560
BH1200,00036,575182.8814 ธันวาคม 2559
BH11,400256182.5013 ธันวาคม 2559
BH110018184.009 ธันวาคม 2559
BH110019193.506 ธันวาคม 2559
BH370,61513,558192.0030 พฤศจิกายน 2559
BH117,5003,476198.6428 พฤศจิกายน 2559
BH116,8003,429204.1225 พฤศจิกายน 2559
BH-F19718188.0024 พฤศจิกายน 2559
BH338,7007,650197.6722 พฤศจิกายน 2559
BH1700129183.9215 พฤศจิกายน 2559
BH116,8003,397202.2311 พฤศจิกายน 2559
BH214,4002,630182.648 พฤศจิกายน 2559
BH-F217,5003,185182.008 พฤศจิกายน 2559
BH218,2003,333183.137 พฤศจิกายน 2559
BH-F174,10313,376180.501 พฤศจิกายน 2559
BH14,000732183.0031 ตุลาคม 2559
BH-F214,0002,492178.0028 ตุลาคม 2559
BH696,60018,275189.1827 ตุลาคม 2559
BH1150,00025,950173.005 ตุลาคม 2559
BH14,400768174.5030 กันยายน 2559
BH-F1150,00026,725178.1728 กันยายน 2559
BH-F120,0003,460173.0023 กันยายน 2559
BH116,8002,822168.0020 กันยายน 2559
BH-F17,5001,275170.0019 กันยายน 2559
BH120,0003,230161.5014 กันยายน 2559
BH-F110,0001,695169.491 กันยายน 2559
BH12,600442170.0031 สิงหาคม 2559
BH222,8003,972174.2230 สิงหาคม 2559
BH11,800317176.0011 สิงหาคม 2559
BH232,5005,736176.5010 สิงหาคม 2559
BH116,8002,948175.502 สิงหาคม 2559
BH222,0003,957179.881 สิงหาคม 2559
BH13,600662184.0029 กรกฏาคม 2559
BH125,0004,988199.5028 กรกฏาคม 2559
BH1127,40023,888187.5025 กรกฏาคม 2559
BH116,8003,361200.0322 กรกฏาคม 2559
BH126,0004,732182.0014 กรกฏาคม 2559
BH119,2003,970206.7812 กรกฏาคม 2559
BH249,0009,962203.305 กรกฏาคม 2559
BH3172,20031,554183.241 กรกฏาคม 2559
BH3172,20031,554183.2430 มิถุนายน 2559
BH15,000914182.8128 มิถุนายน 2559
BH117,0003,103182.5027 มิถุนายน 2559
BH-F18315184.0023 มิถุนายน 2559
BH15,300970183.0017 มิถุนายน 2559
BH1102,50018,706182.5016 มิถุนายน 2559
BH395,00017,961189.0614 มิถุนายน 2559
BH117,5003,238185.0013 มิถุนายน 2559
BH115,4002,880187.0010 มิถุนายน 2559
BH125,3004,982196.917 มิถุนายน 2559
BH221,7004,373201.513 มิถุนายน 2559
BH1132,50025,043189.002 มิถุนายน 2559
BH125,0004,949197.961 มิถุนายน 2559
BH228,6005,642197.2731 พฤษภาคม 2559
BH3212,70041,226193.8230 พฤษภาคม 2559
BH482,40016,236197.0427 พฤษภาคม 2559
BH240,0007,954198.8526 พฤษภาคม 2559
BH220,8004,132198.6625 พฤษภาคม 2559
BH6121,90023,924196.2624 พฤษภาคม 2559
BH334,3006,749196.7719 พฤษภาคม 2559
BH432,1006,308196.5016 พฤษภาคม 2559
BH3359,70073,000202.9510 พฤษภาคม 2559
BH12,300465202.119 พฤษภาคม 2559
BH13,400690203.0029 เมษายน 2559
BH14,800965201.0012 เมษายน 2559
BH123,5004,881207.707 เมษายน 2559
BH-F2500,000103,485206.975 เมษายน 2559
BH118,8003,940209.585 เมษายน 2559
BH11,400297212.0031 มีนาคม 2559
BH158,50012,344211.0024 มีนาคม 2559
BH156,20011,829210.4923 มีนาคม 2559
BH220,767,2004,361,112210.0021 มีนาคม 2559
BH-F143,6009,047207.509 มีนาคม 2559
BH26,4001,333208.268 มีนาคม 2559
BH120043214.047 มีนาคม 2559
BH2681,100154,789227.262 มีนาคม 2559
BH3456,10099,308217.731 มีนาคม 2559
BH-F1090,00019,505216.721 มีนาคม 2559
BH2405,10087,391215.7329 กุมภาพันธ์ 2559
BH3800,000172,600215.7526 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F1100,00021,204212.0425 กุมภาพันธ์ 2559
BH1150,00031,863212.4225 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F1157,70034,913221.3911 กุมภาพันธ์ 2559
BH11,600354221.5410 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F1240,00053,621223.425 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F1423,70094,230222.404 กุมภาพันธ์ 2559
BH11,000225225.003 กุมภาพันธ์ 2559
BH3620,400142,935230.392 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F1224,00050,495225.421 กุมภาพันธ์ 2559
BH-F219,2004,222219.8827 มกราคม 2559
BH-F14,500963214.0011 มกราคม 2559
BH-F1178,00037,945213.175 มกราคม 2559
BH2854,500176,736206.8329 ธันวาคม 2558
BH123,0004,981216.5824 ธันวาคม 2558
BH235,3007,212204.3222 ธันวาคม 2558
BH110,0002,040204.0017 ธันวาคม 2558
BH356,40012,425220.3030 พฤศจิกายน 2558
BH-F1132,30028,991219.1324 พฤศจิกายน 2558
BH1129,09927,369212.0023 พฤศจิกายน 2558
BH-F110,9002,245206.0020 พฤศจิกายน 2558
BH-F1300,00061,596205.3219 พฤศจิกายน 2558
BH-F1200,00040,581202.9018 พฤศจิกายน 2558
BH223,5004,906208.7817 พฤศจิกายน 2558
BH188,00017,556199.5010 พฤศจิกายน 2558
BH5359,80077,203214.5729 ตุลาคม 2558
BH-F119,8004,357220.0627 ตุลาคม 2558
BH219,3364,273221.0020 ตุลาคม 2558
BH28,5001,844217.0016 ตุลาคม 2558
BH119,0004,351229.0013 ตุลาคม 2558
BH120,0004,851242.552 ตุลาคม 2558
BH113,3003,226242.5529 กันยายน 2558
BH-F15,0001,100220.0025 กันยายน 2558
BH11,500320213.0124 กันยายน 2558
BH1500,000114,500229.0022 กันยายน 2558
BH-F21,020,000233,517228.9418 กันยายน 2558
BH1107,60025,568237.6217 กันยายน 2558
BH1107,50025,205234.4616 กันยายน 2558
BH17,2001,699235.9415 กันยายน 2558
BH115,0003,830255.334 กันยายน 2558
BH120,0004,851242.552 กันยายน 2558
BH113,3003,226242.551 กันยายน 2558
BH-F<XD>2178,80040,139224.4927 สิงหาคม 2558
BH14,000892223.0017 สิงหาคม 2558
BH-F1170,00035,105206.5010 สิงหาคม 2558
BH223,2004,657200.7431 กรกฏาคม 2558
BH-F1101,70020,156198.1916 กรกฏาคม 2558
BH173,30014,880203.0016 กรกฏาคม 2558
BH-F1123,30023,057187.0030 มิถุนายน 2558
BH114,0002,621187.2030 มิถุนายน 2558
BH-F2996,100180,582181.2926 มิถุนายน 2558
BH14,000712178.0024 มิถุนายน 2558
BH-F138,7007,353190.0019 มิถุนายน 2558
BH-F16160,90028,927179.788 มิถุนายน 2558
BH-F4281,20050,766180.535 มิถุนายน 2558
BH6150,00025,830172.202 มิถุนายน 2558
BH112,5002,175174.0029 พฤษภาคม 2558
BH1277,60050,662182.5014 พฤษภาคม 2558
BH110016155.008 เมษายน 2558
BH125,8003,839148.8120 มีนาคม 2558
BH121,2003,101146.2618 มีนาคม 2558
BH-F122,0003,168144.0018 มีนาคม 2558
BH-F131,3004,645148.4112 มีนาคม 2558
BH-F4628,50096,632153.752 มีนาคม 2558
BH-F5182,20012,646153.8427 กุมภาพันธ์ 2558
BH140063157.6313 กุมภาพันธ์ 2558
BH161,7009,594155.5010 กุมภาพันธ์ 2558
BH194,00014,664156.0030 มกราคม 2558
BH-F1141,70022,105156.0030 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3