CIMBT 1 ( 0.00 0.00% )

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2563

BIG LOT “ CIMBT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
CIMBT1834,9009021.0822 สิงหาคม 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3