COM7 28 ( -0.25 -0.88% )

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

BIG LOT “ COM7 “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
COM71848,00015,84918.6920 สิงหาคม 2561
COM71160,0003,02418.9010 เมษายน 2561
COM711,000,00014,20014.2030 พฤศจิกายน 2559
COM73560,000,000765,00012.7524 พฤศจิกายน 2559
COM7120,00022411.205 กันยายน 2559
COM73240,000,000436,00010.902 กันยายน 2559
COM711,0001111.309 สิงหาคม 2559
COM7110,00010410.402 สิงหาคม 2559
COM713,337,20028,9298.6714 มิถุนายน 2559
COM7140,0002626.558 เมษายน 2559
COM71150,000,000325,0006.5021 มีนาคม 2559
COM711,00065.7512 มกราคม 2559
COM7125,0001335.307 มกราคม 2559
COM719,000465.1024 ธันวาคม 2558
COM7120,000964.8220 พฤศจิกายน 2558
COM7150,0001693.3817 สิงหาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3