HREIT 9 ( -0.05 -0.55% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

BIG LOT “ HREIT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
HREIT-F16717.7025 สิงหาคม 2560
HREIT220,189,400154,4497.6527 กรกฏาคม 2560
HREIT1316,2113,19410.1028 พฤศจิกายน 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3