KAMART 4 ( 0.02 0.52% )

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

BIG LOT “ KAMART “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
KAMART11,060,0008,2157.7519 มกราคม 2561
KAMART17,470,00067,2309.009 ตุลาคม 2560
KAMART113,6001188.6529 มิถุนายน 2560
KAMART1339,3343,0549.0012 มิถุนายน 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3