KGI 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

BIG LOT “ KGI “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
KGI15,000204.0117 กรกฏาคม 2560
KGI13,000113.8211 พฤศจิกายน 2559
KGI13,000103.2416 มิถุนายน 2559
KGI17,000243.4224 พฤศจิกายน 2558
KGI-F1278,0009123.286 ตุลาคม 2558
KGI-F6270,0008933.3130 กันยายน 2558
KGI-F430,0001003.3325 กันยายน 2558
KGI-F1267,8008893.3224 กันยายน 2558
KGI-F1860,7002,8063.2631 กรกฏาคม 2558
KGI125,000863.4413 พฤษภาคม 2558
KGI121,000864.1019 มีนาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3