NOK 1 ( 0.01 0.92% )

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กุมภาพันธ์ 2563

BIG LOT “ NOK “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
NOK17,000,00032,7604.6830 สิงหาคม 2560
NOK190,0006987.7524 เมษายน 2560
NOK115,0001057.026 พฤษภาคม 2559
NOK115,0001057.025 พฤษภาคม 2559
NOK115,0001057.024 พฤษภาคม 2559
NOK1370,0003,0168.158 เมษายน 2559
NOK16,000,00045,7077.6221 มกราคม 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3