PAP 2 ( -0.02 -0.84% )

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

BIG LOT “ PAP “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
PAP120015.3019 กันยายน 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3