SCC 381 ( -7.00 -1.80% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

BIG LOT “ SCC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SCC111,6004,501388.005 มกราคม 2565
SCC1137,30053,199387.464 มกราคม 2565
SCC17,7003,088401.0029 ธันวาคม 2564
SCC152,00019,916383.0028 ธันวาคม 2564
SCC225,6009,960389.0727 ธันวาคม 2564
SCC17,7002,926380.0023 ธันวาคม 2564
SCC230,20011,416378.0022 ธันวาคม 2564
SCC12,500948379.0016 ธันวาคม 2564
SCC29,7003,638375.0015 ธันวาคม 2564
SCC12,500943377.0013 ธันวาคม 2564
SCC12,600975375.0010 ธันวาคม 2564
SCC12,600975375.009 ธันวาคม 2564
SCC1135,00050,895377.008 ธันวาคม 2564
SCC4184,40071,480387.637 ธันวาคม 2564
SCC-F1800304380.007 ธันวาคม 2564
SCC162,20024,382392.0025 พฤศจิกายน 2564
SCC219,0007,458392.5024 พฤศจิกายน 2564
SCC12,500980392.0023 พฤศจิกายน 2564
SCC12,500985394.0010 พฤศจิกายน 2564
SCC124,9009,885397.003 พฤศจิกายน 2564
SCC12,6001,027395.0029 ตุลาคม 2564
SCC-F14016398.0028 ตุลาคม 2564
SCC127,50010,918397.0027 ตุลาคม 2564
SCC14,9001,931394.0026 ตุลาคม 2564
SCC17,4002,938397.0025 ตุลาคม 2564
SCC314,0006,420458.6020 ตุลาคม 2564
SCC14,9001,970402.0018 ตุลาคม 2564
SCC-F167,80028,038413.5524 กันยายน 2564
SCC-F167,80028,038413.5523 กันยายน 2564
SCC217,8007,332411.9122 กันยายน 2564
SCC12,300938408.0020 กันยายน 2564
SCC115,3006,365416.0017 กันยายน 2564
SCC322,0009,431428.6730 สิงหาคม 2564
SCC17,0003,024432.0024 สิงหาคม 2564
SCC1370,000156,140422.0023 สิงหาคม 2564
SCC17,7003,203416.0018 สิงหาคม 2564
SCC17,7003,126406.0017 สิงหาคม 2564
SCC-F14619412.006 สิงหาคม 2564
SCC171,00029,252412.006 สิงหาคม 2564
SCC114,0005,796414.005 สิงหาคม 2564
SCC-F1600253422.005 สิงหาคม 2564
SCC150,00020,650413.0029 กรกฏาคม 2564
SCC-F1130,20053,279409.2128 กรกฏาคม 2564
SCC-F1130,20053,279409.2127 กรกฏาคม 2564
SCC18,4003,427408.0021 กรกฏาคม 2564
SCC185,30036,167424.0016 กรกฏาคม 2564
SCC119,8008,435426.0014 กรกฏาคม 2564
SCC13,0001,248416.007 กรกฏาคม 2564
SCC219,8008,516430.0823 มิถุนายน 2564
SCC130,00012,660422.0018 มิถุนายน 2564
SCC12,081,700886,804426.0010 มิถุนายน 2564
SCC115,6006,739432.007 มิถุนายน 2564
SCC110044436.0026 พฤษภาคม 2564
SCC110044436.0025 พฤษภาคม 2564
SCC120,0008,826441.3021 พฤษภาคม 2564
SCC-F1198,00088,404446.4820 พฤษภาคม 2564
SCC1186,00082,584444.0020 พฤษภาคม 2564
SCC250,00022,840456.8011 พฤษภาคม 2564
SCC214,0006,872490.886 พฤษภาคม 2564
SCC1116,00048,488418.0021 เมษายน 2564
SCC135,30014,508411.0016 เมษายน 2564
SCC120080399.0031 มีนาคม 2564
SCC120075376.1115 มีนาคม 2564
SCC160,00022,620377.0010 มีนาคม 2564
SCC-F1300,000112,350374.5016 กุมภาพันธ์ 2564
SCC110038381.0028 มกราคม 2564
SCC150,00019,600392.0027 มกราคม 2564
SCC1122,00048,194395.0325 มกราคม 2564
SCC160,00023,160386.0021 มกราคม 2564
SCC1692,300269,997390.0015 มกราคม 2564
SCC1100,00038,100381.007 มกราคม 2564
SCC196,10036,400378.776 มกราคม 2564
SCC144,70016,718374.0028 ธันวาคม 2563
SCC-F19636372.0023 ธันวาคม 2563
SCC128,10011,003391.5614 ธันวาคม 2563
SCC1500,000187,000374.0030 พฤศจิกายน 2563
SCC2200,00073,650368.2525 พฤศจิกายน 2563
SCC1130,80047,703364.7010 พฤศจิกายน 2563
SCC113,0004,667359.009 พฤศจิกายน 2563
SCC1238,30082,139344.695 พฤศจิกายน 2563
SCC1100,00034,500345.0029 ตุลาคม 2563
SCC220,1007,216359.0028 ตุลาคม 2563
SCC240,00013,600340.0022 ตุลาคม 2563
SCC120,0006,660333.0016 ตุลาคม 2563
SCC110035350.0013 ตุลาคม 2563
SCC110035350.0012 ตุลาคม 2563
SCC110,1003,525349.007 ตุลาคม 2563
SCC-F14214322.0030 กันยายน 2563
SCC1200,00064,600323.0030 กันยายน 2563
SCC114,6005,011343.2024 กันยายน 2563
SCC3160,00058,440365.259 กันยายน 2563
SCC133,00010,560320.002 กันยายน 2563
SCC-F111,8004,177354.0031 สิงหาคม 2563
SCC-F18328343.0028 สิงหาคม 2563
SCC120,0007,120356.0025 สิงหาคม 2563
SCC110,0003,780378.0010 สิงหาคม 2563
SCC-F17428383.0029 กรกฏาคม 2563
SCC17,2002,759383.2514 กรกฏาคม 2563
SCC220,0007,970398.5010 กรกฏาคม 2563
SCC1394,130149,769380.009 กรกฏาคม 2563
SCC-F17027381.009 กรกฏาคม 2563
SCC-F1413,700147,229355.8824 มิถุนายน 2563
SCC-F1450,000161,120358.0423 มิถุนายน 2563
SCC110,0003,553355.2622 มิถุนายน 2563
SCC110,9003,902358.0019 มิถุนายน 2563
SCC2156,00057,843370.7910 มิถุนายน 2563
SCC1117,90043,636370.119 มิถุนายน 2563
SCC-F15219359.004 มิถุนายน 2563
SCC1200,50068,903343.6626 พฤษภาคม 2563
SCC21,502,300510,796340.014 พฤษภาคม 2563
SCC21,502,300510,796340.0130 เมษายน 2563
SCC12,300782340.0029 เมษายน 2563
SCC125,3008,577339.0028 เมษายน 2563
SCC133,00011,257341.1227 เมษายน 2563
SCC11,700542319.0021 เมษายน 2563
SCC142,30013,621322.0020 เมษายน 2563
SCC148,00015,792329.008 เมษายน 2563
SCC240,10012,272306.057 เมษายน 2563
SCC1140,00042,280302.006 เมษายน 2563
SCC-F18326313.006 เมษายน 2563
SCC-F18326313.003 เมษายน 2563
SCC1140,00042,280302.003 เมษายน 2563
SCC2290,00088,150303.972 เมษายน 2563
SCC1140,00042,000300.0031 มีนาคม 2563
SCC-F117,1005,540324.0031 มีนาคม 2563
SCC312,2003,819313.0025 มีนาคม 2563
SCC-F233,20010,491316.0020 มีนาคม 2563
SCC372,00022,752316.0020 มีนาคม 2563
SCC18,4002,285272.0017 มีนาคม 2563
SCC-F14713284.0013 มีนาคม 2563
SCC1400,000112,400281.0012 มีนาคม 2563
SCC17,7002,426315.0010 มีนาคม 2563
SCC-F11,500,000473,250315.506 มีนาคม 2563
SCC120,0006,300315.006 มีนาคม 2563
SCC2418,700133,115317.934 มีนาคม 2563
SCC110,0003,072307.1828 กุมภาพันธ์ 2563
SCC12,900916316.0026 กุมภาพันธ์ 2563
SCC1360,200121,357336.9225 กุมภาพันธ์ 2563
SCC-F1686,200250,115364.496 กุมภาพันธ์ 2563
SCC172,80027,258374.425 กุมภาพันธ์ 2563
SCC380,80028,926358.003 กุมภาพันธ์ 2563
SCC-F114,8005,241354.1030 มกราคม 2563
SCC5222,10078,644354.0927 มกราคม 2563
SCC5192,30069,713362.5224 มกราคม 2563
SCC127,50010,010364.0023 มกราคม 2563
SCC-F16022361.0023 มกราคม 2563
SCC17,7002,764359.0022 มกราคม 2563
SCC226,1009,631369.0020 มกราคม 2563
SCC18,0003,120390.0014 มกราคม 2563
SCC242,80015,750368.0013 มกราคม 2563
SCC110,0003,730373.0010 มกราคม 2563
SCC285,00033,150390.0024 ธันวาคม 2562
SCC-F1100,00039,150391.5024 ธันวาคม 2562
SCC2524,400205,687392.2323 ธันวาคม 2562
SCC17,0002,702386.0019 ธันวาคม 2562
SCC347,90018,417384.4918 ธันวาคม 2562
SCC111,0004,125375.0016 ธันวาคม 2562
SCC18,0003,120390.0013 ธันวาคม 2562
SCC116,0005,920370.0012 ธันวาคม 2562
SCC2116,60042,828367.319 ธันวาคม 2562
SCC1140,00051,240366.006 ธันวาคม 2562
SCC985,40032,086375.712 ธันวาคม 2562
SCC5460,400182,782397.0126 พฤศจิกายน 2562
SCC-F14417384.0021 พฤศจิกายน 2562
SCC110,0003,830383.0020 พฤศจิกายน 2562
SCC11,000386386.0019 พฤศจิกายน 2562
SCC160,00023,160386.0014 พฤศจิกายน 2562
SCC-F15019389.0013 พฤศจิกายน 2562
SCC241,00015,240371.7112 พฤศจิกายน 2562
SCC16,5002,555393.008 พฤศจิกายน 2562
SCC12,500948379.004 พฤศจิกายน 2562
SCC216,4006,139374.3231 ตุลาคม 2562
SCC-F12710371.0031 ตุลาคม 2562
SCC120,0007,380369.0023 ตุลาคม 2562
SCC120,0007,380369.0022 ตุลาคม 2562
SCC133,00012,078366.0017 ตุลาคม 2562
SCC4347,400128,796370.7416 ตุลาคม 2562
SCC140,00014,760369.0014 ตุลาคม 2562
SCC140,00014,760369.0011 ตุลาคม 2562
SCC-F15019385.009 ตุลาคม 2562
SCC17,5003,085411.289 ตุลาคม 2562
SCC12,400926386.008 ตุลาคม 2562
SCC168,20027,356401.113 ตุลาคม 2562
SCC-F52,176,500897,373412.3020 กันยายน 2562
SCC159,10024,570415.7417 กันยายน 2562
SCC-F13114438.0012 กันยายน 2562
SCC-F121,5009,159426.0011 กันยายน 2562
SCC17,7003,357436.0011 กันยายน 2562
SCC130,00012,420414.006 กันยายน 2562
SCC130,00012,360412.0030 สิงหาคม 2562
SCC1500,000202,000404.0028 สิงหาคม 2562
SCC18,8003,823434.4226 สิงหาคม 2562
SCC17,0002,884412.0023 สิงหาคม 2562
SCC3122,00049,532406.0022 สิงหาคม 2562
SCC26,7002,734408.0020 สิงหาคม 2562
SCC110,1004,487444.2614 สิงหาคม 2562
SCC1800,000337,600422.007 สิงหาคม 2562
SCC31,211,100518,592428.205 สิงหาคม 2562
SCC17,8003,475445.502 สิงหาคม 2562
SCC1191,00082,894434.0031 กรกฏาคม 2562
SCC129,30012,748435.0930 กรกฏาคม 2562
SCC18,0003,840480.0025 กรกฏาคม 2562
SCC17,3003,285450.0024 กรกฏาคม 2562
SCC-F21,066,500485,258455.0017 กรกฏาคม 2562
SCC12,200999454.0012 กรกฏาคม 2562
SCC240,00018,320458.0010 กรกฏาคม 2562
SCC1220,000101,640462.009 กรกฏาคม 2562
SCC1131,10061,879472.0027 มิถุนายน 2562
SCC329,20013,846474.1926 มิถุนายน 2562
SCC215,0007,082472.1325 มิถุนายน 2562
SCC1220,000103,400470.0021 มิถุนายน 2562
SCC17,3003,485477.3620 มิถุนายน 2562
SCC17,1003,266460.0017 มิถุนายน 2562
SCC11,000458458.0014 มิถุนายน 2562
SCC1352,800162,710461.2013 มิถุนายน 2562
SCC-F121,90010,074460.0012 มิถุนายน 2562
SCC17,3003,358460.0012 มิถุนายน 2562
SCC110,4004,784460.0010 มิถุนายน 2562
SCC22,451,1541,133,685462.517 มิถุนายน 2562
SCC7233,900106,588455.703 มิถุนายน 2562
SCC7233,900106,588455.7031 พฤษภาคม 2562
SCC110,0004,520452.0030 พฤษภาคม 2562
SCC1114,472,0006,658,626460.1028 พฤษภาคม 2562
SCC129,70013,811465.0027 พฤษภาคม 2562
SCC-F1229,600105,846461.0024 พฤษภาคม 2562
SCC3310,700144,548465.2324 พฤษภาคม 2562
SCC1460,500213,536463.7023 พฤษภาคม 2562
SCC333,50015,546464.0522 พฤษภาคม 2562
SCC-F12,5001,143457.0020 พฤษภาคม 2562
SCC-F12,5001,143457.0017 พฤษภาคม 2562
SCC-F1206,40095,150461.0015 พฤษภาคม 2562
SCC319,4008,962461.9815 พฤษภาคม 2562
SCC16,5003,213494.3414 พฤษภาคม 2562
SCC-F15023460.0013 พฤษภาคม 2562
SCC234,70016,023461.7713 พฤษภาคม 2562
SCC17,3003,425469.2010 พฤษภาคม 2562
SCC110,8004,987461.728 พฤษภาคม 2562
SCC17,3003,358460.007 พฤษภาคม 2562
SCC585,00039,350462.942 พฤษภาคม 2562
SCC61,309,700594,570453.9724 เมษายน 2562
SCC-F19,9004,549459.5122 เมษายน 2562
SCC1500,000243,000486.002 เมษายน 2562
SCC-F1700337481.6529 มีนาคม 2562
SCC120,0009,720486.0028 มีนาคม 2562
SCC-F17536482.0027 มีนาคม 2562
SCC195,00045,600480.0026 มีนาคม 2562
SCC-F238,35018,331478.0021 มีนาคม 2562
SCC17,3003,504480.0020 มีนาคม 2562
SCC277,80036,516469.368 มีนาคม 2562
SCC1318,800149,384468.584 มีนาคม 2562
SCC-F1400190474.0028 กุมภาพันธ์ 2562
SCC1182,00086,122473.2028 กุมภาพันธ์ 2562
SCC396,60045,554471.5727 กุมภาพันธ์ 2562
SCC120,0009,560478.0022 กุมภาพันธ์ 2562
SCC17,0003,535505.0421 กุมภาพันธ์ 2562
SCC139,50018,526469.0014 กุมภาพันธ์ 2562
SCC17,3003,519482.0413 กุมภาพันธ์ 2562
SCC26,7002,866427.716 พฤศจิกายน 2561
SCC12,300971422.005 พฤศจิกายน 2561
SCC312,1005,058418.0031 ตุลาคม 2561
SCC-F13816422.0015 ตุลาคม 2561
SCC-F13816422.0012 ตุลาคม 2561
SCC114,0005,908422.0011 ตุลาคม 2561
SCC12,300980426.0010 ตุลาคม 2561
SCC1188,77680,041424.009 ตุลาคม 2561
SCC17,0003,080440.003 ตุลาคม 2561
SCC123,60010,526446.002 ตุลาคม 2561
SCC140,00017,760444.0028 กันยายน 2561
SCC1737,700332,691450.9826 กันยายน 2561
SCC31,100,000497,250452.0525 กันยายน 2561
SCC-F14722458.0021 กันยายน 2561
SCC180,00036,000450.0020 กันยายน 2561
SCC-F3253,000114,653453.1719 กันยายน 2561
SCC12,000889444.3314 กันยายน 2561
SCC-F19039438.0010 กันยายน 2561
SCC-F1129,60056,894439.007 กันยายน 2561
SCC-F15023450.0031 สิงหาคม 2561
SCC120,0009,000450.0031 สิงหาคม 2561
SCC-F121,3009,628452.0029 สิงหาคม 2561
SCC180,00036,160452.0029 สิงหาคม 2561
SCC120,0009,160458.0020 สิงหาคม 2561
SCC230,00013,320444.0016 สิงหาคม 2561
SCC11,200,000544,800454.007 สิงหาคม 2561
SCC3108,30049,060453.006 สิงหาคม 2561
SCC120091454.002 สิงหาคม 2561
SCC17,7003,450448.0031 กรกฏาคม 2561
SCC17,0003,010430.0023 กรกฏาคม 2561
SCC1200,00084,400422.0018 กรกฏาคม 2561
SCC-F213457422.0016 กรกฏาคม 2561
SCC2110,10047,120427.9813 กรกฏาคม 2561
SCC467,20029,671441.5411 กรกฏาคม 2561
SCC112,6005,242416.009 กรกฏาคม 2561
SCC210,3004,223410.005 กรกฏาคม 2561
SCC17,0002,968424.002 กรกฏาคม 2561
SCC18,0003,312414.0029 มิถุนายน 2561
SCC1231,60094,956410.0028 มิถุนายน 2561
SCC217,0007,611447.7327 มิถุนายน 2561
SCC12,200902410.0026 มิถุนายน 2561
SCC6874,400366,565419.2220 มิถุนายน 2561
SCC1250,000104,500418.0019 มิถุนายน 2561
SCC1500,000228,000456.007 มิถุนายน 2561
SCC12,100945450.006 มิถุนายน 2561
SCC-F1152,40069,169453.866 มิถุนายน 2561
SCC24,2001,924458.005 มิถุนายน 2561
SCC2628,055283,881452.004 มิถุนายน 2561
SCC11,000,000448,000448.001 มิถุนายน 2561
SCC-F1167442.0031 พฤษภาคม 2561
SCC24,2001,873446.0031 พฤษภาคม 2561
SCC42,860,5001,320,937461.7930 พฤษภาคม 2561
SCC1256,790118,637462.0025 พฤษภาคม 2561
SCC-F13717464.0025 พฤษภาคม 2561
SCC18,6003,973462.0024 พฤษภาคม 2561
SCC2133,30061,860464.0623 พฤษภาคม 2561
SCC169,90032,824469.5822 พฤษภาคม 2561
SCC171,00033,097466.1521 พฤษภาคม 2561
SCC110,4004,826464.0017 พฤษภาคม 2561
SCC110,8005,060468.4816 พฤษภาคม 2561
SCC-F19243470.0015 พฤษภาคม 2561
SCC-F15023468.0010 พฤษภาคม 2561
SCC219,5009,151469.298 พฤษภาคม 2561
SCC1594,000276,804466.002 พฤษภาคม 2561
SCC1594,000276,804466.002 พฤษภาคม 2561
SCC1594,000276,804466.002 พฤษภาคม 2561
SCC1594,000276,804466.002 พฤษภาคม 2561
SCC1594,000276,804466.002 พฤษภาคม 2561
SCC-F2300,000140,849469.5027 เมษายน 2561
SCC212,6006,044479.7027 เมษายน 2561
SCC12,000956478.0024 เมษายน 2561
SCC160,00029,160486.0020 เมษายน 2561
SCC17,7003,732484.6118 เมษายน 2561
SCC134,00016,498485.2317 เมษายน 2561
SCC21,420,000710,000500.003 เมษายน 2561
SCC-F15628494.0029 มีนาคม 2561
SCC2423,600211,600499.5329 มีนาคม 2561
SCC2200,10099,770498.6027 มีนาคม 2561
SCC5866,900431,713498.0026 มีนาคม 2561
SCC1100,00050,200502.0023 มีนาคม 2561
SCC2168,00084,408502.4321 มีนาคม 2561
SCC3422,800211,140499.3820 มีนาคม 2561
SCC147,30023,668500.3919 มีนาคม 2561
SCC-F114,9007,552506.8616 มีนาคม 2561
SCC160,00030,240504.0016 มีนาคม 2561
SCC123,70011,927503.2714 มีนาคม 2561
SCC16,6003,326504.0012 มีนาคม 2561
SCC138,30018,614486.005 มีนาคม 2561
SCC136,30017,654486.342 มีนาคม 2561
SCC4947,200467,872493.9528 กุมภาพันธ์ 2561
SCC-F31,000492491.6028 กุมภาพันธ์ 2561
SCC264,90031,711488.6127 กุมภาพันธ์ 2561
SCC16,3003,037482.0026 กุมภาพันธ์ 2561
SCC135,70017,065478.0014 กุมภาพันธ์ 2561
SCC110,5005,019478.0012 กุมภาพันธ์ 2561
SCC-F26,0002,874479.007 กุมภาพันธ์ 2561
SCC117,0008,169480.506 กุมภาพันธ์ 2561
SCC-F12211486.005 กุมภาพันธ์ 2561
SCC263,50031,250492.131 กุมภาพันธ์ 2561
SCC-F15326492.0031 มกราคม 2561
SCC26,9003,422496.0026 มกราคม 2561
SCC13,0001,498499.3324 มกราคม 2561
SCC3117,00057,998495.7123 มกราคม 2561
SCC220,0009,880494.0022 มกราคม 2561
SCC2300,000146,400488.0018 มกราคม 2561
SCC-F127,80014,039505.0016 มกราคม 2561
SCC2643,000322,986502.3115 มกราคม 2561
SCC3108,00054,114501.0510 มกราคม 2561
SCC1600294489.423 มกราคม 2561
SCC11,900920484.0029 ธันวาคม 2560
SCC1200,00097,200486.0026 ธันวาคม 2560
SCC160,00028,920482.0019 ธันวาคม 2560
SCC240,60019,894490.0012 ธันวาคม 2560
SCC-F113,3006,357478.008 ธันวาคม 2560
SCC-F5655,150313,482478.497 ธันวาคม 2560
SCC219,4009,288478.767 ธันวาคม 2560
SCC-F27,8043,712475.706 ธันวาคม 2560
SCC4448,500212,599474.026 ธันวาคม 2560
SCC220,4009,956488.044 ธันวาคม 2560
SCC-F3492,100232,630472.734 ธันวาคม 2560
SCC-F4667,200315,631473.071 ธันวาคม 2560
SCC12,100991472.001 ธันวาคม 2560
SCC-F22,7661,322477.9530 พฤศจิกายน 2560
SCC114,8007,045476.0030 พฤศจิกายน 2560
SCC1249,100119,817481.0029 พฤศจิกายน 2560
SCC-F5638,100310,632486.8128 พฤศจิกายน 2560
SCC655,00026,768486.6928 พฤศจิกายน 2560
SCC-F4700,000341,815488.3127 พฤศจิกายน 2560
SCC81,416,400695,035490.7124 พฤศจิกายน 2560
SCC-F71,001,700490,167489.3324 พฤศจิกายน 2560
SCC-F2325,000160,502493.8523 พฤศจิกายน 2560
SCC-F2400,000197,732494.3322 พฤศจิกายน 2560
SCC4214,800104,434486.1921 พฤศจิกายน 2560
SCC18,2003,936480.0020 พฤศจิกายน 2560
SCC110,1004,767472.0015 พฤศจิกายน 2560
SCC-F61,065505474.3113 พฤศจิกายน 2560
SCC221,30010,474491.7310 พฤศจิกายน 2560
SCC-F15626472.0010 พฤศจิกายน 2560
SCC151,70024,441472.758 พฤศจิกายน 2560
SCC2590,480283,430480.007 พฤศจิกายน 2560
SCC230,00014,490483.016 พฤศจิกายน 2560
SCC-F14,4002,107478.963 พฤศจิกายน 2560
SCC151,90024,912480.003 พฤศจิกายน 2560
SCC-F189,40043,359485.001 พฤศจิกายน 2560
SCC2155,50074,847481.331 พฤศจิกายน 2560
SCC644,40021,878492.7531 ตุลาคม 2560
SCC-F1166,80081,538488.8431 ตุลาคม 2560
SCC14,0001,952488.0030 ตุลาคม 2560
SCC1118,80058,212490.0025 ตุลาคม 2560
SCC-F18,8004,321491.0020 ตุลาคม 2560
SCC-F34,0001,991497.7517 ตุลาคม 2560
SCC1100,00049,600496.0017 ตุลาคม 2560
SCC4523,200261,305499.4416 ตุลาคม 2560
SCC2460,200231,281502.5711 ตุลาคม 2560
SCC140,00019,200480.009 ตุลาคม 2560
SCC-F1117,00058,130496.846 ตุลาคม 2560
SCC-F7825,000410,898498.065 ตุลาคม 2560
SCC12,1001,050500.0029 กันยายน 2560
SCC-F1105,00052,105496.2428 กันยายน 2560
SCC-F5194,40097,200500.0026 กันยายน 2560
SCC132,00016,128504.0025 กันยายน 2560
SCC-F49,8004,985508.7220 กันยายน 2560
SCC2139,70070,952507.8920 กันยายน 2560
SCC-F110,0005,120512.0018 กันยายน 2560
SCC110,5005,229498.0113 กันยายน 2560
SCC2101,70050,589497.4412 กันยายน 2560
SCC-F121,30010,666500.758 กันยายน 2560
SCC284,35042,175500.008 กันยายน 2560
SCC-F123,30011,650500.001 กันยายน 2560
SCC-F380,70040,393500.5331 สิงหาคม 2560
SCC11,800900500.0031 สิงหาคม 2560
SCC-F15,0002,440488.0028 สิงหาคม 2560
SCC12,000972486.0028 สิงหาคม 2560
SCC-F25,0112,445488.0025 สิงหาคม 2560
SCC150,00024,700494.0023 สิงหาคม 2560
SCC-F223,00011,408496.0018 สิงหาคม 2560
SCC3730,800363,753497.7517 สิงหาคม 2560
SCC-F<XD>15,8002,830488.009 สิงหาคม 2560
SCC2200,400100,198499.994 สิงหาคม 2560
SCC-F29347502.003 สิงหาคม 2560
SCC16,3003,150500.002 สิงหาคม 2560
SCC326,60013,384503.161 สิงหาคม 2560
SCC-F112,8006,413501.001 สิงหาคม 2560
SCC11,900961506.0031 กรกฏาคม 2560
SCC-F1414,0007,028502.0031 กรกฏาคม 2560
SCC16,3003,150500.0027 กรกฏาคม 2560
SCC-F2347,000174,479502.8226 กรกฏาคม 2560
SCC-F1900455506.0025 กรกฏาคม 2560
SCC-F14422502.0024 กรกฏาคม 2560
SCC169,00034,873505.4024 กรกฏาคม 2560
SCC-F11,000545545.0021 กรกฏาคม 2560
SCC141,00020,500500.0021 กรกฏาคม 2560
SCC-F220,00010,080504.0020 กรกฏาคม 2560
SCC270,60035,994509.8318 กรกฏาคม 2560
SCC110051510.0014 กรกฏาคม 2560
SCC353,30026,527497.6912 กรกฏาคม 2560
SCC117,0008,568504.007 กรกฏาคม 2560
SCC-F210,0005,100510.005 กรกฏาคม 2560
SCC326,00013,248509.545 กรกฏาคม 2560
SCC4423,000214,500507.094 กรกฏาคม 2560
SCC12,2001,109504.0030 มิถุนายน 2560
SCC-F151,50026,111507.0029 มิถุนายน 2560
SCC15,6002,845508.0027 มิถุนายน 2560
SCC17,4503,814512.0026 มิถุนายน 2560
SCC3250,000128,250513.0022 มิถุนายน 2560
SCC5550,000279,619508.4021 มิถุนายน 2560
SCC-F125,00012,789511.5520 มิถุนายน 2560
SCC4600,000306,928511.5520 มิถุนายน 2560
SCC4455,100233,090512.1719 มิถุนายน 2560
SCC-F160,80031,494518.0016 มิถุนายน 2560
SCC-F1119,40061,849518.0013 มิถุนายน 2560
SCC-F13619520.0012 มิถุนายน 2560
SCC9802,400413,650515.527 มิถุนายน 2560
SCC3365,200190,562521.806 มิถุนายน 2560
SCC317,7009,642544.725 มิถุนายน 2560
SCC-F24,3002,253523.9731 พฤษภาคม 2560
SCC11,900999526.0031 พฤษภาคม 2560
SCC11,800940522.0029 พฤษภาคม 2560
SCC114,6007,475512.0015 พฤษภาคม 2560
SCC-F17,6003,928516.8111 พฤษภาคม 2560
SCC1300,000156,000520.0011 พฤษภาคม 2560
SCC13,2001,664520.009 พฤษภาคม 2560
SCC-F19650524.008 พฤษภาคม 2560
SCC3446,200233,535523.398 พฤษภาคม 2560
SCC-F117,5009,205526.005 พฤษภาคม 2560
SCC4946,000494,442522.675 พฤษภาคม 2560
SCC6838,000444,654530.614 พฤษภาคม 2560
SCC-F124,10012,788530.614 พฤษภาคม 2560
SCC-F28,5004,546534.842 พฤษภาคม 2560
SCC-F2101,70054,715538.0028 เมษายน 2560
SCC131,110,981599,692539.7928 เมษายน 2560
SCC1225,000121,950542.0027 เมษายน 2560
SCC15,6003,172566.5026 เมษายน 2560
SCC-F245,60924,711541.8025 เมษายน 2560
SCC9374,500202,854541.6725 เมษายน 2560
SCC3122,80066,392540.6520 เมษายน 2560
SCC234,00018,360540.0018 เมษายน 2560
SCC-F21,045567542.1717 เมษายน 2560
SCC16,7003,622540.5917 เมษายน 2560
SCC-F11,000550550.0011 เมษายน 2560
SCC-F<XD>15027540.007 เมษายน 2560
SCC110054542.003 เมษายน 2560
SCC12,3001,242540.0031 มีนาคม 2560
SCC-F15,0002,680536.0027 มีนาคม 2560
SCC248,70026,016534.2124 มีนาคม 2560
SCC-F19048532.0024 มีนาคม 2560
SCC-F510,3005,480532.0023 มีนาคม 2560
SCC-F13016530.0022 มีนาคม 2560
SCC-F17640530.0021 มีนาคม 2560
SCC11,200646538.0017 มีนาคม 2560
SCC-F139,80020,831523.3917 กุมภาพันธ์ 2560
SCC15,8003,004518.0015 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F221,90011,323517.0515 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F9157,52482,468523.5314 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F6755,200395,146523.2313 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F6755,200395,146523.2310 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F6527,400274,248520.009 กุมภาพันธ์ 2560
SCC3395,300205,161519.009 กุมภาพันธ์ 2560
SCC101,008,400523,710519.358 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F4219,600114,171519.908 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F134,60018,165525.007 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F4174,80090,719518.996 กุมภาพันธ์ 2560
SCC1200104520.003 กุมภาพันธ์ 2560
SCC-F17438512.003 กุมภาพันธ์ 2560
SCC3601,100310,168516.0027 มกราคม 2560
SCC-F1189508.0025 มกราคม 2560
SCC-F112,7006,350500.0024 มกราคม 2560
SCC-F12,000996498.0023 มกราคม 2560
SCC-F14824498.0019 มกราคม 2560
SCC212,2006,039495.0019 มกราคม 2560
SCC-F28,5414,202492.0018 มกราคม 2560
SCC1151,20074,332491.6118 มกราคม 2560
SCC-F19245490.0017 มกราคม 2560
SCC-F12,2001,087494.0013 มกราคม 2560
SCC-F22,0271,014500.0312 มกราคม 2560
SCC-F12,8001,396498.576 มกราคม 2560
SCC-F16633500.005 มกราคม 2560
SCC2156,90077,822496.0030 ธันวาคม 2559
SCC-F13718480.0028 ธันวาคม 2559
SCC11,200574478.5522 ธันวาคม 2559
SCC-F19244480.0021 ธันวาคม 2559
SCC331,30015,024480.0021 ธันวาคม 2559
SCC-F1665,80031,663481.2020 ธันวาคม 2559
SCC167,30032,412481.6119 ธันวาคม 2559
SCC136,20017,376480.0016 ธันวาคม 2559
SCC-F21,512723478.0213 ธันวาคม 2559
SCC110048479.1013 ธันวาคม 2559
SCC1500239478.719 ธันวาคม 2559
SCC-F771,96434,458478.829 ธันวาคม 2559
SCC-F15,0002,415483.008 ธันวาคม 2559
SCC3147,00070,997482.978 ธันวาคม 2559
SCC-F210,0504,924489.977 ธันวาคม 2559
SCC-F21,816879484.006 ธันวาคม 2559
SCC4440,900212,402481.756 ธันวาคม 2559
SCC240,90019,692481.471 ธันวาคม 2559
SCC-F35828482.071 ธันวาคม 2559
SCC-F5599,003289,036482.5330 พฤศจิกายน 2559
SCC4278,800132,709476.0030 พฤศจิกายน 2559
SCC-F12613484.0029 พฤศจิกายน 2559
SCC17,0003,318474.0029 พฤศจิกายน 2559
SCC-F116,9008,112480.0028 พฤศจิกายน 2559
SCC18,8004,224480.0028 พฤศจิกายน 2559
SCC193,10044,389476.7925 พฤศจิกายน 2559
SCC-F1150,00071,550477.0025 พฤศจิกายน 2559
SCC119,8009,385474.0024 พฤศจิกายน 2559
SCC28,1003,872478.0023 พฤศจิกายน 2559
SCC-F13,6001,710474.8622 พฤศจิกายน 2559
SCC16,3002,986474.0022 พฤศจิกายน 2559
SCC240,00018,680467.0021 พฤศจิกายน 2559
SCC-F218,0008,485471.3621 พฤศจิกายน 2559
SCC-F1188462.0018 พฤศจิกายน 2559
SCC18,8004,154472.0017 พฤศจิกายน 2559
SCC-F12110472.0017 พฤศจิกายน 2559
SCC-F131474.0016 พฤศจิกายน 2559
SCC14,0001,928482.0015 พฤศจิกายน 2559
SCC-F111,0005,466496.8711 พฤศจิกายน 2559
SCC148,30024,258502.2310 พฤศจิกายน 2559
SCC-F1600304505.9710 พฤศจิกายน 2559
SCC-F114,4007,208500.579 พฤศจิกายน 2559
SCC236,40018,167499.098 พฤศจิกายน 2559
SCC-F46,9943,500500.408 พฤศจิกายน 2559
SCC-F12,4001,210504.077 พฤศจิกายน 2559
SCC19,9004,930498.004 พฤศจิกายน 2559
SCC-F796,50048,723504.902 พฤศจิกายน 2559
SCC-F695,35948,650510.181 พฤศจิกายน 2559
SCC-F3146,10573,790505.0531 ตุลาคม 2559
SCC18,2004,100500.0031 ตุลาคม 2559
SCC-F4327,300165,465505.5528 ตุลาคม 2559
SCC-F8363,292184,756508.5627 ตุลาคม 2559
SCC-F15026512.0026 ตุลาคม 2559
SCC-F15026512.0026 ตุลาคม 2559
SCC-F476,80039,347512.3321 ตุลาคม 2559
SCC17,1003,621510.0021 ตุลาคม 2559
SCC17,0003,542506.0018 ตุลาคม 2559
SCC-F1124,30062,929506.2717 ตุลาคม 2559
SCC12,0001,012506.0017 ตุลาคม 2559
SCC2201,000102,613510.5114 ตุลาคม 2559
SCC-F220,03610,238511.0014 ตุลาคม 2559
SCC-F3289,800142,009490.0212 ตุลาคม 2559
SCC-F150,00026,200524.0010 ตุลาคม 2559
SCC150,00025,650513.0010 ตุลาคม 2559
SCC-F24826538.177 ตุลาคม 2559
SCC-F1169534.006 ตุลาคม 2559
SCC140,20021,084524.486 ตุลาคม 2559
SCC-F1108,50057,467529.654 ตุลาคม 2559
SCC14,0002,064516.0030 กันยายน 2559
SCC-F211459521.4430 กันยายน 2559
SCC-F15830518.0029 กันยายน 2559
SCC144,00022,792518.0026 กันยายน 2559
SCC1900468519.6523 กันยายน 2559
SCC-F1132,40069,476524.7522 กันยายน 2559
SCC-F1456,40029,546523.8721 กันยายน 2559
SCC131,00016,306526.0016 กันยายน 2559
SCC-F18142522.0016 กันยายน 2559
SCC6677,000355,421524.9913 กันยายน 2559
SCC-F1105514.0012 กันยายน 2559
SCC-F154,00027,799514.798 กันยายน 2559
SCC3352,600181,945516.018 กันยายน 2559
SCC-F1445,900236,084529.467 กันยายน 2559
SCC110,0005,260526.007 กันยายน 2559
SCC-F16033542.006 กันยายน 2559
SCC-F266,17036,261548.002 กันยายน 2559
SCC166,00036,168548.002 กันยายน 2559
SCC3203,500111,244546.651 กันยายน 2559
SCC22,6001,378530.0031 สิงหาคม 2559
SCC-F18042522.0030 สิงหาคม 2559
SCC119,80010,769543.9030 สิงหาคม 2559
SCC16,3003,407540.8026 สิงหาคม 2559
SCC-F3372,200193,359519.5026 สิงหาคม 2559
SCC131,90016,452515.7225 สิงหาคม 2559
SCC-F1110,70057,275517.3924 สิงหาคม 2559
SCC-F12814516.0023 สิงหาคม 2559
SCC-F431,50016,257516.1022 สิงหาคม 2559
SCC-F28041517.0019 สิงหาคม 2559
SCC2217,600112,510517.0517 สิงหาคม 2559
SCC-F218,5409,647520.3217 สิงหาคม 2559
SCC-F3399,673215,404538.9515 สิงหาคม 2559
SCC21,300692532.3515 สิงหาคม 2559
SCC-F<XD>2206,200108,353525.4811 สิงหาคม 2559
SCC-F<XD>18042520.009 สิงหาคม 2559
SCC-F<XD>14021520.008 สิงหาคม 2559
SCC11,000514514.005 สิงหาคม 2559
SCC3365,200188,002514.794 สิงหาคม 2559
SCC-F215,8008,145515.524 สิงหาคม 2559
SCC-F12814510.002 สิงหาคม 2559
SCC-F2170,00087,445514.381 สิงหาคม 2559
SCC-F113,6006,963511.9929 กรกฏาคม 2559
SCC1600306510.0029 กรกฏาคม 2559
SCC-F4178,00091,281512.8228 กรกฏาคม 2559
SCC-F276,80039,592515.5227 กรกฏาคม 2559
SCC11,200612510.0022 กรกฏาคม 2559
SCC-F19,0004,541504.5120 กรกฏาคม 2559
SCC15,6002,845508.0020 กรกฏาคม 2559
SCC11,800881489.5419 กรกฏาคม 2559
SCC11,800881489.5418 กรกฏาคม 2559
SCC11,800881489.5415 กรกฏาคม 2559
SCC-F14,4002,145487.4413 กรกฏาคม 2559
SCC129,70014,315482.0012 กรกฏาคม 2559
SCC-F211,0005,230475.458 กรกฏาคม 2559
SCC-F5867,250412,811476.007 กรกฏาคม 2559
SCC-F17,4003,519475.545 กรกฏาคม 2559
SCC-F14,0001,912478.004 กรกฏาคม 2559
SCC110,9005,188476.001 กรกฏาคม 2559
SCC110,9005,188476.0030 มิถุนายน 2559
SCC19,0004,284476.0027 มิถุนายน 2559
SCC-F213,6806,511475.9823 มิถุนายน 2559
SCC-F15024476.0021 มิถุนายน 2559
SCC133,00015,576472.0021 มิถุนายน 2559
SCC170,00032,790468.4316 มิถุนายน 2559
SCC-F12210470.0015 มิถุนายน 2559
SCC136,30017,134472.0014 มิถุนายน 2559
SCC215,0007,170478.0010 มิถุนายน 2559
SCC2320,000155,317485.363 มิถุนายน 2559
SCC-F14,0001,928482.002 มิถุนายน 2559
SCC-F213263480.0031 พฤษภาคม 2559
SCC16,1002,952484.0031 พฤษภาคม 2559
SCC-F2372,450178,917480.3830 พฤษภาคม 2559
SCC323,40011,843506.1030 พฤษภาคม 2559
SCC-F15024470.0027 พฤษภาคม 2559
SCC-F111,0005,148468.0024 พฤษภาคม 2559
SCC16,8003,285483.1119 พฤษภาคม 2559
SCC118,3008,968490.0317 พฤษภาคม 2559
SCC-F110,1004,925487.5816 พฤษภาคม 2559
SCC122,50010,935486.0016 พฤษภาคม 2559
SCC-F15024488.0013 พฤษภาคม 2559
SCC-F29,1004,474491.6912 พฤษภาคม 2559
SCC-F15025490.0011 พฤษภาคม 2559
SCC339,50020,226512.0510 พฤษภาคม 2559
SCC-F15025492.0010 พฤษภาคม 2559
SCC-F193,90045,166481.009 พฤษภาคม 2559
SCC1490,200236,276482.009 พฤษภาคม 2559
SCC-F196,60046,465481.0029 เมษายน 2559
SCC14,7002,294488.0029 เมษายน 2559
SCC19,0004,649516.6027 เมษายน 2559
SCC18,3004,050488.0026 เมษายน 2559
SCC1104,00051,284493.1125 เมษายน 2559
SCC14,7002,284486.0021 เมษายน 2559
SCC254,10026,401488.0019 เมษายน 2559
SCC-F236,50016,912463.3418 เมษายน 2559
SCC3405,800186,728460.1518 เมษายน 2559
SCC-F15,0002,233446.5012 เมษายน 2559
SCC-F<XD>144,90020,268451.398 เมษายน 2559
SCC110047468.001 เมษายน 2559
SCC112,8005,965466.0031 มีนาคม 2559
SCC248,90022,400458.0829 มีนาคม 2559
SCC112,2005,661464.0024 มีนาคม 2559
SCC-F215,0006,880458.6723 มีนาคม 2559
SCC-F15023462.0021 มีนาคม 2559
SCC110,5004,830460.0021 มีนาคม 2559
SCC-F1300140466.0017 มีนาคม 2559
SCC-F420093463.5016 มีนาคม 2559
SCC4519,650242,197466.0815 มีนาคม 2559
SCC-F111,3005,285467.6811 มีนาคม 2559
SCC-F19,1504,291469.0010 มีนาคม 2559
SCC16,3003,405540.509 มีนาคม 2559
SCC-F21,650776470.247 มีนาคม 2559
SCC3147,15068,749467.217 มีนาคม 2559
SCC140,00019,446486.164 มีนาคม 2559
SCC-F14119456.002 มีนาคม 2559
SCC255,45024,512442.061 มีนาคม 2559
SCC115,0006,630442.0029 กุมภาพันธ์ 2559
SCC139,00017,628452.0025 กุมภาพันธ์ 2559
SCC214,0006,552468.0223 กุมภาพันธ์ 2559
SCC214,0006,552468.0223 กุมภาพันธ์ 2559
SCC-F1150,00064,141427.6118 กุมภาพันธ์ 2559
SCC-F1250,000104,838419.3517 กุมภาพันธ์ 2559
SCC160,50025,531422.004 กุมภาพันธ์ 2559
SCC11,450606418.003 กุมภาพันธ์ 2559
SCC229,00011,890410.002 กุมภาพันธ์ 2559
SCC-F237,85415,594411.942 กุมภาพันธ์ 2559
SCC240,50017,496432.0029 มกราคม 2559
SCC-F13214428.0029 มกราคม 2559
SCC111,0004,851441.0028 มกราคม 2559
SCC4290,950125,596431.6827 มกราคม 2559
SCC238,50016,513428.9026 มกราคม 2559
SCC-F14619420.0025 มกราคม 2559
SCC-F152406.0022 มกราคม 2559
SCC2122,35050,408412.0019 มกราคม 2559
SCC17,4003,064414.0015 มกราคม 2559
SCC-F1208408.0014 มกราคม 2559
SCC17,0002,928418.2514 มกราคม 2559
SCC-F13,0501,269416.0012 มกราคม 2559
SCC18,4003,951470.4012 มกราคม 2559
SCC12,250950422.008 มกราคม 2559
SCC-F115,2506,466424.008 มกราคม 2559
SCC17,0002,884412.007 มกราคม 2559
SCC-F23,0901,409456.0530 ธันวาคม 2558
SCC117,0007,820460.0030 ธันวาคม 2558
SCC1583,900263,923452.0029 ธันวาคม 2558
SCC13,6001,642456.0028 ธันวาคม 2558
SCC149,35022,306452.0024 ธันวาคม 2558
SCC151,70022,851442.0023 ธันวาคม 2558
SCC151,70022,851442.0023 ธันวาคม 2558
SCC-F1157446.0022 ธันวาคม 2558
SCC382,45036,785446.1522 ธันวาคม 2558
SCC16,7002,975444.0021 ธันวาคม 2558
SCC-F13516448.0017 ธันวาคม 2558
SCC117,8508,068452.0017 ธันวาคม 2558
SCC335,80015,577435.1215 ธันวาคม 2558
SCC219,4008,796453.4114 ธันวาคม 2558
SCC217,8508,070452.1211 ธันวาคม 2558
SCC-F1026,64311,485431.0611 ธันวาคม 2558
SCC-F3245,400106,245432.959 ธันวาคม 2558
SCC-F42,5001,093437.208 ธันวาคม 2558
SCC161,70027,025438.008 ธันวาคม 2558
SCC2219,10099,033452.002 ธันวาคม 2558
SCC-F31,101,550489,940444.772 ธันวาคม 2558
SCC-F2932418448.0030 พฤศจิกายน 2558
SCC472,15032,517450.6930 พฤศจิกายน 2558
SCC-F4405,050183,063451.9527 พฤศจิกายน 2558
SCC-F4400,029182,442456.0726 พฤศจิกายน 2558
SCC-F4453,052208,643460.5325 พฤศจิกายน 2558
SCC-F22,5501,192467.3724 พฤศจิกายน 2558
SCC16,9003,202464.0024 พฤศจิกายน 2558
SCC1150,00069,511463.4123 พฤศจิกายน 2558
SCC-F36,0502,804463.4123 พฤศจิกายน 2558
SCC-F22512460.8020 พฤศจิกายน 2558
SCC121,7009,982460.0019 พฤศจิกายน 2558
SCC17,0003,192456.0018 พฤศจิกายน 2558
SCC176,55035,978470.0017 พฤศจิกายน 2558
SCC235,35016,167457.3413 พฤศจิกายน 2558
SCC-F363,96129,213456.7411 พฤศจิกายน 2558
SCC232,35014,772456.6210 พฤศจิกายน 2558
SCC110,0004,620462.009 พฤศจิกายน 2558
SCC-F1240,000112,054466.896 พฤศจิกายน 2558
SCC-F22511,500239,314467.875 พฤศจิกายน 2558
SCC-F1150,00069,900466.004 พฤศจิกายน 2558
SCC3216,000100,656466.004 พฤศจิกายน 2558
SCC-F12311466.003 พฤศจิกายน 2558
SCC292,10043,237469.463 พฤศจิกายน 2558
SCC-F117,6007,981453.4530 ตุลาคม 2558
SCC4113,80051,819455.3530 ตุลาคม 2558
SCC17,0003,192456.0029 ตุลาคม 2558
SCC-F1139,75018,127456.0229 ตุลาคม 2558
SCC-F8259,031122,053471.1928 ตุลาคม 2558
SCC21,500711474.0026 ตุลาคม 2558
SCC140,00019,040476.0022 ตุลาคม 2558
SCC230,00014,100470.0021 ตุลาคม 2558
SCC-F22,2871,079471.8521 ตุลาคม 2558
SCC-F147,80022,848478.0020 ตุลาคม 2558
SCC15,4502,594476.0020 ตุลาคม 2558
SCC-F153,00025,252476.4419 ตุลาคม 2558
SCC219,2509,278482.0016 ตุลาคม 2558
SCC-F2324,400156,466482.3216 ตุลาคม 2558
SCC-F4235,828112,288476.1415 ตุลาคม 2558
SCC-F15,0002,370474.0014 ตุลาคม 2558
SCC120,0009,643482.1613 ตุลาคม 2558
SCC-F121486.009 ตุลาคม 2558
SCC-F24823480.008 ตุลาคม 2558
SCC-F161,547,983734,494474.487 ตุลาคม 2558
SCC239,00018,854483.457 ตุลาคม 2558
SCC298,10046,303472.006 ตุลาคม 2558
SCC-F4409,204192,326470.006 ตุลาคม 2558
SCC-F4161,65075,254465.545 ตุลาคม 2558
SCC227,20012,673465.905 ตุลาคม 2558
SCC1350160458.001 ตุลาคม 2558
SCC-F14,9002,276464.5830 กันยายน 2558
SCC111,8005,475464.0030 กันยายน 2558
SCC-F1235,000108,123460.1029 กันยายน 2558
SCC-F5649,015298,681460.2128 กันยายน 2558
SCC1204,90096,798472.4225 กันยายน 2558
SCC-F249,84523,571472.8925 กันยายน 2558
SCC-F270,03832,218460.0024 กันยายน 2558
SCC59,140,6004,494,173491.6724 กันยายน 2558
SCC-F2115,01454,747476.0023 กันยายน 2558
SCC-F14623492.0022 กันยายน 2558
SCC-F116,2007,975492.2821 กันยายน 2558
SCC-F2157,85177,489490.9018 กันยายน 2558
SCC-F3303,160150,450496.2716 กันยายน 2558
SCC11,200585487.3715 กันยายน 2558
SCC-F4275,009134,000487.2615 กันยายน 2558
SCC-F2451,951225,976500.0011 กันยายน 2558
SCC-F3349,300174,600499.869 กันยายน 2558
SCC-F4130,00064,660497.388 กันยายน 2558
SCC-F1165,00032,534500.527 กันยายน 2558
SCC-F11,200610508.174 กันยายน 2558
SCC-F4155,30079,121509.473 กันยายน 2558
SCC110050504.003 กันยายน 2558
SCC320099496.002 กันยายน 2558
SCC-F17,0003,446492.262 กันยายน 2558
SCC-F13416480.001 กันยายน 2558
SCC-F434,05015,976469.2127 สิงหาคม 2558
SCC188,00041,888476.0027 สิงหาคม 2558
SCC-F180,00038,266478.3226 สิงหาคม 2558
SCC19,5004,598484.0026 สิงหาคม 2558
SCC-F646,94522,617481.7825 สิงหาคม 2558
SCC29,3004,501484.0025 สิงหาคม 2558
SCC113,3006,437484.0024 สิงหาคม 2558
SCC475,65038,733512.0021 สิงหาคม 2558
SCC-F583,80042,759510.2521 สิงหาคม 2558
SCC-F3307,900160,014519.7020 สิงหาคม 2558
SCC110,0005,180517.9920 สิงหาคม 2558
SCC-F17132,70069,072520.5119 สิงหาคม 2558
SCC-F10332,300171,213515.2418 สิงหาคม 2558
SCC-F13145,40076,168523.8517 สิงหาคม 2558
SCC-F<XD>21385,100200,793521.4114 สิงหาคม 2558
SCC-F<XD>20144,49876,006526.0011 สิงหาคม 2558
SCC432,60016,871517.5110 สิงหาคม 2558
SCC-F5201,000104,016517.4910 สิงหาคม 2558
SCC-F131,017,900533,380524.007 สิงหาคม 2558
SCC543,50022,771523.477 สิงหาคม 2558
SCC2220,300116,533528.976 สิงหาคม 2558
SCC-F4227,115119,917528.005 สิงหาคม 2558
SCC140,00021,040526.005 สิงหาคม 2558
SCC-F15328520.004 สิงหาคม 2558
SCC332,90017,105519.9231 กรกฏาคม 2558
SCC-F17129,40068,302527.8431 กรกฏาคม 2558
SCC-F18361,500184,651510.7929 กรกฏาคม 2558
SCC-F955,09428,108510.1828 กรกฏาคม 2558
SCC-F215,0007,590506.0027 กรกฏาคม 2558
SCC-F14121516.0024 กรกฏาคม 2558
SCC-F215,1007,784515.5222 กรกฏาคม 2558
SCC267,50034,965518.0022 กรกฏาคม 2558
SCC-F19750514.0021 กรกฏาคม 2558
SCC110,0005,120512.0021 กรกฏาคม 2558
SCC-F17136514.0017 กรกฏาคม 2558
SCC-F15327516.0015 กรกฏาคม 2558
SCC12190,00097,620513.7915 กรกฏาคม 2558
SCC214,5007,395510.0014 กรกฏาคม 2558
SCC-F881,01041,477512.0013 กรกฏาคม 2558
SCC-F536,00018,432512.0010 กรกฏาคม 2558
SCC-F1166,90034,105509.798 กรกฏาคม 2558
SCC3212,200108,317510.458 กรกฏาคม 2558
SCC-F2131,00868,497522.842 กรกฏาคม 2558
SCC-F288,80045,841516.2330 มิถุนายน 2558
SCC27,7003,966515.0930 มิถุนายน 2558
SCC-F1621324522.0029 มิถุนายน 2558
SCC-F1159,10083,050522.0026 มิถุนายน 2558
SCC-F1980,90042,418524.3224 มิถุนายน 2558
SCC14,5002,358524.0024 มิถุนายน 2558
SCC14,5002,353522.9023 มิถุนายน 2558
SCC129,30015,353524.0019 มิถุนายน 2558
SCC-F12413522.0017 มิถุนายน 2558
SCC3112,00058,673523.8717 มิถุนายน 2558
SCC-F18,0004,144518.0016 มิถุนายน 2558
SCC361,30031,531514.3716 มิถุนายน 2558
SCC-F1195,500102,428523.9311 มิถุนายน 2558
SCC2259,700135,803522.9211 มิถุนายน 2558
SCC2154,00080,788524.6010 มิถุนายน 2558
SCC-F4125,12566,105528.315 มิถุนายน 2558
SCC19,1004,787526.005 มิถุนายน 2558
SCC2164,00084,964518.073 มิถุนายน 2558
SCC16,3003,274519.662 มิถุนายน 2558
SCC-F124,50012,908526.8529 พฤษภาคม 2558
SCC2255,700135,510529.9629 พฤษภาคม 2558
SCC1400214533.9528 พฤษภาคม 2558
SCC-F12413532.0027 พฤษภาคม 2558
SCC-F150,00027,300546.0022 พฤษภาคม 2558
SCC9530,400289,566545.9422 พฤษภาคม 2558
SCC1485,200242,600500.0020 พฤษภาคม 2558
SCC-F19953538.0020 พฤษภาคม 2558
SCC-F19350536.0019 พฤษภาคม 2558
SCC-F211,2005,983534.2113 พฤษภาคม 2558
SCC-F13,6001,956543.278 พฤษภาคม 2558
SCC-F221,70011,718540.007 พฤษภาคม 2558
SCC-F26434535.386 พฤษภาคม 2558
SCC23,5001,884538.166 พฤษภาคม 2558
SCC-F121540.0029 เมษายน 2558
SCC-F273,00039,766544.7328 เมษายน 2558
SCC-F17038540.0024 เมษายน 2558
SCC-F567,70036,266535.6923 เมษายน 2558
SCC230,00016,140538.0023 เมษายน 2558
SCC-F13217534.0022 เมษายน 2558
SCC111,4006,047530.4622 เมษายน 2558
SCC4257,300136,983532.3921 เมษายน 2558
SCC150,00026,129522.5720 เมษายน 2558
SCC-F14122526.0020 เมษายน 2558
SCC-F1434,000228,718527.0017 เมษายน 2558
SCC-F15931528.0016 เมษายน 2558
SCC390,00047,340526.0016 เมษายน 2558
SCC-F137,50019,200512.009 เมษายน 2558
SCC11,400722516.008 เมษายน 2558
SCC-F2102,04053,163521.008 เมษายน 2558
SCC13,5001,833523.788 เมษายน 2558
SCC-F1583,000297,913511.001 เมษายน 2558
SCC-F143,10021,981510.0031 มีนาคม 2558
SCC-F174520.0030 มีนาคม 2558
SCC-F133,80017,306512.0018 มีนาคม 2558
SCC325,30013,355527.8713 มีนาคม 2558
SCC-F6100,00052,400524.0012 มีนาคม 2558
SCC160,00031,920532.003 มีนาคม 2558
SCC11,100578525.802 มีนาคม 2558
SCC110,0005,300530.0027 กุมภาพันธ์ 2558
SCC12,0001,060530.0019 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F120,00010,160508.0018 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F153508.0016 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F11,000502502.1413 กุมภาพันธ์ 2558
SCC14145,00071,851495.5211 กุมภาพันธ์ 2558
SCC1105,00051,870494.0010 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F1077,50038,585497.879 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F11104,50051,793495.635 กุมภาพันธ์ 2558
SCC-F3103,50050,865491.454 กุมภาพันธ์ 2558
SCC1200,00096,800484.003 กุมภาพันธ์ 2558
SCC126,10012,702486.682 กุมภาพันธ์ 2558
SCC18,0003,998499.8028 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3