SNC 14 ( -0.10 -0.71% )

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 15 กรกฏาคม 2562

BIG LOT “ SNC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SNC1900,00014,67016.3016 มีนาคม 2561
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3