SORKON 6 ( 0.15 2.80% )

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

BIG LOT “ SORKON “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
SORKON1305,09624,10379.0010 พฤศจิกายน 2560
SORKON1149,7629,88466.0014 กรกฏาคม 2560
SORKON178,6334,71860.0015 กุมภาพันธ์ 2560
SORKON164,1505,26082.009 พฤษภาคม 2559
SORKON1192,50015,59281.0014 สิงหาคม 2558
SORKON1100,0008,00080.0029 กรกฏาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3