TMT 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

BIG LOT “ TMT “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TMT510,000,000110,00011.008 มิถุนายน 2564
TMT12,000,0009,6004.8031 สิงหาคม 2563
TMT110,000,000150,00015.0018 มิถุนายน 2561
TMT110,000,000150,00015.005 มิถุนายน 2561
TMT120,000,000280,00014.0023 มิถุนายน 2560
TMT120,000,000280,00014.0019 มิถุนายน 2560
TMT-F18,80010912.4011 สิงหาคม 2559
TMT-F114,30016711.6621 กรกฏาคม 2559
TMT-F114,30016611.5920 กรกฏาคม 2559
TMT47,250,00050,8957.0215 กุมภาพันธ์ 2559
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3