TNR 11 ( 0.30 2.86% )

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

BIG LOT “ TNR “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TNR15,0009519.0015 พฤษภาคม 2560
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3