TU 21 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

BIG LOT “ TU “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TU1162,6002,95918.2027 เมษายน 2561
TU1159,2002,88218.1025 เมษายน 2561
TU2313,4005,67318.1024 เมษายน 2561
TU2205,3003,69518.0018 เมษายน 2561
TU-F123017.7017 เมษายน 2561
TU22,119,60037,90517.8811 เมษายน 2561
TU21,151,90020,53917.834 เมษายน 2561
TU21,151,90020,53917.834 เมษายน 2561
TU16,000,000112,80018.8029 มีนาคม 2561
TU1493,5009,77119.8019 มีนาคม 2561
TU120,000,000400,00020.0015 มีนาคม 2561
TU1166,6003,33220.008 มีนาคม 2561
TU1166,6003,41520.505 มีนาคม 2561
TU15,000,000102,00020.4028 กุมภาพันธ์ 2561
TU1162,4003,49621.5326 กุมภาพันธ์ 2561
TU12,000,00040,20020.1022 กุมภาพันธ์ 2561
TU12,000,00040,00020.0015 กุมภาพันธ์ 2561
TU14,000,00082,80020.7030 มกราคม 2561
TU118,60039121.0124 มกราคม 2561
TU114,00029721.2023 มกราคม 2561
TU-F11,000,00020,93620.9422 มกราคม 2561
TU3485,10010,49321.6315 มกราคม 2561
TU-F11,119,90023,18220.7012 มกราคม 2561
TU310,317,800214,56420.809 มกราคม 2561
TU310,333,200211,80120.503 มกราคม 2561
TU16,00011919.9029 ธันวาคม 2560
TU1239,0004,58919.2022 ธันวาคม 2560
TU1250,0004,80019.2020 ธันวาคม 2560
TU1156,1003,02519.387 ธันวาคม 2560
TU21,712,50032,44118.946 ธันวาคม 2560
TU1179,2003,42319.104 ธันวาคม 2560
TU-F118,10033318.4030 พฤศจิกายน 2560
TU17,70014218.4029 พฤศจิกายน 2560
TU16,50011718.0013 พฤศจิกายน 2560
TU42,470,40045,94918.607 พฤศจิกายน 2560
TU1156,1003,01419.306 พฤศจิกายน 2560
TU2311,4006,02719.353 พฤศจิกายน 2560
TU3742,00013,96418.822 พฤศจิกายน 2560
TU1153,9002,81518.2931 ตุลาคม 2560
TU21,354,00024,84618.3527 ตุลาคม 2560
TU25,182,70095,36218.4025 ตุลาคม 2560
TU1663,20012,03718.1524 ตุลาคม 2560
TU1153,5002,79418.2019 ตุลาคม 2560
TU2235,0004,34818.5018 ตุลาคม 2560
TU1526,0009,88918.8017 ตุลาคม 2560
TU1179,9003,34618.6016 ตุลาคม 2560
TU1201,6003,89119.306 ตุลาคม 2560
TU1397,5007,95020.0029 กันยายน 2560
TU1550,00010,78019.6028 กันยายน 2560
TU-F188219.6025 กันยายน 2560
TU1170,8003,39919.9022 กันยายน 2560
TU-F1255,9005,17220.2121 กันยายน 2560
TU1239,0004,99720.9121 กันยายน 2560
TU1645,30013,03520.2020 กันยายน 2560
TU2493,50010,46721.2119 กันยายน 2560
TU1169,4003,35419.8014 กันยายน 2560
TU1591,70011,65619.7012 กันยายน 2560
TU11,279,20025,20019.7011 กันยายน 2560
TU3504,00010,37920.598 กันยายน 2560
TU1170,8003,36519.707 กันยายน 2560
TU11,649,50032,49519.706 กันยายน 2560
TU11,204,00023,71919.705 กันยายน 2560
TU1657,80013,09019.904 กันยายน 2560
TU2338,1006,91120.441 กันยายน 2560
TU1169,4003,33719.7028 สิงหาคม 2560
TU12,000,00039,20019.6017 สิงหาคม 2560
TU1151,9002,96219.5011 สิงหาคม 2560
TU24,059,20085,93321.1720 กรกฏาคม 2560
TU24,001,60081,91320.4713 กรกฏาคม 2560
TU-F1981,00020,68521.0930 มิถุนายน 2560
TU146,80098721.1030 มิถุนายน 2560
TU-F156121.007 มิถุนายน 2560
TU1488,40010,97422.476 มิถุนายน 2560
TU17,20016322.608 พฤษภาคม 2560
TU13,0006622.005 พฤษภาคม 2560
TU2287,0006,11321.3028 เมษายน 2560
TU-F13,4007221.0517 เมษายน 2560
TU1248,6005,32021.4031 มีนาคม 2560
TU210,000,000197,75019.7817 กุมภาพันธ์ 2560
TU310,000,000199,75019.9816 กุมภาพันธ์ 2560
TU1467,9009,26419.8015 กุมภาพันธ์ 2560
TU1129,8002,63220.2813 กุมภาพันธ์ 2560
TU1129,8002,63220.2810 กุมภาพันธ์ 2560
TU1207,9004,26420.513 กุมภาพันธ์ 2560
TU127,00056220.8023 มกราคม 2560
TU1300,0006,33021.1020 มกราคม 2560
TU118,00038321.3017 มกราคม 2560
TU145,40094020.7012 มกราคม 2560
TU112,20025621.009 มกราคม 2560
TU1293,0006,15321.0030 ธันวาคม 2559
TU1145,4002,95220.3016 ธันวาคม 2559
TU1668,40013,58520.3214 ธันวาคม 2559
TU264,3001,31220.4013 ธันวาคม 2559
TU23,363,50068,95220.509 ธันวาคม 2559
TU1114,0002,36420.748 ธันวาคม 2559
TU163,8001,32120.706 ธันวาคม 2559
TU1139,0002,87720.7030 พฤศจิกายน 2559
TU126,00055521.3622 พฤศจิกายน 2559
TU183,6001,78121.3016 พฤศจิกายน 2559
TU-F189221.3016 พฤศจิกายน 2559
TU114,00030521.8011 พฤศจิกายน 2559
TU18,00017722.107 พฤศจิกายน 2559
TU16,00013222.004 พฤศจิกายน 2559
TU14,0008821.903 พฤศจิกายน 2559
TU183,6001,77221.201 พฤศจิกายน 2559
TU1175,2003,80221.7031 ตุลาคม 2559
TU11,332,60027,29720.4819 ตุลาคม 2559
TU-F12,032,30041,41420.3812 ตุลาคม 2559
TU-F1130,0002,68620.6611 ตุลาคม 2559
TU2105,7002,29621.725 ตุลาคม 2559
TU23,566,50076,88221.564 ตุลาคม 2559
TU-F5150,0003,21021.4030 กันยายน 2559
TU3448,0009,58021.3830 กันยายน 2559
TU130,00064821.6023 กันยายน 2559
TU13,0006421.2014 กันยายน 2559
TU-F2170,0003,60721.221 กันยายน 2559
TU152,0001,11821.5031 สิงหาคม 2559
TU125,20052921.0017 สิงหาคม 2559
TU-F1716,80015,37821.4515 สิงหาคม 2559
TU261,000,0001,378,60022.609 สิงหาคม 2559
TU-F1112,2002,45421.878 สิงหาคม 2559
TU11,000,00022,00022.005 สิงหาคม 2559
TU94,127,60090,53621.931 สิงหาคม 2559
TU-F19208,6004,55721.8526 กรกฏาคม 2559
TU-F1129,8002,92122.5021 กรกฏาคม 2559
TU3595,50013,30522.3419 กรกฏาคม 2559
TU3595,50013,30522.3418 กรกฏาคม 2559
TU3595,50013,30522.3415 กรกฏาคม 2559
TU121,60047522.001 กรกฏาคม 2559
TU121,60047522.0030 มิถุนายน 2559
TU14,677,60099,16521.2024 มิถุนายน 2559
TU2149,6003,34722.379 มิถุนายน 2559
TU21,330,00028,99421.808 มิถุนายน 2559
TU-F180,4001,76121.907 มิถุนายน 2559
TU1135,2002,98822.1031 พฤษภาคม 2559
TU124,00053322.2012 พฤษภาคม 2559
TU-F140,00086121.5210 พฤษภาคม 2559
TU123,00049121.359 พฤษภาคม 2559
TU-F11,940,00041,56321.4225 เมษายน 2559
TU-F11,000,00021,80021.8022 เมษายน 2559
TU22,857,50061,86521.6522 เมษายน 2559
TU1100222.5021 เมษายน 2559
TU2204,0004,51022.1118 เมษายน 2559
TU16,00013021.7012 เมษายน 2559
TU14,4009521.608 เมษายน 2559
TU-F1561,60011,66220.771 เมษายน 2559
TU117,60036820.9031 มีนาคม 2559
TU21,135,50023,84821.0024 มีนาคม 2559
TU13,864,10078,11420.2218 มีนาคม 2559
TU-F1241,0005,06121.0016 มีนาคม 2559
TU-F111020.0011 มีนาคม 2559
TU-F<XD>1149,0003,11420.908 มีนาคม 2559
TU17001420.293 มีนาคม 2559
TU2508,00010,10919.9029 กุมภาพันธ์ 2559
TU-F7657,20012,15818.5023 กุมภาพันธ์ 2559
TU-F7657,20012,15818.5023 กุมภาพันธ์ 2559
TU17,20014019.404 กุมภาพันธ์ 2559
TU1173,6003,50020.162 กุมภาพันธ์ 2559
TU2188,1003,46118.4029 มกราคม 2559
TU117,40032018.4027 มกราคม 2559
TU18,40015118.0012 มกราคม 2559
TU-F1883,60014,84416.8011 มกราคม 2559
TU1181,0003,11317.2030 ธันวาคม 2558
TU12,321,80039,47117.0029 ธันวาคม 2558
TU114,10023916.9628 ธันวาคม 2558
TU155,70094116.9025 ธันวาคม 2558
TU148,00079716.6023 ธันวาคม 2558
TU148,00079716.6023 ธันวาคม 2558
TU1147,5002,72918.502 ธันวาคม 2558
TU3347,3006,42518.5030 พฤศจิกายน 2558
TU-F1421,0007,84418.6324 พฤศจิกายน 2558
TU-F11,500,00026,99518.0019 พฤศจิกายน 2558
TU-F130,40054718.0018 พฤศจิกายน 2558
TU1758,20013,57517.9017 พฤศจิกายน 2558
TU-F1172,8003,08617.8617 พฤศจิกายน 2558
TU-F11,361,60024,08117.6916 พฤศจิกายน 2558
TU1100217.8513 พฤศจิกายน 2558
TU-F110,528,500185,57817.6311 พฤศจิกายน 2558
TU1400,0007,12017.806 พฤศจิกายน 2558
TU-F12,090,60037,63618.004 พฤศจิกายน 2558
TU-F23,489,00062,69117.973 พฤศจิกายน 2558
TU1108,8001,94817.903 พฤศจิกายน 2558
TU-F13,863,90069,26517.932 พฤศจิกายน 2558
TU-F13,000,00053,51917.8430 ตุลาคม 2558
TU2289,9005,13117.7030 ตุลาคม 2558
TU1245,0004,38817.9128 ตุลาคม 2558
TU1500,0009,20018.4026 ตุลาคม 2558
TU1237,0004,43218.7020 ตุลาคม 2558
TU11,3002418.208 ตุลาคม 2558
TU-F12,900,00052,88618.248 ตุลาคม 2558
TU-F53,200,00058,91618.417 ตุลาคม 2558
TU1320,0005,85618.307 ตุลาคม 2558
TU1152,6002,80818.4030 กันยายน 2558
TU136,00066818.5615 กันยายน 2558
TU18,40016019.1010 กันยายน 2558
TU2114,4001,93316.907 กันยายน 2558
TU2480,0008,14516.974 กันยายน 2558
TU2703,50012,03417.112 กันยายน 2558
TU1142,6002,55317.9024 สิงหาคม 2558
TU21,806,90032,15617.8020 สิงหาคม 2558
TU149,80091618.4017 สิงหาคม 2558
TU1489,5008,31116.9811 สิงหาคม 2558
TU3219,0004,13918.9031 กรกฏาคม 2558
TU23,252,60060,81618.7028 กรกฏาคม 2558
TU1300,0005,52018.4027 กรกฏาคม 2558
TU31,220,80023,87719.5621 กรกฏาคม 2558
TU32,999,20060,91920.3116 กรกฏาคม 2558
TU12,893,00059,16220.4510 กรกฏาคม 2558
TU1144,7002,93720.302 กรกฏาคม 2558
TU4229,6004,98821.7230 มิถุนายน 2558
TU2228,0004,93521.6524 มิถุนายน 2558
TU2763,00016,66121.8423 มิถุนายน 2558
TU11,406,50028,65620.373 มิถุนายน 2558
TU1260,1005,30620.4029 พฤษภาคม 2558
TU23,858,50077,45520.0726 พฤษภาคม 2558
TU1450,0009,11220.2525 พฤษภาคม 2558
TU31,347,30027,93520.738 พฤษภาคม 2558
TU3709,00014,49720.456 พฤษภาคม 2558
TU188,2001,79920.4030 เมษายน 2558
TU115,40032521.1022 เมษายน 2558
TU14,4009020.508 เมษายน 2558
TU181,5001,63220.021 เมษายน 2558
TU118,20036620.1031 มีนาคม 2558
TU1692,10013,85020.0125 มีนาคม 2558
TU178,6001,60320.3920 มีนาคม 2558
TU11,827,20036,04119.7219 มีนาคม 2558
TU243,000,000859,44719.9918 มีนาคม 2558
TU1100,0002,00020.0018 มีนาคม 2558
TU180,000,0001,600,00020.0013 มีนาคม 2558
TU1814,50016,54620.3112 มีนาคม 2558
TU22,329,80048,07420.6310 มีนาคม 2558
TU21,156,60023,12820.006 มีนาคม 2558
TU118,00035819.903 มีนาคม 2558
TU1100221.4027 กุมภาพันธ์ 2558
TU1818,70018,05822.0626 กุมภาพันธ์ 2558
TU24,200,00094,69122.5524 กุมภาพันธ์ 2558
TU12,216,50049,95722.5423 กุมภาพันธ์ 2558
TU13,2007322.9213 กุมภาพันธ์ 2558
TU1247,1005,48822.2111 กุมภาพันธ์ 2558
TU1403,7008,76021.7010 กุมภาพันธ์ 2558
TU23,401,40074,27021.843 กุมภาพันธ์ 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3