TWPC 4 ( -0.02 -0.50% )

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

BIG LOT “ TWPC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TWPC1463,2004,3319.353 มกราคม 2561
TWPC197,0009269.556 กรกฏาคม 2560
TWPC-F<XD>215,2001519.962 พฤษภาคม 2560
TWPC130,0002819.3530 ธันวาคม 2559
TWPC15,000367.1514 มีนาคม 2559
TWPC150,0003637.2518 ธันวาคม 2558
TWPC11,000,0006,1006.1016 พฤศจิกายน 2558
TWPC110016.3012 ตุลาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3