TWPC 5 ( 0.10 1.92% )

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

BIG LOT “ TWPC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
TWPC11,00044.1024 มิถุนายน 2563
TWPC1130,0009267.1220 พฤษภาคม 2562
TWPC1130,0009267.1217 พฤษภาคม 2562
TWPC11,200,00011,1609.308 มิถุนายน 2561
TWPC1966,8009,0819.396 มิถุนายน 2561
TWPC1344,9843,1059.004 พฤษภาคม 2561
TWPC1463,2004,3319.353 มกราคม 2561
TWPC197,0009269.556 กรกฏาคม 2560
TWPC-F<XD>215,2001519.962 พฤษภาคม 2560
TWPC130,0002819.3530 ธันวาคม 2559
TWPC15,000367.1514 มีนาคม 2559
TWPC150,0003637.2518 ธันวาคม 2558
TWPC11,000,0006,1006.1016 พฤศจิกายน 2558
TWPC110016.3012 ตุลาคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3