AP 7 ( 0.05 0.78% )

บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ AP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายชัชวาล พรรณลาภพรรณลาภประธานคณะกรรมการ
นายอนุพงษ์ อัศวโภคินอัศวโภคินประธานเจ้าหน้าที่บริหารAP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - AP - MANRIN -
นายอนุพงษ์ อัศวโภคินอัศวโภคินรองประธานกรรมการAP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - LHFG - AP - MANRIN - AP - MANRIN -
นายพิเชษฐ วิภวศุภกรวิภวศุภกรกรรมการAP - AP - AP - AP - AP - AP - AP -
นายชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรกรรมการAP - PREB - PREB - PREB - PREB - PREB -
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริสมบัติศิริกรรมการ
นายวสันต์ นฤนาทไพศาลนฤนาทไพศาลกรรมการ
น.ส.กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลพงศ์ปูชนีย์กุลกรรมการ
นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์สุชาติล้ำพงศ์กรรมการ
นายชอ สิงหเสนีสิงหเสนีกรรมการอิสระ
นายชัชวาล พรรณลาภพรรณลาภกรรมการอิสระ
นายพรวุฒิ สารสินสารสินกรรมการอิสระ
นายพันธ์พร ทัพพะรังสีทัพพะรังสีประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ตุลยานนท์กรรมการตรวจสอบ
นายโกศล สุริยาพรสุริยาพรกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3