CIMBT 1 ( 0.00 0.00% )

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

บอร์ดบริหาร “ CIMBT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุภัค ศิวะรักษ์ศิวะรักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็งแชบรองประธานกรรมการ
นายสุภัค ศิวะรักษ์ศิวะรักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเคนนี คิมคิมกรรมการ
น.ส.เซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็นตันกรรมการ
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจกาญจนหัตถกิจกรรมการอิสระJMART - JMART - JMART -
นายชารานิ บิน อิบราฮิมบินกรรมการอิสระ
นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิคพีเทอร์สิคกรรมการอิสระ
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์กว้างสุขสถิตย์กรรมการอิสระ
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยกรรมการอิสระ
นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจกาญจนหัตถกิจประธานกรรมการตรวจสอบJMART - JMART - JMART -
นายชารานิ บิน อิบราฮิมบินกรรมการตรวจสอบ
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3