INOX 1 ( -0.01 -0.88% )

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

บอร์ดบริหาร “ INOX “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายฮยอง ซู โอซูประธานกรรมการ
นายฮยอง ซู โอซูกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริมหากิจศิริกรรมการBROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - BROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - BROOK - GJS - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - PMTA - BROOK - GJS - GSTEL - SUC - SUSCO - TTA - NUSA - PMTA - BROOK - SUSCO - BROOK - GSTEL - INOX - SUC - SUSCO - TFI - TTA - NUSA - PMTA - GSTEL - SUC - TFI - TTA - PMTA - GSTEL - SUC - TFI - TTA - NUSA - PMTA -
นายยอง ฮวาน ฮานฮวานกรรมการ
นายซง ฮวัน จองฮวันกรรมการ
นายคิโยทาคะ มิชิมามิชิมากรรมการ
นายแจ ทัก แบทักกรรมการ
นายเจย์ ฮอง จุงฮองกรรมการอิสระ
นายจง คัก ฮานคักกรรมการอิสระ
นายเจย์ ฮอง จุงฮองประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจง คัก ฮานคักกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3