IRC 15 ( -0.20 -1.32% )

บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

บอร์ดบริหาร “ IRC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลประธานกรรมการCPR - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY -
นายคาซุโอะ ซาโตะซาโตะประธานบริหาร
นายโชอิชิ อีโนเวอีโนเวกรรมการ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลกรรมการIRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - MVP -
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูลลี้อิสสระนุกูลกรรมการIRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY -
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณเศรษฐีวรรณกรรมการIRC - IRC - IRC - IRC - IRC - IRC - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY - STANLY -
นายมาซายูกิ อีโนเวอีโนเวกรรมการ
นายคิโยฮารุ มิซูชิม่ามิซูชิม่ากรรมการ
นายคาซุโอะ ซาโตะซาโตะกรรมการ
นายเจษฎา โลหอุ่นจิตรโลหอุ่นจิตรกรรมการอิสระ
นายวิชิต วุฒิสมบัติวุฒิสมบัติกรรมการอิสระ
น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติวิวัฒน์พนชาติกรรมการอิสระ
นายคาซูโตะ เซอิดะเซอิดะกรรมการอิสระ
นายเจษฎา โลหอุ่นจิตรโลหอุ่นจิตรประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต วุฒิสมบัติวุฒิสมบัติกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ชวนา วิวัฒน์พนชาติวิวัฒน์พนชาติกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3