LRH 55 ( -0.25 -0.45% )

บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

บอร์ดบริหาร “ LRH “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายกวงปิง โฮโฮประธานกรรมการ
นายสุรพล สุปรัชญาสุปรัชญารองประธานกรรมการ
นายชานคราร์ ชานดรานชานดรานกรรมการผู้จัดการ
นายเอเรียล พี วีร่าพีกรรมการ
นายสจ๊วต เรดดิ้งเรดดิ้งกรรมการ
นายโฮ เรน ฮวาเรนกรรมการ
นายกวงจิง โฮโฮกรรมการ
นายเอ็ดดี้ ฮอก ไล ซีฮอกกรรมการ
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์กรรมการอิสระBR - BR - BR - BR - BR -
นายอุดม วิชยาภัยวิชยาภัยกรรมการอิสระSAFARI - SAFARI - SAFARI - SAFARI - SAFARI -
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์กรรมการอิสระAPCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO -
นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์สุริยาภิวัฒน์ประธานกรรมการตรวจสอบBR - BR - BR - BR - BR -
นายอุดม วิชยาภัยวิชยาภัยกรรมการตรวจสอบSAFARI - SAFARI - SAFARI - SAFARI - SAFARI -
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์หาญเจนลักษณ์กรรมการตรวจสอบAPCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO - APCO -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3