MJD 3 ( -0.08 -2.67% )

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 กุมภาพันธ์ 2563

บอร์ดบริหาร “ MJD “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายจำเริญ พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ประธานกรรมการMJD - MJD -
นายสุริยน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารMJD - MJD - MJD - MJD - MJD - MJD -
นางประทิน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์รองประธานกรรมการMJD - MJD - MJD - MJD - MJD - MJD -
นายสุริยา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการผู้จัดการMJD - MJD - MJD - MJD - MJD - MJD -
นายสุริยน พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการMJD - MJD - MJD - MJD - MJD - MJD -
น.ส.เพชรลดา พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการMJD - MJD - MJD - MJD - MJD - MJD -
นางจิตรดี พูลวรลักษณ์พูลวรลักษณ์กรรมการMJD - MJD - MJD - MJD -
นายชนินทร์ รุ่งแสงรุ่งแสงกรรมการอิสระ
นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ลิ่วมโนมนต์กรรมการอิสระ
นายสมิทธ์ พนมยงค์พนมยงค์กรรมการอิสระ
นายชนินทร์ รุ่งแสงรุ่งแสงประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสมิทธ์ พนมยงค์พนมยงค์กรรมการตรวจสอบ
นายสงวนเกียรติ์ ลิ่วมโนมนต์ลิ่วมโนมนต์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3