MOONG 4 ( -0.12 -3.26% )

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

บอร์ดบริหาร “ MOONG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลประธานกรรมการMOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG -
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารMOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG -
นางสุรีย์พร อนุวัตรอุดมอนุวัตรอุดมกรรมการMOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG -
น.ส.สุวรรณา โชคดีอนันต์โชคดีอนันต์กรรมการMOONG - MOONG -
นายเมธิน เลอสุมิตรกุลเลอสุมิตรกุลกรรมการMOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG - MOONG -
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพว่องวงศ์ภพกรรมการอิสระ
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์อุทัยวัฒน์กรรมการอิสระ
นายมานิต เจียรดิฐเจียรดิฐกรรมการอิสระ
นางละเอียด ว่องวงศ์ภพว่องวงศ์ภพประธานกรรมการตรวจสอบ
นายเทวัญ อุทัยวัฒน์อุทัยวัฒน์กรรมการตรวจสอบ
นายมานิต เจียรดิฐเจียรดิฐกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3