NUSA 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

บอร์ดบริหาร “ NUSA “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายปรีชา ภูขำภูขำประธานกรรมการ
นายปรีชา ภูขำภูขำประธานกรรมการบริหาร
นายวิษณุ เทพเจริญเทพเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารNUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA -
นายวิษณุ เทพเจริญเทพเจริญรองประธานกรรมการNUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA -
นายสมจิตร ชัยชนะชัยชนะกรรมการ
นางศิริญา เทพเจริญเทพเจริญกรรมการNUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA - NUSA -
นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์สถานุพงษ์กรรมการอิสระ
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์นาคสวัสดิ์กรรมการอิสระ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ปรีมนวงศ์กรรมการอิสระ
นายณรงค์ชัย สถานุพงษ์สถานุพงษ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์นาคสวัสดิ์กรรมการตรวจสอบ
นายอำนวย ปรีมนวงศ์ปรีมนวงศ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3