PPS 0 ( 0.02 4.44% )

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ PPS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประสงค์ ธาราไชยธาราไชยประธานกรรมการPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
นายสัมพันธ์ หงษ์จินตกุลหงษ์จินตกุลรองประธานกรรมการPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
นายธัช ธงภักดิ์ธงภักดิ์กรรมการผู้จัดการPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
นายพงศ์ธร ธาราไชยธาราไชยกรรมการPPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS - PPS -
พล.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจเจียมอนุกูลกิจกรรมการอิสระ
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์บุณยประสิทธิ์กรรมการอิสระ
นายคเชนทร์ เบญจกุลเบญจกุลกรรมการอิสระBWG - BWG - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - RCL - TOG - WAVE - VIH - VIH - VIH - VIH - BEAUTY - UREKA - CHG - PPP - PPP - PPP - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - RJH - COMAN - COMAN - AU - D - D - D -
พล.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจเจียมอนุกูลกิจประธานกรรมการตรวจสอบ
นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์บุณยประสิทธิ์กรรมการตรวจสอบ
นายคเชนทร์ เบญจกุลเบญจกุลกรรมการตรวจสอบBWG - BWG - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - JUBILE - RCL - TOG - WAVE - VIH - VIH - VIH - VIH - BEAUTY - UREKA - CHG - PPP - PPP - PPP - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - SPA - RJH - COMAN - COMAN - AU - D - D - D -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3