PSL 6 ( -0.05 -0.88% )

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ PSL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินประธานคณะกรรมการบริษัท
นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินกรรมการผู้จัดการ
นายมูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมมอยนูดดินกรรมการ
นายไจปาล มันสุขานีมันสุขานีกรรมการ
นายคูชรู คาลี วาเดียคาลีกรรมการ
น.ส.นิชิต้า ชาห์ชาห์กรรมการMEGA - MEGA -
นายกิริต ชาห์ชาห์กรรมการ
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ชาห์กรรมการMEGA - MEGA - MEGA - MEGA -
นายธีระ วิภูชนินวิภูชนินกรรมการอิสระ
นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพกรรมการอิสระ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจาศรีวิสารวาจากรรมการอิสระZMICO - ZMICO -
น.ส.ภวิดา ปานะนนท์ปานะนนท์กรรมการอิสระ
นายกำธร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนกรรมการอิสระ
นายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพศิวะศรีอำไพประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
น.ส.ภวิดา ปานะนนท์ปานะนนท์กรรมการตรวจสอบ
นายกำธร ศิลาอ่อนศิลาอ่อนกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3