SEAOIL 2 ( -0.04 -1.61% )

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

บอร์ดบริหาร “ SEAOIL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรรุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - ABM -
นายทวีป สุนทรสิงห์สุนทรสิงห์รองประธานกรรมการ
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อมปานบุญห้อมกรรมการผู้จัดการ
นายสุรพล มีเสถียรมีเสถียรกรรมการSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL -
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุขชัยศรีสวัสดิ์สุขกรรมการSEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL - SEAOIL -
นายทวีป สุนทรสิงห์สุนทรสิงห์กรรมการอิสระ
นายรุธิร์ พนมยงค์พนมยงค์กรรมการอิสระ
ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูลฉิมตระกูลกรรมการอิสระ
นายรุธิร์ พนมยงค์พนมยงค์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีป สุนทรสิงห์สุนทรสิงห์กรรมการตรวจสอบ
ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูลฉิมตระกูลกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3