TASCO 18 ( 0.10 0.56% )

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TASCO “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครประธานกรรมการบริษัทTASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TIPCO - TASCO - TIPCO -
นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์มาร์เซลรองประธานคณะกรรมการบริษัท
นายสมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินกรรมการผู้จัดการใหญ่TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO -
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ศรีวรรณวัฒน์กรรมการผู้จัดการ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครกรรมการTASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - UTP - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO - TASCO - TIPCO -
นายแอร์ฟเว่ เลอบุคเลอบุคกรรมการ
นายจ๊าคส์ ลีออสท์ลีออสท์กรรมการ
นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์เอ็มมานูเอลกรรมการ
นายจ๊าคส์ มาร์แชลมาร์แชลกรรมการ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริศุภผลศิริกรรมการอิสระ
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์แมรีกรรมการอิสระ
นายปานเฉลิม สุธาธรรมสุธาธรรมกรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิมัยสุทธิมัยกรรมการอิสระ
นายโก บัน เฮ็งบันกรรมการอิสระ
นายนพพร เทพสิทธาเทพสิทธากรรมการอิสระ
นายนิพนธ์ สุทธิมัยสุทธิมัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายปานเฉลิม สุธาธรรมสุธาธรรมกรรมการตรวจสอบ
นายนพพร เทพสิทธาเทพสิทธากรรมการตรวจสอบ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริศุภผลศิริกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3