TMI 1 ( -0.03 -2.42% )

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TMI “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายประวิทย์ ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรประธานกรรมการบริษัทTMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI -
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรกรรมการผู้จัดการTMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI -
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรกรรมการTMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI -
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรกรรมการTMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI -
นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพรประสิทธิ์รัตนพรกรรมการTMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI - TMI -
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุลเนียมสกุลกรรมการอิสระ
นายทรงพล จันทร์ผ่องแสงจันทร์ผ่องแสงกรรมการอิสระ
นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐมีเดชประเสริฐกรรมการอิสระ
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุลเนียมสกุลประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทรงพล จันทร์ผ่องแสงจันทร์ผ่องแสงกรรมการตรวจสอบ
นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐมีเดชประเสริฐกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3