TOG 4 ( 0.04 0.93% )

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

บอร์ดบริหาร “ TOG “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสว่าง ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมประธานกรรมการTOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG -
นายวิรัช ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมกรรมการผู้จัดการTOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG -
นายสาโรจน์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมกรรมการTOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG -
นางพรพรรณ โต๊ะตระกูลโต๊ะตระกูลกรรมการTOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG -
น.ส.วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติทวีปรีชาชาติกรรมการ
นายเทรเวอร์ พอล แบลดฟอร์ดพอลกรรมการ
นายเดวิด แอนดรูว์ ครอสแอนดรูว์กรรมการ
นายธรณ์ ประจักษ์ธรรมประจักษ์ธรรมกรรมการTOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG - TOG -
นายบรรจง จิตต์แจ้งจิตต์แจ้งกรรมการอิสระ
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์กรรมการอิสระPRAKIT - PRAKIT - PRAKIT -
นายวิชา จิวาลัยจิวาลัยกรรมการอิสระ
พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจสรรพกิจกรรมการอิสระ
นายไพรัช เมฆอาภรณ์เมฆอาภรณ์กรรมการอิสระ
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ตังทัตสวัสดิ์ประธานกรรมการตรวจสอบPRAKIT - PRAKIT - PRAKIT -
นายวิชา จิวาลัยจิวาลัยกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.อ.ปกรณ์ สรรพกิจสรรพกิจกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3