TTCL 3 ( 0.02 0.63% )

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ TTCL “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายฮิโรโนบุ อิริยาอิริยาประธานกรรมการ
นายฮิโรโนบุ อิริยาอิริยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพิริยะ ว่องพยาบาลว่องพยาบาลรองประธานกรรมการTTCL - TTCL - TTCL - TTCL - TTCL - TTCL - TTCL -
นายฮิโรโนบุ อิริยาอิริยากรรมการผู้จัดการใหญ่
นายมาโกโตะ ฟูซายามาฟูซายามากรรมการ
นางนิจพร จรณะจิตต์จรณะจิตต์กรรมการITD - OHTL - POST - TTCL - ITD - OHTL - POST - TTCL - ITD - OHTL - POST - TTCL - ITD - OHTL - TTCL - OHTL - TTCL - ITD - OHTL - POST - TTCL - ITD - OHTL - POST - TTCL - OHTL - ITD - OHTL - POST - TTCL - TTCL -
นายโนริมาซา มัตสึโอกะมัตสึโอกะกรรมการ
นายทิวา จารึกจารึกกรรมการ
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์พินิจารมณ์กรรมการอิสระ
นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์อุทารวุฒิพงศ์กรรมการอิสระ
นายริวโซ นางาโอคะนางาโอคะกรรมการอิสระ
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์พินิจารมณ์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกำธร อุทารวุฒิพงศ์อุทารวุฒิพงศ์กรรมการตรวจสอบ
นายริวโซ นางาโอคะนางาโอคะกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3