TU 20 ( -0.60 -2.96% )

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ TU “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไกรสร จันศิริจันศิริประธานกรรมการ
นายธีรพงศ์ จันศิริจันศิริประธานกรรมการบริหารTU - GFPT - TU - GFPT - TU - SAMART - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายธีรพงศ์ จันศิริจันศิริกรรมการTU - GFPT - TU - GFPT - TU - SAMART - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายเชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์กรรมการTU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริกรรมการCEN - TU - CEN - TU - CEN - TU - CEN - TU - CEN - TU - CEN - TU - TU - CEN - TU - TU -
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติบุญมีโชติกรรมการCI - TU - CI - TU - CI - TU - CI - TU - CI - TU - AU - CI - TU - TU - TU - TU -
นายชู ชง ชานชงกรรมการ
นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอสสิงห์กรรมการ
นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิคาคิอูชิกรรมการ
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้าเกี่ยวการค้ากรรมการอิสระ
นายกิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลกอนุเคราะห์ดิลกกรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการอิสระ
นายกีรติ อัสสกุลอัสสกุลกรรมการอิสระOGC - OGC - OGC - OGC - OGC - OGC -
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้าเกี่ยวการค้าประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลกอนุเคราะห์ดิลกกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3