TU 13 ( 0.20 1.59% )

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

บอร์ดบริหาร “ TU “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไกรสร จันศิริจันศิริประธานกรรมการ
นายธีรพงศ์ จันศิริจันศิริประธานกรรมการบริหารGFPT - GFPT - SAMART - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายธีรพงศ์ จันศิริจันศิริกรรมการGFPT - GFPT - SAMART - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายเชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์กรรมการTU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริกรรมการCEN - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU -
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติบุญมีโชติกรรมการCI - CI - CI - CI - CI - CI - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - TU - AU -
นายชู ชง ชานชงกรรมการ
นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอสสิงห์กรรมการ
นายทาเคฮิโกะ คาคิอูชิคาคิอูชิกรรมการ
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้าเกี่ยวการค้ากรรมการอิสระ
นายกิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกกรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลกอนุเคราะห์ดิลกกรรมการอิสระ
นายธรรมนูญ อานันโทไทยอานันโทไทยกรรมการอิสระ
นายกีรติ อัสสกุลอัสสกุลกรรมการอิสระOGC - OGC - OGC - OGC - OGC - OGC -
นายศักดิ์ เกี่ยวการค้าเกี่ยวการค้าประธานกรรมการตรวจสอบ
นายกิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกกรรมการตรวจสอบ
พล.ต.ต.ประชา อนุเคราะห์ดิลกอนุเคราะห์ดิลกกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3