TWP 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ TWP “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสุริย์ บัวคอมบัวคอมประธานกรรมการ
นายสุกิจ งานทวีงานทวีกรรมการผู้จัดการTWP - TWP - TWP - TWP - TWP - TWP -
นางวจนา ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์กรรมการ
นายสุวัฒน์ จิตตมัยจิตตมัยกรรมการ
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนาศิริวัฒนากรรมการTWP -
นายเอกมินทร์ งานทวีงานทวีกรรมการ
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์กรรมการSMT - SMT - SMT -
นายพันธุม พันธุมจินดาพันธุมจินดากรรมการ
นายสรกฤช อุรเคนทร์อุรเคนทร์กรรมการ
นายสรรัฐ งานทวีงานทวีกรรมการSCP - SCP - SCP - SCP - SCP -
นายสุริย์ บัวคอมบัวคอมกรรมการอิสระ
นายสุริย์ บัวคอมบัวคอมประธานกรรมการตรวจสอบ
นางกิ่งเทียน บางอ้อบางอ้อกรรมการตรวจสอบ
นายนรเศรษฐ ไม้เกตุไม้เกตุกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3