UBIS 6 ( 0.05 0.90% )

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ UBIS “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายสวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยประธานกรรมการUBIS - UBIS - UBIS - UBIS -
นายสวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารUBIS - UBIS - UBIS - UBIS -
นายสมชัย เหลืองนทีเทพเหลืองนทีเทพรองประธานกรรมการUBIS -
นายธเนศร์ ธำรงลักษณ์ธำรงลักษณ์รองประธานกรรมการUBIS -
นายณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์พงษ์ภัทรินทร์กรรมการUBIS -
นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยกรรมการUBIS - UBIS - UBIS - UBIS - UBIS - UBIS - UBIS -
นายพงศธร ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยกรรมการUBIS - UBIS -
นายภักดี กาญจนาวลัยกาญจนาวลัยกรรมการอิสระ
นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริเลี้ยงศิริกรรมการอิสระ
นายภักดี กาญจนาวลัยกาญจนาวลัยประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ศักดิ์ เลี้ยงศิริเลี้ยงศิริกรรมการตรวจสอบ
นายวิสุทธิ์ จิราธิยุตจิราธิยุตกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3