VNT 38 ( -0.25 -0.66% )

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

บอร์ดบริหาร “ VNT “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายวินเซนต์ เดอ คิวแปร์เดอประธานคณะกรรมการ
นายบรูโน ฟาน เดอร์ วีเลนฟานกรรมการผู้จัดการ
นายวินเซ็นโซ่ โมรีซีโมรีซีกรรมการ
นางพันธ์ทิพ อึ๊งผาสุขอึ๊งผาสุขกรรมการ
นายบวร วงศ์สินอุดมวงศ์สินอุดมกรรมการ
นายมาร์ติน โลเดนบาคโลเดนบาคกรรมการ
นายริชาร์ด มาคเซล โอกูส แว็กลาคมาคเซลกรรมการ
นายพจน์ วิเทตยนตรกิจวิเทตยนตรกิจกรรมการอิสระ
นายพิภพ พฤกษมาศน์พฤกษมาศน์กรรมการอิสระ
นายอังเดร์ วัน แดร์ เอเดนวันกรรมการอิสระ
นางดนุชา คุณพนิชกิจคุณพนิชกิจกรรมการอิสระ
นางวัลลภา อัสสกุลอัสสกุลกรรมการอิสระOGC - OGC - OGC - OGC -
นายพิภพ พฤกษมาศน์พฤกษมาศน์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพจน์ วิเทตยนตรกิจวิเทตยนตรกิจกรรมการตรวจสอบ
นางดนุชา คุณพนิชกิจคุณพนิชกิจกรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3