AMATAR 9 ( 0.05 0.56% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ AMATAR “ ปันผล 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202125-08-202114-09-2021เงินปันผล0.1601/Apr/2021-30/Jun/2021
13-05-202127-05-2021เงินปันผล0.1601/Jan/2021-31/Mar/2021
15-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
15-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
11-11-202025-11-202018-12-2020เงินปันผล0.1701/Jul/2020-30/Sep/2020
13-08-202028-08-202011-09-2020เงินปันผล0.17001/Apr/2020-30/Jun/2020
08-05-202026-05-2020เงินปันผล0.17501/Jan/2020-31/Mar/2020
13-02-202002-03-202020-03-2020เงินปันผล0.1701/Oct/2019-31/Dec/2019
12-11-201927-11-201913-12-2019เงินปันผล0.18501/Jul/2019-30/Sep/2019
08-08-201923-08-201909-09-2019เงินปันผล0.1901/Apr/2019-30/Jun/2019
10-05-201924-05-2019เงินปันผล0.2001/Jan/2019-31/Mar/2019
14-02-201904-03-201928-03-2019เงินปันผล0.07501/Oct/2018-31/Dec/2018
12-11-201826-11-201811-12-2018เงินปันผล0.1901/Jul/2018-30/Sep/2018
09-08-201824-08-201807-09-2018เงินปันผล0.1901/Apr/2018-30/Jun/2018
10-05-201824-05-2018เงินปันผล0.1901/Jan/2018-31/Mar/2018
16-02-201805-03-201823-03-2018เงินปันผล0.1601/Oct/2017-31/Dec/2017
22-10-201722-11-201708-12-2017เงินปันผล0.195001/07/17-30/09/17
09-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.1901/04/17-30/06/17
11-05-201724-05-201709-06-2017เงินปันผล0.2001/01/17-31/03/17
17-02-201707-03-201728-03-2017เงินปันผล0.0501/10/16-31/12/16
10-11-201625-11-201609-12-2016เงินปันผล0.2001/07/16-30/09/16
05-08-201623-08-201609-09-2016เงินปันผล0.2101/04/16-30/06/16
11-05-201624-05-201610-06-2016เงินปันผล0.205001/01/16-31/03/16
16-02-201603-03-201621-03-2016เงินปันผล0.2001/10/15-31/12/15
09-11-201523-11-201508-12-2015เงินปันผล0.2216/06/15-30/09/15
11-08-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-16/06/15-30/06/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3