DREIT 7 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
Status : อัพเดท 28 พฤศจิกายน 2562

“ DREIT “ ปันผล 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
06-02-201915-02-201912-03-2019เงินปันผล0.171401/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
02-08-201814-08-201831-08-2018เงินปันผล0.304301/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3