GYT 230 ( -4.00 -1.71% )

บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ GYT “ ปันผล 2564

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและความต้องการใช้เงินลงทุนในอนาคต (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201908-05-201930-05-2019เงินปันผล5.0001/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
27-02-201802-05-201824-05-2018เงินปันผล20.00
25-02-201727-04-201724-05-2017เงินปันผล20.0001/01/16-31/12/16
25-02-201603-05-201625-05-2016เงินปันผล20.0001/01/15-31/12/15
27-02-201506-05-201527-05-2015เงินปันผล20.0001/01/14-31/12/14
24-02-201406-05-2014เงินปันผล20.00 
21-02-201306-03-2013เงินปันผล20.0001/10/12-31/12/12
12-11-201223-11-201207-12-2012เงินปันผล43.0001/01/12-30/09/12
20-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
18-03-201131-03-2011เงินปันผล20.0001/01/2010-31/12/2010
08-11-201019-11-201003-12-2010เงินปันผล5.00
22-03-201002-04-2010เงินปันผล10.0001/01/2009-31/12/2009
09-11-200920-11-200904-12-2009เงินปันผล20.00
27-03-200909-04-2009เงินปันผล5.0001/01/2008-31/12/2008
07-11-200820-11-200804-12-2008เงินปันผล5.00
28-03-200809-04-200828-05-2008เงินปันผล5.0001/01/2007-31/12/2007
26-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2006-31/12/2006
25-10-200602-11-200622-11-2006เงินปันผล6.0000
21-03-200629-03-200619-05-2006เงินปันผล20.0000
23-03-200531-03-200525-05-2005เงินปันผล15.0000
24-02-200507-03-200517-03-2005เงินปันผล5.0000
22-03-200431-03-200421-05-2004เงินปันผล15.0000
24-03-200301-04-200323-05-2003เงินปันผล10.0000
12-02-200320-02-200306-03-2003เงินปันผล30.0000
22-03-200202-04-200224-05-2002เงินปันผล3.0000
23-03-200103-04-200125-05-2001เงินปันผล2.0000
22-11-200030-11-200018-12-2000เงินปันผล20.0000
24-03-200004-04-200026-05-2000เงินปันผล2.0000
16-03-199930-03-199921-05-1999เงินปันผล2.0000
23-03-199802-04-199828-05-1998เงินปันผล4.0000
19-03-199701-04-199723-05-1997เงินปันผล7.0000
19-03-199601-04-199624-05-1996เงินปันผล7.0000
23-03-199503-04-199526-05-1995เงินปันผล5.0000
28-04-199410-05-199406-06-1994เงินปันผล5.0000
29-04-199329-04-199331-05-1993เงินปันผล5.0000
27-04-199227-04-199228-05-1992เงินปันผล5.0000
29-03-199105-04-199130-05-1991เงินปันผล5.0000
02-04-199010-04-199024-05-1990เงินปันผล5.0000
28-02-198931-03-198918-05-1989เงินปันผล2.5000
17-03-198829-03-198809-05-1988เงินปันผล2.5000
28-10-198709-11-198723-11-1987เงินปันผล2.5000
30-03-198707-04-1987เงินปันผล2.5000
28-03-198602-05-198623-05-1986เงินปันผล2.5000
01-03-198529-03-198502-05-1985เงินปันผล2.5000
26-10-198405-11-198426-11-1984เงินปันผล2.5000
27-02-198404-04-198430-04-1984เงินปันผล2.5000
25-10-198302-11-198328-11-1983เงินปันผล2.5000
01-04-198307-04-198306-05-1983เงินปันผล25.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3