LHHOTEL 9 ( -0.05 -0.55% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ LHHOTEL “ ปันผล 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2020-31/Dec/2020
19-05-202029-05-2020เงินปันผล0.100001/Jan/2020-31/Mar/2020
13-02-202025-02-202012-03-2020เงินปันผล0.290001/Oct/2019-31/Dec/2019
30-10-201911-11-201927-11-2019เงินปันผล0.3001/Jul/2019-30/Sep/2019
22-07-201901-08-201919-08-2019เงินปันผล0.2801/Apr/2019-30/Jun/2019
21-05-201931-05-2019เงินปันผล0.2401/Jan/2019-31/Mar/2019
12-02-201925-02-201914-03-2019เงินปันผล0.2801/Oct/2018-31/Dec/2018
30-10-201812-11-201828-11-2018เงินปันผล0.3001/Jul/2018-30/Sep/2018
03-08-201815-08-201831-08-2018เงินปันผล0.2801/Apr/2018-30/Jun/2018
14-02-201826-02-201813-03-2018เงินปันผล0.25301/Oct/2017-31/Dec/2017
10-10-201710-11-201729-11-2017เงินปันผล0.285001/07/17-30/09/17
01-08-201710-08-201730-08-2017เงินปันผล0.2001/04/17-30/06/17
03-04-201711-04-201728-04-2017เงินปันผล0.2301/01/17-31/03/17
24-02-201708-03-201723-03-2017เงินปันผล0.2301/10/16-31/12/16
04-11-201616-11-201630-11-2016เงินปันผล0.237501/07/16-30/09/16
02-08-201611-08-201631-08-2016เงินปันผล0.265001/04/16-30/06/16
28-04-201610-05-201627-05-2016เงินปันผล0.2001/01/16-31/03/16
28-04-201610-05-201627-05-2016เงินปันผล0.053011/12/15-31/12/15
16-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-11/12/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3