POST 1 ( -0.05 -3.62% )

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

“ POST “ ปันผล 2563

ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่าย เงินดังกล่าวนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุน และสภาพคล่องของกิจการ

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/10/14-31/12/14
10-11-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-30/09/14
21-02-201406-05-201423-05-2014เงินปันผล0.140001/10/13-31/12/13
08-11-201321-11-201306-12-2013เงินปันผล0.1001/01/13-30/09/13
19-02-201303-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1001/10/12-31/12/12
09-11-201222-11-201207-12-2012เงินปันผล0.0601/01/12-30/09/12
24-02-201202-05-201223-05-2012เงินปันผล0.1001/01/2011-31/12/2011
11-11-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-30/09/2011
22-02-201128-04-201120-05-2011เงินปันผล0.0901/10/2010-31/12/2010
12-11-201024-11-201009-12-2010เงินปันผล0.0501/01/2010-30/09/2010
26-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
13-11-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-30/09/2009
27-02-200920-04-200907-05-2009เงินปันผล0.0601/01/2008-31/12/2008
14-11-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-30/09/2008
29-02-200822-04-200809-05-2008เงินปันผล0.0601/01/2007-31/12/2007
09-11-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-30/09/2007
10-11-200621-11-200608-12-2006เงินปันผล0.0600
17-02-200628-04-200618-05-2006เงินปันผล0.1600
11-11-200522-11-200508-12-2005เงินปันผล0.0800
21-02-200529-04-200519-05-2005เงินปันผล0.2000
12-11-200423-11-200409-12-2004เงินปันผล0.1000
20-02-200429-04-200420-05-2004เงินปันผล1.4000
14-11-200324-11-200309-12-2003เงินปันผล0.6000
24-02-200306-05-200323-05-2003เงินปันผล0.6000
13-11-200221-11-200209-12-2002เงินปันผล1.4000
18-02-200207-05-200224-05-2002เงินปันผล1.5000
13-11-200123-11-200111-12-2001เงินปันผล1.4000
26-02-200103-05-200125-05-2001เงินปันผล2.1000
27-10-200008-11-200024-11-2000เงินปันผล1.5000
28-02-200004-05-200025-05-2000เงินปันผล1.5000
17-12-199928-12-199914-01-2000เงินปันผล1.5000
26-02-199905-04-199914-05-1999เงินปันผล1.5000
28-02-199702-04-199721-05-1997เงินปันผล1.5000
18-11-199627-11-199617-12-1996เงินปันผล0.9000
22-04-199606-06-199628-06-1996เงินปันผล44.4500
07-03-199628-03-199616-05-1996เงินปันผล3.0000
16-10-199525-10-199513-11-1995เงินปันผล2.2500
13-02-199523-03-199511-05-1995เงินปันผล2.5000
22-12-199403-01-199517-01-1995เงินปันผล2.0000
17-03-199428-03-199409-05-1994เงินปันผล2.5000
16-11-199325-11-199322-12-1993เงินปันผล1.5000
13-04-199307-04-199314-05-1993เงินปันผล2.5000
07-11-199216-11-199208-12-1992เงินปันผล2.0000
12-04-199209-04-199213-05-1992เงินปันผล2.5000
28-11-199128-11-1991เงินปันผล1.8000
27-03-199103-04-199129-04-1991เงินปันผล2.5000
31-08-199025-10-199029-11-1990เงินปันผล1.7500
20-03-199002-04-199027-04-1990เงินปันผล3.0000
29-08-198924-10-198924-11-1989เงินปันผล12.0000
10-03-198921-03-198928-04-1989เงินปันผล12.0000
30-08-198826-10-198828-11-1988เงินปันผล9.0000
22-03-198805-04-198803-05-1988เงินปันผล9.0000
26-11-198708-12-198728-12-1987เงินปันผล7.0000
16-03-198701-04-198727-04-1987เงินปันผล9.0000
31-10-198613-11-1986เงินปันผล5.0000
14-03-198602-04-198628-04-1986เงินปันผล3.0000
27-09-198521-10-198508-11-1985เงินปันผล6.0000
28-03-198504-04-1985เงินปันผล6.0000
28-03-198504-04-1985เงินปันผล9.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3