ROJNA 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ ROJNA “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-04-202107-05-202124-05-2021เงินปันผล0.2001/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-202130-04-202125-05-2021เงินปันผล0.2001/Jan/2020-31/Dec/2020
14-05-202027-05-2020เงินปันผล0.2001/Oct/2019-31/Dec/2019
27-02-202005-05-202022-05-2020เงินปันผล0.3001/Jan/2019-31/Dec/2019
14-11-201926-11-201909-12-2019เงินปันผล0.2001/Jan/2019-30/Sep/2019
27-02-201903-05-201923-05-2019เงินปันผล0.2001/Jul/2018-31/Dec/2018
14-08-201829-08-201814-09-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
28-02-201803-05-201825-05-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2017-31/Dec/2017
15-08-201729-08-201715-09-2017เงินปันผล0.10 
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
29-02-201629-04-201626-05-2016เงินปันผล0.2501/07/15-31/12/15
14-08-201527-08-201514-09-2015เงินปันผล0.2001/01/15-30/06/15
26-02-201527-04-201522-05-2015เงินปันผล0.0201/01/14-31/12/14
26-02-201527-04-201522-05-2015หุ้นปันผล50 : 101/01/14-31/12/14
28-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
14-08-201327-08-201313-09-2013เงินปันผล0.30 
01-03-201304-04-201323-05-2013เงินปันผล0.3001/01/12-31/12/12
29-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2011-31/12/2011
15-08-201126-08-201115-09-2011เงินปันผล0.2001/01/2011-30/06/2011
24-02-201124-03-201125-05-2011เงินปันผล0.4001/07/2010-31/12/2010
10-08-201020-08-201010-09-2010เงินปันผล0.3001/01/2010-30/06/2010
26-02-201029-03-201027-05-2010เงินปันผล0.3001/07/2009-31/12/2009
08-09-200918-09-200908-10-2009เงินปันผล0.2501/01/2009-30/06/2009
27-02-200927-03-200922-05-2009เงินปันผล0.2501/01/2008-31/12/2008
28-02-200801-04-200823-05-2008เงินปันผล0.6001/07/2007-31/12/2007
14-08-200724-08-200714-09-2007เงินปันผล0.4001/01/2007-30/06/2007
15-08-200625-08-200615-09-2006เงินปันผล0.4000
16-03-200628-03-200619-05-2006เงินปันผล0.5000
15-08-200525-08-200514-09-2005เงินปันผล0.3000
16-03-200531-03-200525-05-2005เงินปันผล0.5000
17-03-200431-03-200426-05-2004เงินปันผล0.3000
14-03-200328-04-200323-05-2003เงินปันผล2.0000
22-03-200202-04-200226-05-2002เงินปันผล1.0000
06-03-200115-03-200126-04-2001เงินปันผล1.0000
25-03-199703-04-199729-05-1997เงินปันผล13.0000
14-03-199626-03-199618-05-1996เงินปันผล13.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3