SHANG 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SHANG “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-04-202014-04-202029-04-2020เงินปันผล2.2501/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-202005-05-202022-05-2020เงินปันผล2.2501/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-201902-05-201922-05-2019เงินปันผล2.2501/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201807-05-201824-05-2018เงินปันผล2.2501/Jan/2017-31/Dec/2017
20-02-201705-05-201725-05-2017เงินปันผล2.0001/01/16-31/12/16
23-02-201609-05-201626-05-2016เงินปันผล2.0001/01/15-31/12/15
16-02-201529-04-201521-05-2015เงินปันผล0.7501/01/14-31/12/14
24-02-201430-04-201421-05-2014เงินปันผล1.5001/01/13-31/12/13
06-08-201316-08-201305-09-2013เงินปันผล1.50 
18-02-201302-05-201322-05-2013เงินปันผล0.7501/01/12-31/12/12
20-02-201208-05-201223-05-2012เงินปันผล0.7501/01/2011-31/12/2011
14-02-201106-05-201125-05-2011เงินปันผล0.7501/01/2010-31/12/2010
22-02-201006-05-201025-05-2010เงินปันผล0.7501/01/2009-31/12/2009
13-02-200907-05-200927-05-2009เงินปันผล1.0001/01/2008-31/12/2008
25-02-200802-04-200826-05-2008เงินปันผล2.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200603-04-200625-05-2006เงินปันผล2.5000
28-02-200501-04-200518-05-2005เงินปันผล1.5000
24-02-200429-03-200418-05-2004เงินปันผล1.0000
26-02-200327-03-200313-05-2003เงินปันผล1.0000
28-02-200202-04-200223-05-2002เงินปันผล1.0000
19-02-200112-03-200126-04-2001เงินปันผล5.0000
28-02-200013-03-200027-04-2000เงินปันผล2.0000
23-02-199908-03-199928-04-1999เงินปันผล1.0000
22-02-199908-03-199928-04-1999เงินปันผล1.0000
23-03-199802-04-199818-05-1998เงินปันผล0.7500
26-03-199708-04-199716-05-1997เงินปันผล1.0000
27-03-199605-04-199617-05-1996เงินปันผล1.0000
28-03-199505-04-199512-05-1995เงินปันผล0.5000
22-02-199422-03-199406-05-1994เงินปันผล0.6000
06-03-199331-03-199306-05-1993เงินปันผล0.6000
30-03-199210-04-199230-05-1992เงินปันผล0.7000
01-03-199126-04-199116-06-1991เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3