SRIPANWA 8 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2563

“ SRIPANWA “ ปันผล 2563

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202009-03-202024-03-2020เงินปันผล0.113101/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
11-11-201922-11-201911-12-2019เงินปันผล0.220401/Apr/2019-30/Sep/2019
10-05-201923-05-2019เงินปันผล0.166501/Jan/2019-31/Mar/2019
26-02-201912-03-201926-03-2019เงินปันผล0.344601/Oct/2018-31/Dec/2018
08-11-201821-11-201807-12-2018เงินปันผล0.220401/Apr/2018-30/Sep/2018
11-05-201824-05-2018เงินปันผล0.15501/Jan/2018-31/Mar/2018
22-02-201808-03-201822-03-2018เงินปันผล0.362501/Oct/2017-31/Dec/2017
22-09-201722-11-201708-12-2017เงินปันผล0.215001/04/17-30/09/17
12-05-201726-05-201716-06-2017เงินปันผล0.181701/01/17-31/03/17
21-02-201708-03-201727-03-2017เงินปันผล0.024706/12/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3