-->

SRIPANWA 12 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

“ SRIPANWA “ ปันผล 2562

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-05-201923-05-2019เงินปันผล0.166501/Jan/2019-31/Mar/2019
26-02-201912-03-201926-03-2019เงินปันผล0.344601/Oct/2018-31/Dec/2018
08-11-201821-11-201807-12-2018เงินปันผล0.220401/Apr/2018-30/Sep/2018
11-05-201824-05-2018เงินปันผล0.15501/Jan/2018-31/Mar/2018
22-02-201808-03-201822-03-2018เงินปันผล0.362501/Oct/2017-31/Dec/2017
22-09-201722-11-201708-12-2017เงินปันผล0.215001/04/17-30/09/17
12-05-201726-05-201716-06-2017เงินปันผล0.181701/01/17-31/03/17
21-02-201708-03-201727-03-2017เงินปันผล0.024706/12/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3