SSTPF 0 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

“ SSTPF “ ปันผล 2563

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-03-201919-03-201929-03-2019เงินปันผล0.1901/Jul/2018-31/Dec/2018
03-09-201813-09-201826-09-2018เงินปันผล0.2801/Jan/2018-30/Jun/2018
06-03-201816-03-201829-03-2018เงินปันผล0.2001/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
31-08-201510-09-201525-09-2015เงินปันผล0.347101/01/15-30/06/15
03-03-201513-03-201526-03-2015เงินปันผล0.352901/07/14-31/12/14
27-08-201410-09-201424-09-2014เงินปันผล0.347101/01/14-30/06/14
05-03-201417-03-201427-03-2014เงินปันผล0.327901/07/13-31/12/13
22-08-201309-09-201319-09-2013เงินปันผล0.347101/01/13-30/06/13
18-02-201301-03-201318-03-2013เงินปันผล0.339301/07/12-31/12/12
22-08-201205-09-201221-09-2012เงินปันผล0.335701/01/12-30/06/12
01-01-1970ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-30/06/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3