SWC 9 ( 0.25 2.89% )

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SWC “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจรณาประกอบ

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202124-08-202110-09-2021เงินปันผล0.12501/Jan/2021-30/Jun/2021
24-02-202106-05-202125-05-2021เงินปันผล0.2501/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
14-08-202027-08-202011-09-2020เงินปันผล0.12501/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
28-02-202005-05-202021-05-2020เงินปันผล0.2501/Jul/2019-31/Dec/2019
13-08-201927-08-201912-09-2019เงินปันผล0.12501/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
21-02-201903-05-201924-05-2019เงินปันผล0.5001/Jul/2018-31/Dec/2018
10-09-201803-10-201819-10-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2018-31/Jun/2018
22-02-201802-05-201821-05-2018เงินปันผล0.5001/Jul/2017-31/Dec/2017
04-11-201720-11-201707-12-2017เงินปันผล0.2501/01/17-30/06/17
24-03-201708-05-201726-05-2017เงินปันผล0.2001/07/16-31/12/16
04-11-201617-11-201602-12-2016เงินปันผล0.2501/01/16-30/06/16
28-03-201610-05-201626-05-2016เงินปันผล0.2001/07/15-31/12/15
07-08-201520-08-201504-09-2015เงินปันผล0.2501/01/15-30/06/15
01-04-201507-05-201528-05-2015เงินปันผล0.1901/07/14-31/12/14
11-08-201425-08-201405-09-2014เงินปันผล0.2101/01/14-30/06/14
21-02-201410-03-201423-05-2014เงินปันผล0.2301/07/13-31/12/13
09-08-201321-08-201306-09-2013เงินปันผล0.2101/01/13-30/06/13
27-02-201320-03-201317-05-2013เงินปันผล0.2201/07/12-31/12/12
09-08-201222-08-201207-09-2012เงินปันผล0.2001/01/12-30/06/12
27-02-201221-03-201225-05-2012เงินปันผล0.1901/07/2011-31/12/2011
11-08-201124-08-201109-09-2011เงินปันผล0.1201/01/2011-30/06/2011
17-02-201111-03-201106-05-2011เงินปันผล0.1801/07/2010-31/12/2010
05-08-201018-08-201003-09-2010เงินปันผล0.1201/01/2010-30/06/2010
18-02-201011-03-201007-05-2010เงินปันผล0.2001/07/2009-31/12/2009
06-08-200919-08-200904-09-2009เงินปันผล0.1001/01/2009-30/06/2009
23-02-200911-03-200930-04-2009เงินปันผล0.1201/07/2008-31/12/2008
11-08-200825-08-200810-09-2008เงินปันผล0.0801/01/2008-30/06/2008
26-02-200812-03-200802-05-2008เงินปันผล0.1701/10/2007-31/12/2007
09-11-200721-11-200707-12-2007เงินปันผล0.1201/01/2007-30/09/2007
13-11-200622-11-200612-12-2006เงินปันผล0.0700
22-02-200629-03-200615-05-2006เงินปันผล0.1200
15-08-200524-08-200514-09-2005เงินปันผล0.0700
21-02-200530-03-200509-05-2005เงินปันผล0.1600
10-11-200419-11-200409-12-2004เงินปันผล0.7000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3