TPA 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TPA “ ปันผล 2564

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-02-202105-05-202120-05-2021เงินปันผล0.45
19-02-202015-04-202030-04-2020เงินปันผล0.4501/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-201903-05-201921-05-2019เงินปันผล0.4501/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201810-05-201823-05-2018เงินปันผล0.3001/01/17-31/12/17
07-10-201721-11-201707-12-2017เงินปันผล0.50 
24-02-201708-05-201723-05-2017เงินปันผล0.50 
25-02-201604-05-201623-05-2016เงินปันผล0.40 
25-02-201506-05-201521-05-2015เงินปันผล0.20 
24-02-201407-05-201421-05-2014เงินปันผล0.2501/01/13-31/12/13
20-02-201302-05-201320-05-2013เงินปันผล5.0001/07/12-31/12/12
10-08-201222-08-201207-09-2012เงินปันผล2.0001/01/12-30/06/12
27-02-201208-05-201224-05-2012เงินปันผล4.5001/01/2011-31/12/2011
25-02-201109-05-201126-05-2011เงินปันผล4.0001/01/2010-31/12/2010
24-02-201007-05-201027-05-2010เงินปันผล4.5001/01/2009-31/12/2009
26-02-200904-05-200927-05-2009เงินปันผล4.0001/01/2008-31/12/2008
27-02-200830-04-200821-05-2008เงินปันผล6.0001/01/2007-31/12/2007
23-02-200626-04-200623-05-2006เงินปันผล5.0000
07-03-200526-04-200520-05-2005เงินปันผล2.5000
10-09-200421-09-200408-10-2004เงินปันผล2.5000
13-02-200430-04-200427-05-2004เงินปันผล4.2500
15-08-200325-08-200312-09-2003เงินปันผล2.2500
28-02-200301-04-200323-05-2003เงินปันผล3.0000
25-02-200227-03-200222-05-2002เงินปันผล2.5000
22-02-200120-03-200104-05-2001เงินปันผล2.0000
28-02-200014-03-200004-05-2000เงินปันผล2.0000
06-03-199816-03-199804-05-1998เงินปันผล2.2500
24-02-199711-03-199730-04-1997เงินปันผล1.2500
05-03-199609-04-199603-05-1996เงินปันผล1.5000
29-09-199511-10-199527-10-1995เงินปันผล2.5000
27-02-199408-03-199528-04-1995เงินปันผล3.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3